Cinsel işlev bozuklukları: erken boşalma

Cinsel işlev bozuklukları: erken boşalma

Erken boşalma (prematür ejakülasyon) nedir?

Erkeğin, kendisinin ya da cinsel partnerinin beklenti ve arzusundan daha önce cinsel doyuma ulaşması erken boşalma anlamına gelir. En sık görülen cinsel işlev bozukluğudur. Tüm dünyada 18-70 yaş arasındaki erkeklerin % 22,7′sini ve dolayısıyla aynı oranda çifti etkileyen bir hastalıktır. Ara sıra yaşanması sorun oluşturmaz ancak bazı durumlarda klinik erken boşalmadan bahsedilebilir;

• Hemen her zaman çok az bir cinsel uyarılma ile cinsel birleşme öncesinde ya da cinsel birleşmeden çok kısa bir süre sonra gerçekleşiyor ise

• Cinsel birleşme esnasında boşalma üzerindeki kontrol hissi kayboluyor ve geciktirilemiyor ise

• Kişi ve cinsel partnerinde stres, sıkıntı, bıkkınlık ve cinsel temastan kaçınma gibi olumsuz sonuçlara neden oluyor ise

Erken boşalma, yaşam boyu ve edinsel erken boşalma olarak iki sınıfta değerlendirilebilir.

•Yaşam boyu erken boşalma ilk cinsel deneyimden itibaren ortaya çıkar ve yaşam boyu bir sorun olarak devam eder. Boşalma cinsel birleşmeden önce veya 1-2 dakika sonra olmak üzere çok hızlı gerçekleşir ve hemen hemen tüm cinsel ilişkilerde görülür.

•Edinsel erken boşalma ise aşamalı veya ani başlangıçlı olabilir, öncesinde boşalma normaldir. Boşalmaya kadar geçen süre çok kısadır fakat genellikle yaşam boyu erken boşalmadaki kadar hızlı değildir.

Erken boşalmanın özgüven ve partnerle ilişki üzerinde olumsuz etkileri vardır. Ruhsal sıkıntı, kaygı, utanma, bıkkınlık ve depresyona neden olabilir. Ancak erken boşalma şikayeti olan erkeklerin çoğu yardım almak için başvurmaz.

Erken boşalma nedenleri nelerdir?

Nedeni tam olarak bilinmemektedir. Önceleri sadece psikolojik nedenlerden kaynaklandığı düşünülen erken boşalma sorunun günümüzde biyolojik ve psikolojik süreçlerin karmaşık bir sonucu olduğu düşünülmektedir. Kaygı, peniste aşırı hassasiyet ve beyinde bazı maddelerin normalden fazla bulunması dahil önerilen biyolojik ve psikolojik varsayımları destekleyecek yeterli kanıt bulunamamıştır. İlaç tedavileri, danışmanlık ve cinsel terapiler ya da bu tedavilerin eş zamanlı uygulanması ile üstesinden gelinebilir.

Psikolojik nedenler

Bazı uzmanlar erken yaşlarda yaşanan ilk cinsel deneyimin ileriki yaşlarda düzeltilmesi zor sorunlar ortaya çıkardığını düşünmektedir.

• Yakalanma endişesi ile doyuma ulaşmak için acele etmek

• Suçluluk duygusu ile cinsel birlikteliği bitirmek için aceleci davranmak

Biyolojik nedenler

• Anormal hormon düzeyleri
• Nörotransmiter adı verilen beyin kimyasallarındaki anormallikler
• Boşalma mekanizmasındaki anormal refleks aktiviteler
• Bazı tiroid problemleri
• Prostat ve idrar kanalındaki enfeksiyon ve enflamasyonlar
• Kalıtımsal özellikler
• Cerrahi ya da travma sonrası gelişen sinir hasarı

Erken boşalmaya neden olan başka problemler de olabilir.

• Sertleşme bozukluğu: Sertleşme olması ve devam ettirilmesi yönündeki kaygılar erken boşalmayı tetikleyebilir.
• Kaygı: Performans kaygısı yaşayan kişilerde erken boşalma sık görülür.
• İlişki ve uyum sorunları

Kimler risk altında?

• Sertleşme sorunları yaşayanlar: Ara sıra ya da devamlı sertleşme sorunları yaşayan erkeklerde cinsel birleşme esnasında sertleşmenin kaybolacağı korkusu ile acele etmelerine bağlı olarak erken boşalma riski artar.

• Müzmin sağlık sorunları olanlar: Uzun süreli sağlık problemleri olan erkekler cinsel ilişki sırasında kaygı hissedip farkında olmadan aceleci davranırlar ve erken boşalma riski artar.

• Stresli kişiler: Hayatın herhangi bir alanında hissedilen duygusal ya da zihinsel baskı Cinsel ilişki esnasında gevşeme ve odaklanma sorunlarına neden olarak erken boşalma riskini arttırır.

Test yaptırmak gerekir mi?

Tanımlayıcı bir muayenesi ya da yapılması gerek testler yoktur. Tanı hastanın tıbbi hikayesine ve cinsel ilişki öyküsüne dayanır. Erken boşalmanın yaşam boyu ya da edinsel olup olmadığı, koşullara göre değişen ya da devamlı bir sorun yaşanıp yaşanmadığı sorgulanmalıdır. Olası idrar yolu enfeksiyonlarını belirlemek için idrar analizi, sertleşme sorunları da eşlik ediyor ise altta yatan bir hastalık olup olmadığını belirlemek için hormonal değerlendirme ve diğer hastalıklar için detaylı kan analizi yapılması gerekebilir. Bazı durumlarda psikiyatri uzmanı ya da cinsel terapist ile görüşme önerilebilir.

Nasıl tedavi edilir?

Sıklıkla kullanılan tedavi seçenekleri arasında davranışsal tedaviler, topikal anestezik kullanımı, ağızdan ilaç kullanımı ve danışmanlık sayılabilir.

Davranışsal tedaviler

Bu tedavi metodunda uygulanan yöntemler hastaların cinsel ilişki sırasında erken boşalmayı önleyecek bazı manevralar yapmasında dayanmaktadır. Bu manevralar “dur-başla” (stop-start) ve “sıkma” teknikleridir.

•Dur-başla tekniği aşamalı şekilde uygulanır ve ortalama 2 hafta boyunca bazı manevraların yapılması gerekir. Bu manevralar ile penis uyarılmasının azaltılması, boşalmanın geciktirilmesi ve kontrol hissinin kazanılması amaçlanır.

•Sıkma tekniğinde cinsel birleşme esnasında acil boşalma hissi ortaya çıkınca ilişkinin durdurularak penis uç kısmının boşalma hissi geçene kadar sıkılması ve bu sayede boşalmanın geciktirilmesi ve kontrol hissinin kazanılması amaçlanır.

Topikal anestezikler

Dokunma hissini azaltıcı etkisi olan krem, jel ya da spreylerin kullanımıdır ve erken boşalma tedavisinde kullanılan en eski yöntemlerden birisidir. İlişkiden kısa bir süre önce penise uygulanır ve peniste duyu kaybı oluşturarak boşalmayı geciktirir. Hem erkek hem kadında cinsel hazzı azaltabilirler ve alerjik reaksiyonlara neden olabilirler.

Ağızdan alınan ilaçlar

Bu tür tedaviler ihtiyaç duyulduğunda veya günlük olarak kullanılabilirler ya da diğer tedavi yöntemleri ile bir arada uygulanabilirler.

• Depresyon ilaçları: SSRI olarak tanımlanan bir gurup depresyon ilacı boşalmayı geciktirici etkiye sahiptirler. Bazı durumlarda bulantı, uyku hali ve cinsel istekte azalma gibi istenmeyen etkiler ortaya çıkabilir.

• Tramadol: Merkezi sinir sistemi üzerinden etki gösteren ve ağrı tedavisinde kullanılan bir ilaçtır. Boşalmayı geciktirici etkisi vardır.

• PDE-5 baskılayıcı ilaçlar: Sertleşme bozukluğu tedavisinde kullanılan sildenafil (Viagra), tadalafil (Cialis), vardenafil (Levitra) gibi ilaçların sertleşme düzeyini arttırarak, boşalma sonrası tekrar sertleşme için gereken zamanı kısaltarak ve bu sayede performans endişesini azaltarak etki gösterdiği düşünülmektedir.

Danışmanlık

Bu yaklaşım konuşma terapisi olan bilinir ve danışman ile partner ile yaşanan ilişki ve uyum problemleri ya da cinsel deneyimler ve sorunlar tartışılır. Bu görüşmeler sayesinde performans kaygısı azaltılabilir ve stres ile başa çıkmanın daha iyi ve uygun yolları bulunabilir.

Alternatif tedaviler var mıdır?

Bazı özel yoga teknikleri kullanılabilir.

Bu hasta gurubunda penisin aşırı duyarlı olması varsayımı ile yola çıkılarak penise giden sinirlerin çeşitli yollarla kesilmesi ve aşırı duyarlılığın azaltılması hedeflenir. Ancak bu yöntem geriye dönüşsüz bir yöntem olup nadiren uygulanır.

Bu uygulamaların etkinliği ve güvenilirliği için yeterli bilimsel çalışma yoktur.

Bu makale 17 Mart 2019 tarihinde güncellendi. 0 kez okundu.

Yazar
Op. Dr. Abidin Egemen İşgören

Op. Dr. Abidin Egemen İŞGÖREN, 1982 yılında Denizli’de doğmuştur. 1999 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde başladığı tıp eğitimini 2006 yılında tamamlayarak tıp doktoru unvanı almıştır. İhtisasını ise 2007-2012 yılları arasında Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapmış ve Üroloji Uzmanı olmuştur. 2012-2013 yılları arasında Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapmış olan Op. Dr. Abidin Egemen İŞGÖREN, 2013-2016 yılları arasında Nevşehir Devlet Hastanesi’nde Üroloji Uzmanı olarak mecburi hizmet yükümlülüğünü yerine getirmiştir. Mecburi hizmetinin ardından mesleki çalışmalarına Antalya’da devam eden Op. Dr. Abidin Egemen İŞGÖREN, 2016 yılından beri Memorial Antalya Hastanesi’nde hastalarına hizmet vermektedir. Türk Üroloji Derneği, Endoüroloji Derneği, Avrupa Üroloji Derneği ve Türk Tabipleri ...

Etiketler
Erken boşalma sorunu
Op. Dr. Abidin Egemen İşgören
Op. Dr. Abidin Egemen İşgören
Antalya - Üroloji
Facebook Twitter Instagram Youtube