C vitamini - imkansızı tedavi etmek

C vitamini - imkansızı tedavi etmek

C vitamini suda çözünebilen bir vitamindir. C vitamini ( askorbik asit) dünya üzerindeki en tartışılır belki de yanlış anlaşılan bir vitamindir. Cvitamini kanımızdaki belki de en etkili antioksidandır.  Ayrıca suda çözünen vitaminler içerisinde en az stabil olanıdır. İnsanlar C vitamini üretemezler. YAskorbik asit bu nedenle insanlar ve bazı primatlarda esansiyel yani dışardan alınması gereken bir vitamindir. Diğer memeliler ve bitkiler D-Glukozdan , glukuronik asit üzerinde c vitamini sentez edebilirler.

Askorbik asit ince bağırsaklardan kolayca emilir.Hücre zarından geçerken dehidroaskorbik asit şeklinde olur, bu lipidde çözünebilen şeklidir. Hücre içine girdikten sonra askorbik aside indirgenir.İnsan kan plazmasında %1 mg miktarında bulunur.

Askorbik asit, bazı oksidoredüksiyon olaylarında kosubstrat (enzime gevşek bağlanan kofaktör) olarak iş yapar. C vitamini tirozin metabolizmasında dopaminden noradrenalin sentezi, karnitin biyosentezi, kolesterolden primer safra asitlerinin sentezi, kollajen sentezinde prolinin hidroksilasyonu, folik asidin H4-folata enzimatik indirgenmesi olaylarında görev alır. Ayrıca demirin ince bağırsaklardan emiliminde etkilidir. Demir depolarının mobilizasyonunda etkilidir. Glukoz metabolizmasında glukozdan glukojen oluşumunda etkilidir. Ayrıca C vitamininin çok bilinmeyen bir özelliği de antienfeksiyöz etkidir.

Ortodoks tıp yaklaşımına göre kişilerin günlük c vitamini ihtiyacı 30-40 mg olarak kabul edilir. Aslında bu rakam çok düşüktür. C vitamini üreten diğer canlılara orantılandığında sağlıklı bir insanın günlük alması gereken C vitamin miktarının 10 000 – 12 000 mg civarında olması gerektiğidir. Özellikle mitokondrilerde enerji üretimi sırasında oluşan reaksiyonlar sonunda oluşan serbest radikallerin etkisizleştirilmesi için yüksek doz c vitaminine ihtiyaç vardır. C vitamini ile ilgili çalışmaları ile ön plana çıkan Dr.Robert F. Cathcart 1969 yılında kişilerde dışkılarında oluşan gevşemeyi baz alarak ihtiyaç duydukları C vitamini dozunun değiştiğini gözlemledi.Bu kişilerdeki bir enfeksiyon durumu ya da serbest radikal fazlalığından kaynaklı olabilir. Ama normal bir sağlıklı insanda dışkıda gevşeme 10 000- 12 000 mg dozlarında görülürken, aynı kişi de bir enfeksiyon var sa bu doz  10 katına kadar artabilmektedir. Bu da kişileri tedavi edecek dozu tesbitte kullanılabilecek bir yöntemdir. Bağırsak tolerans titrasyon testi olarak adlandırılan bu yöntem ile günlük ihtiyaç duyulan c vitamini dozlarını tespit etmek mümkündür ve bu dozlar kesinlikle mg güzeyinde değildir.

Yüksek dozda kullanılan İV c vitamini ( sodyum askorbat ) ishale neden olmaz. İshal oluşturan etki , oral alınan ve kalın barsağa ulaşan c vitamininin su çekerek oluşturduğu hipertonik durumdan kaynaklanır. Aslında kullanım sırasında İV kullanılan sodyum askorbatın , makanizması bilinmemekle beraber oral olarak kullanılan askorbik aside toleransı artırdığını göstermektedir.

C vitamini etkileri ;

Kollajen üretimini aktive eder.

Soğuk algınlığı başta olmak üzere viral ve bakteriyel rahatsızlıklarda etkilidir.

Çok güvenlidir. Bilinen toksik dozu yoktur.

Kronik rahatsızlıklarda destekleyicidir.

Detoks için gereklidir.Toksin yükünü azaltmaya yardımcı olur.

İyi bir antioksidan ve antienflamatuardır.

Sağlıklı bir cilt ve kemik sağlığı için vazgeçilmezdir.

Histamin intoleransı etkilidir.

Yüksek doz C vitamini, kanser önleyici ve tedavi edici etkilere sahiptir.

Beyin sağlığı için hayatidir.

Oksitosin salınımını artırır.

Kişlerdeki kaygıyı azaltıcı etkisi vardır.

Depresyonu üzerine etkilidir.

Dopaminin norepinefrine dönüşümü için gereklidir.

Yaşla ilişkili bilişsel eksiklikleri yavaşlatır.

Troid aktivitesini artırır.

Hipertansiyonu düşürmekte etkilidir.

Damar esnekliğini ve bütünlüğünü sağlayarak kan akışını düzenler.

Bağışıklığı güçlendirir.

Akciğerleri oksidatif stresin olumsuz etkisine karşı korur.

Mitokondriyi oksidatif hasara karşı korur.

Fiziksel performansı artırır.

Kan şekeri ve lipid miktarını azaltır.

Obesite de etkilidir.

Sigaranın olumsuz etkilerine karşı vücudu korur.

Sperm kalitesini artırır.

Kortizol miktarını düşürür.

Katarakt oluşumunu engelleyebilir.

C vitamininin bilinen tek yan etkisi dışkıdaki gevşemedir. C vitamini, oldukça düşük toksisite sergiler. Farelerde yapılan çalışmada , LD50 (Ölümcül dozun yüzde  % 50'si) 11900 mg / kg olarak rapor edilmiştir. Bunu 70 kg'lık bir insan için uyarladığınızda, o kişiyi öldürme şansının % 50 olması için 833.000 mg C vitamininin alınması gerektiği anlamına gelir. Bununla birlikte, C vitamini oral yoldan verildiğinde ölümle sonuçlanan hiçbir vaka rapor edilmemiştir. Çünkü büyük miktarda vitamin diyare neden olur ve emilmez. Bir insanı öldürme şansını yakalayabilmek için aşırı miktarda C vitamini hızla IV enjekte edilmelidir. Fakat özellikle yüksek doz İV tedaviler uygulayan Dr. Robert Cathcart , 250 gram C vitaminin intravenöz dozlarını kullandı ve hiçbir sorunla karşılaşmadığını  bildirdi.Amerika da The Council for Responsible Nutrition, geçici ishale dayanarak 2 gramlık bir Üst Düzey C vitamin dozu belirlemiştir. Fakat kişinin sahip olduğu rahatsızlığa göre bağırsakların tolere edilebildiği  C vitamini miktarları değişmektedir. Bu miktar 100 gram /gün düzeylerine çıkabilmektedir. Bunlar göz önünde bulundurulduğunda oral yüksek doz c vitamin kullanmak tamamen güvenlidir.

Genetik bir eksiklik olan  Glukoz-6-fosfat dehidrojenaz enzimi (G6PD) seviyelerinin yetersiz olması durumunda c vitamini kullanımı  hemolitik anemiye neden olabilir. Yüksek doz  intravenöz veya oral C vitamini tedavisi öncesi. G6PD eksikliği için  test yapılmalıdır .Yüksek doz C vitamini kullanılması gereken durumlarda potansiyel bir koruyucu faktör olarak yüksek doz E Vitamini önerilmiştir, fakat bu durumlarda c vitamini  kullanmamak genel kabul gören yaklaşımdır.

C vitamini birçok toksin, kimyasal ve infeksiyoz ajan üzerine etkilidir.Bu nedenle maddeye özgü ve güvenilirliği kanıtlanmamış bir antidot kullanmak yerine bütün hepsine etki edebilecek ve çok güvenli yüksek dozda kullanabilecek bir ürüne sahip olmak paha biçilmez değerdedir. Akut enfeksiyonlarda ve toksik zehirlenmelerde c vitamini ile çok başarılı sonuçlar alınabilir.C vitamini yüksek dozunu kullanırken sadece yapılması gereken Ortodoks tıbbının oluşturduğu korkulardan sıyrılabilmektir. Gripal enfeksiyon için 100 gr düzeylerinde c vitamini kullanmak, antibiyotik veya benzeri ajan kullanmaya göre çok efektif ve etkili olmasının yanında vücutta hiçbir olumsuz etki oluşturmaması açısından da değerlidir. Viral ajanlar üzerine etkisi ile eşsizdir ve tedavi edilemeyen hastalıkları tedavi etmenize olanak sağlar.

Yüksek doz kan c vitamin düzeyleri tüm nedenlerden oluşabilecek ölüm riskini azaltır. Bu iddialı bir cümledir. Fakat C vitamini vücutta yaptığı işlerden dolayı bu iddialı tanımlamayı hakeder. Ayrıca C vitaminini hastayı değerlendirmeden kullanmak , hastada bir güvenlik problemi oluşturmadığı gibi , birçok olumlu etkini n oluşmasını sağlar. Belki de C vitamini sağladığı olumlu sonuçlar ve vücuda hiçbir zarar vermemesi anlamında eşsiz bir tedavi ürünüdür.

C vitamininin kanser hücrelerini artırdığına yönelik iddiaların dayandırıldığı çalışmalar labratuar ölçekli olup, insanlar üzerinde ispatlanmış çalışmalar değildir.Bu iddianın doğruluğunu ispatlamaya yönelik yapılması gereken daha çok çalışma vardır.

C vitamini kesinlikle karaciğere ya da başka bir organa zarar vermez.

Bu makale 31 Ağustos 2021 tarihinde güncellendi. 0 kez okundu.

Yazar
Dr. Hasan Hüsnü Eren

Dr. Hasan Hüsnü EREN, lisans öncesi eğitimlerinin ardından Tıp fakültesi Eğitimini İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp fakültesinde tamamladı. Akupunktur eğitimini ise Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde tamamlamıştır.

Mesleki çalışmalarına sitemizde Online Görüşme alarak devam etmektedir.

Etiketler
C vitamini
Dr. Hasan Hüsnü Eren
Dr. Hasan Hüsnü Eren
İstanbul - Pratisyen Hekimlik
Facebook Twitter Instagram Youtube