Yakın bir geçmişe kadar kanser hastalığının tek tedavisi cerrahi olarak görülmekte ve cerrahi tedavi dışındaki tedavi seçenekleri çok fazla kullanılmamaktaydı. Ancak teknolojik gelişmelere paralel olarak ilaç sanayii ve radyoterapi ( şua- ışın tedavisi) alanındaki gelişmeler sayesinde kanser hastalığı ile mücadelede yeni seçenekler oluşmuştur.

Modern kanser tedavisi bir ekip çalışması olarakyürütülmekte vecerrahi, medikalonkoloji, radyasyononkolojisi, nükleer tıp vepatoloji gibi bir çok branş hastalığın tedavisinde rol almaktadır. Halen çoğusolid kanserde ( kan ve lenf bezi kanserleri hariç ) cerrahi tedavi tek küratif tedavi yöntemi olsada multidisipliner yaklaşımlar solid kanserlerin tedavisinde standart hale gelmiştir. Bu gelişmelerin bir sonucu olarak günümüz de cerrahlar birçok kanser türü ile tek başlarına mücadeleden çıkarak bir takım içerisinde sadece cerrahi olarak değil hastalığın biyolojisini ve doğal seyrini bilen, bu hastalıkla mücadelede diğer tedavi seçeneklerini yönlendiren ve kullanan bir cerrahi onkolog olarak çalışmaktadır.

Bu alanda özel uzmanlaşmış kişilere de Cerrahi Onkolog denilmektedir. Uzun yıllardır özellikle bu alanda çalışmış cerrah ve cerrahi onkolog olarak modern tıbbın imkânları yanında çalıştığım hastanenin çok üst düzey donanım ve hekimleriyle beraber özellikle aşağıdaki kanser türlerinde hastalarımıza yardımcı olmaya çalışıyorum.

Tiroit bezi kanserleri

Meme kanseri

Mide kanseri ( Laparoskopi ve açık cerrahi )

Barsak kanserleri ( kolorektal kanserler) ( laparoskopik ve açık cerrahi )

Hepatobilier sistem kanserleri ( Karaciğer,safra kesesi, pankreas kanserleri)

Karın içi ve dışı yumuşak doku kanserleri

Sitoreduktif cerrahi ve HİPEK ( Karın içi bazı kanser türlerinde kanserli dokuların çıkarılıp karın içine ısıtılmış ilaç tedavisi verme)

İORT ( Ameliyat yapılırken beraberinde ışın tedavisi) . Türkiye’de ilk uygulamaları da tarafımızdan yapılan bu yöntem özellikle meme kanseri olmak üzere pek çok kanser türünde kullanılabilmektedir.

Cilt kanserleri ( Melanom ve diğer türleri )

Tüm bu uygulamalardan önce hastalarımız diğer meslektaşlarımızla birlikte ( tıbbi onkologlar, radyasyon onkologları, nükleer tıp uzmanları ve diğer branş hekimlerimizle ) değerlendirilerek en uygun tedavi yöntemi planlanabilmektedir.

Unutmamak gerekir ki kanser tedavisi mutlaka ekip çalışmasını gerektirir


Ankara Genel Cerrahi uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!