Dermatofitoz olarak da adlandırılan cilt mantar enfeksiyonları, saç,kıl, deri ve tırnak gibi keratinize dokularda dermatofit cinsi mantarlar ile oluşan enfeksiyonlardır.
Dermatofit olarak adlandırılan mantarlar; keratinaz,amilaz,üreaz ve lipaz olarak adlandırılan cildimizdeki keratin dokusunu parçalayan (hidrolize eden) enzimleri ile cildimize yerleşerek hastalık tablosunu oluşturabilirler.

Farklı mantar türleri vücutta farklı bölgelere yerleşme eğilimindedirler.

Deride yuvarlak,kuru, kızarık, kaşıntılı ve pullanan lezyonlar oluştururken, saçta alopesi, tırnakta renk değişikliği, kalınlaşma, şekil bozukluğu oluşur.

Cilt mantarları bulaşıcı hastalıklardır ve toplumun en az %20’sini etkilediği düşünülmektedir.

Yakın temas, enfekte eşyaların (giysi,tarak,havlu,çarşaf, terlik gibi) kullanılması önemli bulaşma yollarıdır.

Nem ,kalabalık yaşam, kişinin immün yetmezlik durumu kliniğin şiddetini belirler.
Kişinin bağışıklık sisteminin çöktüğü durumlar (diyabet hastalığı,kanser ve tedavisi görenler,beslenme bozukluğu vs)

Tanıda klinik ve laboratuar (direkt mikroskopi ve kültürde üretilmesi) tetkikleri kullanılır.

Klasik tedavi,
Ciltte ilgili bölgeye sürülen kremler (mikonazol, klotrimazol, ekonazol, terbinafin ) ve ağızdan alınan (griseofulvin,ketakonazol,itrakonazol, terbinafin) antifungal ilaçlar kullanılır.

Ancak ilaçların yan etkileri, diğer ilaçlarla etkileşimleri ve enfeksiyonun sık sık tekrarı tedaviyi başarısız kılan olumsuz etkilerdir.

YÜZEYEL MANTAR ENFEKSİYONLARININ OZON TEDAVİSİ

Sistemik yapılan ozon tedavisi ile bağışıklık sisteminin güçlenmesi sağlanarak kişinin kendi savunma sistemleri ile ciltteki mantarların etkisini azaltır,yayılmasını engeller.

Ozon gazının direkt mantarları öldürücü etkisinden yararlanmak amacıyla, el ayaklardaki cilt ve tırnak mantarlarında ayrıca yapılan ozon torbalama yöntemi vücuda herhangi bir kimyasal ilaç girişine sebep olmadan mantarları öldürür.Ayrıca cilde tazelik ve gençlik kazandırır.

OZONLU YAĞ İLE MANTARLARIN TEDAVİSİ

Yapılan çalışmalarda (Sartori 2003) ozonyağının candida dahil olmak üzere tüm mantarlarda etki gösterdiği bulunmuş.

Ozonluyağın mantar ile temasından sonra mantarın kuru ağırlığı ve nükleik asit yapılarında belirgin azalma, nükleik asitlerinde hasar oluşmuş.

Mantarların deri tabakasına tutunup hastalık oluşturmasından sorumlu sorumlu amylase,urease, lipase ,keratinase gibi enzim aktivitelerinin ozonluyağ ile temastan sonra önemli oranda azaldığı izlenmiştir. (lesher&Zember, 2004)

Ciltteki ilgili bölgeye ozonluyağ sürüldüğünde kaşıntı, kızarıklık ve pullanmada azalma,lezyonun çapında küçülme, devam eden uygulamalardan sonra tamamen iyileşme gözlenmektedir.

Cilt mantarlarının klasik tedavisi ve ozonluyağ ile yapılan karşılaştırmalı çalışmalarda her iki tedavi arasında anlamlı fark bulunamazken, tedaviden sonra ozonluyağ ile tedavi edilenlerde tekrarlamanın oldukça az görüldüğü izlenmiş.

Ozonluyağın herhangi bir yan etkisinin olmaması, diğer kullanılan hiçbir ilaç ile etkileşime girmemesi,hastalık tekrarlarının klasik tedaviye göre çok daha az olması ,bazı çalışmalarda klasik tedaviden daha başarılı olması mantarların tedavisinde klasik tedaviye alternatif olacağını göstermektedir.

Kandida mantarında etkili olması nedeniyle genital mantar enfeksiyonlarında da hamilelik dönemlerinde bile yan etkisiz güvenle kullanılabilecek doğal bir üründür

Yapılan ozon tedavisi ile mantar enfeksiyonuna zemin de hazırlayan başka hastalıkları da tedavi edilmiş olur.


Bursa Geleneksel Tıp Uzmanı uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!