GÜLME GAZI (AZOT PROTOKSİT)

Birçok kişi, sadece diş hekimi korkusu yüzünden diş tedavilerini yaptırmaktan çekinmekte ve diş sorunlarını erteleyerek daha ciddi ağız-diş sağlığı sorunları ile uğraşmak zorunda kalmaktadır. Diş hekimliği tedavilerinden korkan kişiler diş hekimi koltuğunda genellikle gergin, korkulu ve aşırı derecede endişelidirler. Bu durum hem onlar hem de tedaviyi yapacak diş hekimi için bir dezavantajdır. Tüm dünyada endişeli ve korkan hastalar için uygulanmakta olan “Bilinçli Sedasyon” etkin bir yöntemdir.

Diş tedavileri sırasında bulantı refleksi olan hastalar içinde aynı durum söz konusudur.Bulantı refleksi yüzünden çaresiz kalan hastalar ya tedavilerini ertelemekte yada Dişhekimi tarafından Genel Anestezi altında tedaviye yönlendirilmektedir.

Bilinçli sedasyon (Azot-Protoksit) Her iki durumda da hastalara konforlu ve endişeleri giderilmiş olarak tedavi yaptırma lüksü sağlar.

AZOT PROTOKSİT NEDİR?

Halk arasında “Gülme Gazı” olarak bilininen Azot-protoksit, nitröz oksid ve oksijen (N20/02) gazlarının karışımıdır. Bu karışım solunduğunda, akciğerler tarafından emilir ve sakinleştirici etkisini gösterir. Gaz kesildiğinde ve normal nefes alınmaya başladığında etkisi derhal ortadan kalkar. Bu hızlı etki ve bu etkinin gaz kesildiğinde çabuk ortadan kalkması, azot-protoksitin en avantajlı özelliklerinden birisidir.

Uygulama esnasında bilinciniz açık olarak diş tedavilerinizi rahat bir şekilde yaptırabilirsiniz.

AZOT PROTOKSİT NE KADAR GÜVENLİDİR?

Diş hekimliğinde kullanılan tüm sakinleştirici ilaçlardan (hatta lokal anesteziklerden) daha güvenli bir uygulamadır. Azot-Protoksit, vücut tarafından çok iyi tolere edilen ve kolayca vücuttan atılan bir ilaçtır. Tüm bu uygulamalarda bilinciniz açık olacak, konuşabilecek, yutkunabilecek ve rahatlıkla nefes alabileceksiniz. Azot-Protoksit kesildiği anda, herhangi bir kişinin refakat etmesine gerek kalmaksızın evinize yada işinize gidebileceksiniz.

ÇOCUKLAR İÇİN


Birçok çocuk diş hekimi koltuğunda uyumlu, sakin ve kendinden emin bir şekilde oturup tedavilerini yaptırabilir. Bunun asıl sebebi Pedodontistlerin (Çocuk Diş Hekimi) çocukların ağız-diş sağlığı sorunları tedavisinde uzmanlaşmış olmaları ve çocuklara diş tedavileri sırasında özel yaklaşımlar uygulamalarından dolayıdır. Ayrıca, klinik dizaynı ve personelin olumlu yaklaşımları da çocukların pedodonti diş kliniklerinde kendilerini iyi hissetmelerini ve kendilerine güvenmelerini sağlayan diğer olumlu faktörlerdir.

Fakat konu çocuk olunca, onlardan her zaman uyumlu ve uslu olmalarını beklemek haksizlık olacaktır. Çocuklar, bazen diş tedavileri öncesinde endişeli ve gergin olabilmektedirler. Bu endişeli durum tedavi öncesinde çocukta huzursuzluk yaratabilmekte ve diş tedavilerinin yapılabilmesini güçleştirmektedir. Bu durumlarda çocuğun kendini daha rahat hissedebilmesi için bazı yardımcı tekniklere ihtiyaç vardır. Endişe ve korkunun azalatılabilmesi için diş hekimliğinde güvenilirliği ispatlanmış, “Azot-Protoksit” uygulaması bu gibi durumlarda iyi bir tercih olabilmektedir.

Dr.Ahmet KİĞILI


İstanbul Diş Hekimi uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!