Penis büyütme cerrahisi gerçek konjenital penil hipoplazi bulunan hastalarda (mikropenis, normal yapıda ancak boyutu normal ortalamanın altında 2.5 SD'den kısa olan) düşünülmelidir. Gerçekte bu tip cerrahi için taleplerin çoğu herşeye rağmen penil dismorfofobi ve estetik düşünceler nedeni ile cerrahi müdahale isteyen hastalardan geldiği için bu tarz cerrahi daha çok rekonstrüktif değil, estetik kabul edilebilir. Penil dismorfofobide hastalar küçük penis boyutundan dolayı yetersiz seksüel performans konusunda endişelidirler. Hastalar özgüvenini yitirmişlerdir ve bu da sosyal problemlere yol açabilir.

Öncelikle hastanın çok dikkatli bir şekilde psikolojik açıdan kaygılarının, öz algılamasının ve cerrahiden beklentilerinin değerlendirilmesi gerekir. Penis büyütmesinde iki ayrı komponent vardır. Uzatma ve genişletme falloplastisi. Bunun için değişik teknikler sözkonudur. Suspansuar bağların ayrılması sonucu korporayı pubisten bir parça ayırmak ile yaklaşık 2 cm'lik bir uzatma etkisi elde edilir. Kavernöz kruranın pubik dallardan ayrılmasını da kapsarsa penisin daha fazla dışarı çıkarılmasını sağlamakla elde edilen avantaj aşağı bakan instabil bir penis olarak dezavantaja dönüşebilir. Penil ve skrotal derinin yeniden düzenlenmesi ile birlikte iyi bir estetik sonuç elde etmek ve subkütanöz dokunun yeniden yapışmasını önlemek önemlidir ve infrapubik insizyon rutin olarak ters Y-V plasti (Z plasti) ile kapatılır. Seçilmiş olgularda pubokavernozal silikon tampon implantasyonu ve suprapubik yağ yastığının eksizyonu eklenebilir. Penis kalınlaştırma için korpora kavernozanın dışında değişik tiplerde materyal dokusu gerektirir. Yağ enjeksiyonu ile sağlandığı bildirilen tatmin edici erken sonuçlar istenmeyen etkilerin başlamasıyla (skarlaşma, şişkinlik, infeksiyon) azalmaktadır. Alternatif ekstrakavernozal teknikler serbest dermal matriks greftlerinin veya fasyo-kütanöz fleplerin kullanımını gerektirir. Liposakşın veya suprapubik lipektomi ek olarak uygulanabilir. Yine safenöz greft kullanılarak da penis kalınlaştırması yapılabilmektedir.


İstanbul Ürolog uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!