Çene ucu estetiği!
Çene ucu estetiği!

Yüz bölgesinde, göze hoş görünen, kabul edilebilir bir estetik görünümün mümkün olabilmesi için, insan yüzünü oluşturan bölümlerin birbiri ile uyum ve orantı içinde olması gerekmektedir. Özellikle de burun, dudaklar ve çenenin ilişkisi güzel bir yüz görünümünün sağlanması için çok önemlidir. Profilden bakıldığında burun en önde, dudaklar burnun çok az gerisinde, üst dudak alt dudağa göre biraz daha önde, çene ucu da dudakların çok hafif gerisinde ise göze hoş gelen estetik bir profil görüntüsü elde edilmektedir.

Çene ucu görünüm bozuklukları genellikle gelişimsel olarak karşımıza çıkar, bunun yanında travmalara veya tümör ameliyatlarına, bağlı olarak da görülebilir. Bu şekil bozuklukları şöyle sıralanabilir.

1) Çene ucu normalden küçük ancak dişlerin birbiri ile ilişkisi normal

2) Çene ucu normalden küçük ve dişlerin ilişkisi bozulmuş

3) Çene ucu normalden büyük, dişlerin ilişkisi bozulmamış

4) Çene ucu normalden büyük ve dişlerin ilişkisi bozulmuş

Yapılan bu sınıflamadan görüldüğü gibi çenede şekil bozukluğu kadar, alt ve üst çene dişlerinin birbirine olan uyumu da çok önemlidir. Aynı zamanda diş uyumsuzluğunun da tespit edilmesi, yapılacak operasyonun planını değiştirebilecek bir problemdir. Her iki deformite de belirgin estetik sıkıntıya yol açar. Çene ucunu değerlendirirken önemli olan nokta alt ve üst çenedeki dişlerin birbiriyle olan ilişkisinin normal olup olmadığının belirlenmesidir. Sadece çene ucuna yapılacak olan girişimlerde dişsel ilişkinin, yani ısırımın normal olması gerekmektedir. Genioplasti ameliyatları çene ucunun görünümünü değiştirmeye dönük ameliyatlardır. Bu ameliyatlar ile çene ucunun büyüklüğü ve uzunluğu artırılabilir veya azaltılabilir. yani, çene ucu estetik normlara uygun şekilde yeniden şekillendirilebilir. Ancak diş uyumsuzluğu da var ise bu durumda alt çeneye veya üst çeneye yönelik ilerletici veya geriye alıcı ameliyatlar yapılabilmektedir .

Çene ucunun normalden büyük olması kişinin yüz harmonisini olumsuz etkiler ve kaba bir görünüme neden olur. yapılacak operasyonla çene ucu estetik normlara uygun olacak şekilde küçültülebilir. Sonuç olarak, daha natürel ve güzel bir yüz yapısı ortaya çıkar. Çene ucunun normalden küçük olması durumuna daha sık rastlanır. Kişi aynı zamanda kemerli bir buruna sahipse deformite daha da belirgin olmaktadır ve “Kuş yüzü (Bird face)” olarak adlandırılan durum ortaya çıkmaktadır. Bu durumda çene ucu estetik ameliyatı ile beraber estetik burun ( Rinoplasti) ameliyatnın da yapılması gerekmektedir. Ülkemizde çene ucunu büyütmek amacıyla silikon, medpor ve titanyum gibi sentetik materyallerin kullanımı oldukça sık başvurulan yöntemlerdendir.

Kullanılan sentetik materyallerin altta kalan kemik dokusunu eritmesi, yer değiştirmesi ve enfeksiyon gibi riskleri bulunmaktadır. Aynı zamanda sentetik materyal kullanılarak yapılan müdahalelerde “gıdı” olarak adlandırılan çene altı yumuşak doku sarkmalarında herhangi bir düzelme oluşmamaktadır. Bu tür sorunlar genellikle çene ucundaki kemik dokunun öne doğru ilerletilmesi ile çözümlenmektedir. Bu teknikle yapılan ameliyatlarda gıdı ve boyun bölgesinde de estetik olarak pozitif değişiklikler ortaya çıkmaktadır. Aynı zamanda, yüz iskeletinin diğer sorunlarında olduğu gibi kişinin kendi kemik dokusunu kullanarak yapılan ameliyatlar en güvenilir olanlardır. Genioplasti ameliyatları genel anestezi altında tam teşekküllü hastanede gerçekleştirilir. Ameliyat süresi ortalama 45 dk-1 saattir. Ameliyat tamamen ağız içinden yapılır ve yüzde herhangi bir iz oluşmaz. Hasta aynı gün veya ertesi gün taburcu edilir. Ameliyat sonrası ağrı çok azdır ve ağızdan alınan ağrı kesicilerle ortadan kaldırılabilir. Cerrahiye bağlı olaşacak şişlikler 5-7 gün içerisinde tamamen kaybolur.


İzmir Plastik Cerrahi uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!