Boyun kitleleri

Boyun kitleleri

Boyun şişlikleri genellikle üst solunum yolu enfeksiyonuna bağlı olmakla birlikte bazen de ciddi hastalıkların bulgusu olabilir.

Her yaşta şişliklerin sebepleri farklı olmakla birlikte en sık şişlik sebepleri aşağıda ki gibi sıralanabilir.

Enfektif (mikrobik hastalıklar: viral, bakteriyel, mantar…),

Konjenital (doğumsal kitleler),

Tümöral (iyi ve kötü huylu tümörler).

Hastalar boyunda şişlikle karşılaştığında ilk akla gelen ve korkutan sebep kanserdir. Çok sigara ve alkol tüketen kişilerde geçmeyen boyun şişliği görüldüğünde vakit kaybedilmeden KBB uzmanına gidilmelidir. Çocuklarda sıklıkla enfeksiyon hastalıklarına bağlı şişlikler görülürken daha az sıklıklada doğumsal şişlikle vardır, her iki durumda da geçmeyen ve giderek büyüyen şişliklerde KBB uzmanına mutlaka danışılmalıdır.

Boyundaki şişlik yapan sebepleri kısaca açıklarsak;

TÜMÖRAL NEDENLİ BOYUN ŞİŞLİKLERİ

Boyun bölgesinde ki tümörler veya başka bölgede gelişmiş bir kanserin boyun lenf nodlarına metastaz yapmasıdır.
Boyundaki bütün dokulardan iyi veya kötü huylu tümörler gelişebilir.

Boyunda şişlik yapan tümöral nedenler

Tiroid bezi nodül ve kanserleri    

Tükrük bezi benign ve malign kitleleri

 Baş-boyun bölgesi tümörlerinin boyun lenf nodlarına yayılması (dil kanseri, dudak kanseri, damak kanseri, bademcik kanseri gibi…)

Gırtlak kanserleri

Lenfoma

Sarkoma

Karıniçi organ kanserlerinin boyna sıçraması

Çok sigara ve alkol tüketimi bütün kanserlerde önemli rol oynamaktadır. Bazen uzun süredir mevcut iyi huylu kitlelerde kötü huylu tümöre dönüşebilir. Genellikle kötü huylu kitleler hızlı, iyi huylular yavaş büyüme eğilimindedir. Ancak bu bir kural değildir. Ağız, ağız tabanı, dil, boğaz ve gırtlak bölgelerinde en sık alkol ve sigara kullanımına bağlı gelişen squamoz hücreli kanserler görülür, yaşla birlikte risk daha da artar.

Halk arasında guatr bezi olarak da bilinen tiroid dokusu boyun alt bölgesinde en sık şişlik sebeplerinden biridir. Tiroid dokusunda nodül şeklinde büyüme olabileceği gibi genel tiroid dokusu büyüklüğü (diffüz gautr) oluşabilir. Tiroid şişliklerinin diğerlerinden farkı yutkunmakla hareketli olmasıdır. Tiroid nodülleri genellikle iyi huylu olmakla birlikte %5-10 oranında kötü huylu olma şansları vardır. Nadirde olsa tiroid bezinin tiroidit denen enflamatuar hastalıkları da boyunda ağrılı şişliklere neden olur.

Çocuklarda ise en sık lenfoma, daha nadir olarak lösemi ve sarkoma gibi kanserler görülebilir. Lenfomalar aynı zamanda orta ve ileri yaşlarda da görülebilen ve genellikle lenf nodlarından kaynaklanan tümörlerdir, bademcikler de birer lenfoid organdır o nedenle bu dokuda da lenfoma gelişebilir.

Boyun bölgesinde 3 farklı tip büyük tükrük bezi ve ağız, boğaz ve damak boyuncada 1000'den fazla küçük tükrük bezi bulunmaktadır. Tükrük bezi tümörleri boyun, çene ve yüz şişliği yaparlar. Tükrük bezlerinde genelde iyi huylu tümörler olmakla birlikte, kötü huylu tümörler gelişebilir veya iyi huylu kitle kötüye dönebilir.

Bazen de bu tümörlerin lenfatik metastazları boyun bölgesinde şişlikler oluşturur. Tükrük bezleri tümör dışında enfeksiyon, taş veya otoimmün hastalıklar nedeniyle de şişebilir. Genelde çene köşesinde, hemen çene altında ve çene ön alt kısmında şişlik yapar. Enfektif veya taşın tükrük bezi kanalını tıkaması sonucu olanlar ağrılıdır.

Boyunda şişlikler zamanında KBB uzmanına gidilir ve erken teşhis konulursa çoğunlukla tedavisi mümkün olmaktadır. Bu nedenle herhangi bir boyun kitlesi 2 haftadan uzun süredir var ise mutlaka Kulak burun boğaz uzmanına gidilmelidir. Boyun bölgesinde gelişen şişliklerden deriye açılan yara şeklinde olan bir şişlik varsa bu bir cilt kanseri veya boyun kanserinin cilde açılması da olabilir.

Boyun şişliği nedeniyle yapılacak işlemler

KBB uzmanına sizin vereceğiniz ayrıntılı hikaye sonrasında, ayrıntılı muayene ve gerekirse endoskopik muayeneler yapılır. Sonucuna göre bu kitlenin sebebinin aydınlatılması için bir grup kan tahlili istenebilir. Enfektif kitle düşünülen hallerde antibiotik kullanmanız istenip sonrasında tekrar kontrole gelmeniz istenir. Diğer sebepler düşünülüyorsa kitlenin ayrıntılarının incelenmesi için bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans inceleme veya ultrasonografi gibi görüntüleme yöntemlerine ihtiyaç olabilir.

Bunları takiben doktorunuzun kararı bu kitlenin takip edilmesi, ultrason eşliğinde veya direk iğne biopsisi ya da cerrahi biopsi yönünde olabilir. Alınan biopsi materyalinin patoloji doktorları tarafından histopatolojik incelemesi ile nihai karara varılır. Zaman zaman biopsinin tekrarlanması istenebilir. Çünki iyi huylu kitlelerin gelecekte kötü huyluya dönüşme ihtimali vardır, uzun süre takip edilmeniz ve zaman zaman tekrar aynı incelemelerin yapılması gerekebilir.

2.ENFEKTİF NEDENLİ BOYUN ŞİŞLİKLERİ

Sıklıkla çocuklarda görülür. Enfeksiyon hastalıkları bakteri, virüs ve mantar gibi sebeplerle oluşur.

Bakteriler; genelde antibiotiklerle tedavi edilebilen bir çeşit mikrobik hastalıktır, örneğin Beta hemolitik streptokoka bağlı bademcik iltihabı, pnömokok denen bakterinin yaptığı sinüzit ve kulak iltihapları, ayrıca diş apsesi, boyun apsesi, tetanoz gibi hastalıkların sebepleri bakterilerdir. Bademcik enfeksiyonuna bağlı oluşan lenf nodları boyunda büyüyebilir ve apseleşebilir. Bu durumda antibiyotik tedavisi ve sonrasında bademcik ameliyatı gerekebilir.

Virüsler, genelde vücudun kendi savunma sisteminin cevabıyla üstesinden gelinen bazen de anti-viral ilaçlarla tedavi edilen hastalıklar olup, bu gruba örnek nezle, dudak uçuğu, domuz ve kuş gribi gibi hastalıklar verilir. Mantar enfeksiyonları diğerlerine göre daha az görülür, baş ve boyunda genelde vücudun savunma mekanizmasının bozuk olduğu durumlarda ortaya çıkar.

Enfeksiyon hastalıkları boyun bölgesine direk yerleşerek şişlik ortaya çıkarabilecekleri gibi, sinüs, diş, ağız veya bademcik gibi baş ve boğaz  bölgesinde yerleşip hastalık yaptıktan sonra buna reaksiyon olarak boyun lenf bezlerinin şişmesi ile dolaylı boyun şişliği oluşturabilirler.

Ensık görülen boyun şişliği nedeni Lenf nodları: Vücudun savunma sisteminin bir parçasıdır ve mikroplarla (virüs, bakteri …vb gibi) karşılaştığımızda onlara reaksiyonel olarak şişerler. Vücudun tamamında bulunan lenf nodlarının yaklaşık 1/3’ü boyun bölgesinde yerleşmiş olup, yaklaşık 300 adet lenf nodu bulunur. Bunların normal boyutları 3-5 mm civarındadır.

Basit veya ciddi birçok hastalığa bağlı lenf nodları reaksiyonel olarak şişerler, 1 cm’nin üzerindeki bütün lenf nodu şişlikleri patolojik olarak kabu ledilir. Lenf nodu şişliğinin sebebi ağızdaki basit bir aft, dişeti ve diş enfeksiyonları, dudak kenarındaki bir uçuk, bademcik enfeksiyonları, grip veya nezle tarzındaki burun akıntılı hastalıklar olabilir.

Bunlar genelde reaksiyonel şişlikler olup hastalık sırasında şişen lenf nodu ağrılı olup, boyutu büyüktür. Birkaç gün içinde ağrı kendiliğinden veya verilen antibiotiklere bağlı olarak azalır, lenf nodu boyutları küçülmeye başlar ve bunun tamamen kaybolması 2-3 hafta sürebilir. Sık sık bu tarz hastalık geçirenlerde ve çocukluk çağında şişen lenf bezinin boyutunun küçülmesi uzun zaman alabilir. Bazen lenf bezleri içinde yerleşen mikroba bağlı şişer, sonrasında apseleşebilir ve cilde fistülize olup akabilir.

Lenf bezleri tüberküloz (verem) hastalığına bağlı boyunda çok sayıda birbirine yapışık şekilde yine ciltte akıntı yapabilecek şekilde şişlikler yapabilir. Lenfoma dediğimiz lenf bezlerini tutan hastalıklarda sadece boyunda olabileceği gibi koltuk altı ve kasıklarda da lenf nodu şişlikleri oluşabilir. Lenfomalarda genelde çok sayıda ve giderek çoğalan ve büyüyen tarzda lenf nodları vardır. Eğer erken tanı konulursa tedavisi mümkün olmaktadır.

Bazen de kötü huylu tümörlerde lenf bezi metastazı (kötü huylu tümörün lenf bezine sıçraması) sonucu boyunda şişlik oluşmaktadır. Yeni oluşan bir-iki haftadan uzun süren şişliklerin hem tedavisi hemde teşhisi için mutlaka doktora müracaat edilmelidir. İlk planda doktorunuz lenf bezi şişliği veya boyun enfeksiyonu için size bazı kan tetkikleri yaptırabilir, bazen de sizin ona anlatıklarınız ve kendi muayenesi sonucuna göre antibiotik tedavileri verip sizi boyundaki şişliğin seyrini görmek için kontrole çağırır. Şişlikte belirgin düzelme ve gerileme olmuyorsa mutlaka kontrole gidilmelidir.

Boyun bölgesinde lenf bezi boyutu giderek büyüyorsa (1 cm başlayıp giderek artan), sayısı çoğalıyorsa veya birbirine yapışık halde çok sayıda lenf bezi varsa mutlaka Kulak Burun Boğaz doktoruna danışılmalıdır.

3. KONJENİTAL (DOĞUMSAL) NEDENLİ BOYUN ŞİŞLİKLERİ

Sıklıkla çocukluk çağında gözükmekle birlikte, genç yetişkinlikte de ortaya çıkabilirler. Bazen doğumsal kitleler 20 yaşlara kadar bulgu vermeden kalıp sonradan bulgu verebilir.

Sık görülen doğumsal kitleler

brankial ve tiroglosal kist ve fistüller,

hemanjiomlar,

arteriovenöz malformasyonlar,

dermoid ve epidermoid kistlerdir.

Orta hatta görülenler sıklıkla tiroglosal kist, dermoid ve epidermoid kist olup, yanlarda brankial kistler daha sıktır.

Brankial kistler kulak önünde küçük bir çöküntüden akıntı yapan fistüle veya şişlik yapan kiste kadar değişik formda doğumsal kitlelerdir.

Anne karnında embriyo gelişimi sırasında çene, kulak, yüz ve boyundaki dokuların oluşumları sırasındaki kaynaşma ve birleşme eksiklikleri sonucu oluşur. Genelde kulak önünden aşağı doğru boyun yan kısımlarına kadar yerleşirler. Tedavisi cerrahidir.

Tiroglosal kistler boyun orta bölgesinde yerleşen kistik oluşumlar olup genelde yutkunmakla hareketlidir. Zaman zaman enfekte olup şişebilir bu genellikle üst solunum yolu enfeksiyonu sırasında olur.

Embriyo gelişimi sırasında tiroid (guatır) bezi dil kökünde oluşup boyun orta hattı boyunca aşağı iner ve soluk borusu iki tarafına yerleşir. Bu dokunun geçiş yolunun yok olması gerekirken açık kalması boyun orta kısmında akıntılı delik veya kist şeklinde şişlik oluşturabilir. Genelde iyi huylu olup çok nadiren içinde kötü huylu hastalık oluşabilir. Fark edildiğinde KBB uzmanına müracaat edilmelidir. Tedavisi cerrahidir.

Çok küçük olabileceği gibi büyük boyutlara da ulaşan, hemen doğum sonra ortaya çıkan kitle veya lekeler, baş boyun bölgesinde şişlik yapabilir. Bunlar damar cidarından kaynak alan ve kan desteği yüksek şişliklerdir. Genellikle yaş büyüdükçe küçülmeya başlar ve zamanla kaybolabilir. Solunum sıkıntısı ve kanama dışında acil tedavileri gerekmez. Fark edildiğinde doktora müracaat edilmelidir, nadiren bu renkli kitleler kötü huylu tümör olabilir.

Lenfoid sistemin doğumsal olarak kistleşmesi boyunda yaygın yerleşen ve çocuk ağladığında daha çok şişen, sakinleştiğinde küçülen kitleler olarak ortaya çıkabilir. Lenfanjiom veya bunun yaygın hali kistik higroma olarak adlandırılır. Farkedildiğinde KBB uzmanına müracaat edilmelidir.

Dermoid ve epidermoid kistlerde genelde boyun orta hat bölgesinde ağız tabanından göğüs kafesi başlangıcına kadar yerleşebilir. Vücut kaynaklı bazı doku artıklarını içeren kistik ağrısız şişlikleridir. Enfekte olduklarında ağrıya sebep olabilirler.

Sonuç olarak baş-boyun bölgenizde bir şişlik oluştuğunda küçülmüyor giderek büyüyorsa veya 2 hafta içinde küçülüp kaybolmadıysa mutlaka Kulak Burun Boğaz uzmanına gidilmelidir.

Bu makale 10 Mart 2019 tarihinde güncellendi. 0 kez okundu.

Yazar
Prof. Dr. Hakan Cıncık

Prof. Dr. Hakan Cıncık,1970 yılında Malatya’da doğmuştur. Orta öğrenimini İstanbulda tamamlamıştır. 1993 yılında Gülhane Askeri Tıp Akademisinden mezun olmuştur. 1996-2000 Yılları arasında GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesinde uzmanlık eğitimlerini tamamlayarak, GATA Haydarpaşa Kulak Burun Boğaz Hastalıkları servisin de Yrd. Doçent, Doçent ve Profesörlük Akademik ünvanlarını almıştır. Uzun yıllar GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi KBB servisinde görev yapmıştır. Bilimsel kariyeri sırasında 1 yıl süreyle Amerika’da Pittsburgh Üniversitesi Kulak Burun Boğaz, Baş ve Boyun Cerrahisi Bölümünde eğitim almıştır, bunun yanı sıra daha kısa sürelerle yurtdışında değişik merkezlerde KBB Baş ve Boyun Cerrahisinin farklı konularında eğitimler almıştır. Prof. Dr. Hakan Cıncık mesleki çalışmalarına Lifemed Tıp Merkezi'nde devam etmektedir. ...

Etiketler
Kanserojen maddeler
Prof. Dr. Hakan Cıncık
Prof. Dr. Hakan Cıncık
İstanbul - Kulak Burun Boğaz hastalıkları - KBB
Facebook Twitter Instagram Youtube