Brca gen testi nedir?

Brca gen testi nedir?

Günümüzde meme kanseri ülkemiz kadınlarında en sık görülen kanser tipi olup her kanserde olduğu gibi meme kanserinde de genetik bir yatkınlık söz konusu olabilir. Meme kanserleri arasında yaklaşık %10 luk bir kesimde genetik bozuklukların rol oynadığı bilinmektedir.

Bu genetik bozukluk özellikle BRCA-1 ve BRCA-2 adı verilen iki gene bakılarak araştırılmaktadır. Tabii ki meme kanseri gibi ciddi bir genetik alt yapısı olan kanseri sadece bu iki testle sınırlamak mümkün değildir. Ancak günümüz klinik uygulamalarında en sık kullanılan gen testidir.

BRCA-1 geni özellikle kadınlarda meme ve yumurtalık kanseri ile doğrudan ilişkili iken BRCA-2 geni ise erkeklerde meme kanseri ile bağlantılıdır. Bu açıdan meme kanserini sadece kadınların hastalığı gibi görmek büyük bir hata olacaktır.

BRCA-1 ve BRCA-2 geni her insanın DNA sında bulunmaktadır. Ancak bu genlerin belli noktalarındaki değişik kodlamalar veya silinmeler gende mutasyona yani meme kanseri oluşumuna zemin hazırlamaktadır. Özellikle ailede meme kanseri bulunan kişiler için kanser gelişme riskini analiz etmede BRCA gen testinin önemli rolü vardır.

BRCA geninde mutasyon tespit edilen kişilerde kesinlikle meme kanseri var demek mümkün değildir. Ancak aile öyküsü olan kişlerde özellikle BRCA gen mutasyonlarının da tespit edilmiş olması meme kanserine ciddi yatkınlığının olduğunun göstergesidir. Bu hastalar rutin takiplere gore daha sık aralıklarla takip edilmelidir. Hatta bazı kadınlarda profilaktik mastektomi yani meme kanseri yönünden yüksek risk taşıyan kişilerin kanser odağı tespit edilmeksizin memesinin alınması dahi söz konusu olabilir.

Bu makale 14 Mart 2019 tarihinde güncellendi. 0 kez okundu.

Yazar
Prof. Dr. Bülent Çitgez

Doç. Dr. Bülent ÇİTGEZ, Tıp eğitimine 1994 yılında İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesine başladı ve 2000 yılında mezun olarak tıp doktoru unvanını almıştır. İhtisasına ise Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi' nde 2002 yılında 2.Genel Cerrahi Kliniği’nde (Meme-Endokrin Kliniği) başlamış ve ihtisası süresince meme ve tiroid hastalıkları konusunda çalışmalarda bulunmuştur. 2009 yılında Uzman doktor olarak Büyükçekmece Devlet Hastanesi'nde çalışmıştır, aynı yıl akademik çalışmalarının devamı için tekrar Şişli Hamidiye Etfal EAH dönmüştür. 2016 yılında Doçentlik unvanını almıştır. Doç.Dr. Bülent ÇİTGEZ, Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğtim ve Araştırma Hastanesi'nde özellikle Meme ve Endokrin cerrahisi üzerine mesleki çalışmalarına devam etmektedir. Doç Dr. Bülent ÇİTGEZ, Türk Cerrahi Derneği; European Society for Trauma and Emergency Su ...

Etiketler
Gen testi
Prof. Dr. Bülent Çitgez
Prof. Dr. Bülent Çitgez
İstanbul - Genel Cerrahi
Facebook Twitter Instagram Youtube