24 Şubat 2014 tarihinde Dr. Nesrin Kalelioğlu yazmıştır.·

blastosistYumurta toplama işlemi sonrası elde edilen yumurtaların kalitesi, döllenmiş yumurtanın günlük gelişim hızı (hücre sayısındaki artış) ve yapısal özellikleri ile gebelik oranları arasında doğrusal bir ilişki olduğu gözlenmiştir. Yumurta kalitesi ve döllenmiş yumurtanın günlük gelişim hızına göre embriyoları 3. günden de ileriye taşıyarak iyi kalitede blastsist elde etmek mümkün olur. Yani embriyo kalitesi hücresel bölünme hızı ile doğru orantılıdır.

Doğal yolla oluşan gebeliklerde embriyonun rahime tutunduğu dönem blastosist aşamasıdır. Embriyolar bu aşamaya en erken 5 veya 6. günde ulaşır. Rahim içi bu dönemdeki embriyoyu daha rahat kabul eder ve embriyo- rahim içi uyumluluğu bu dönemde en yüksek düzeye ulaşır.

Erkek faktörü olgularının blastosist gelişim hızını düşürdüğü ve ilerleyen kadın yaşının elde edilen yumurta sayısı ve kalitesi nedeniyle yetersiz blastosist gelişimine de neden olabileceği belirtilmiştir. Blastosist transferi planlanan olgularda tüm embriyonel gelişim basamakları ayrıntılı incelenerek kaydedilmelidir. Embriyo gelişimi ile kadın rahim içi zarının senkronizasyonu sağlanarak rahim içi tutunmayı arttırmak mümkündür.

Blastosist transferinin avantajları: Rahime tutunma oranını arttırmak, gerekli olgularda biyopsi (PGD) olanağı tanımak, rahim kasılmalarının azaldığı dönemde transferi gerçekleştirmek, dondurulma imkanı sağlamak, daha az sayıda embriyonun rahim içine yerleştirilmesine imkan sağlanarak çoğul gebelik riskinden korunmaktır.

Dezavantajları: Blastosist gelişiminin gerçekleşmemesi halinde transfer edilecek embriyoların olmamasıdır. Bu da ancak laboratuvarda blastosist gelişim hızını iyi saptayıp, bu uygulamaya geçilmesi, hasta seçimi ve iyi bir laboratuvar denetimi ile sağlanabilir. Diğer dezavantajı ise gebelik şansını arttırmak amaçlı birden fazla embriyo transferidir ki bu artık ülkemizde de olduğu gibi birçok ülkede yasal değildir.

En son gelişmeler: ‘Embriyoscope’ adı verilen cihazın içinde 5 güne kadar embriyoların gelişimi videoya kaydediliyor ve bu işlem sayesinde gelişim hızları ve embriyo kalitesi belirlenerek, tutunma potansiyeli yüksek embriyo seçmek mümkün olabiliyor.


Bursa Kadın Doğum uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!