Beyin anevrizmaları (baloncukları)

Beyin anevrizmaları (baloncukları)

Tanımı:  Beyin anevrizması atar damarlarının genişlemesi
 
Anevrizmaların nedenleri: Beyin anevrizmaları genellikle doğuştan, bazen hipertansiona bağlı olarak görülürler, %15-20 oranında ise genetik geçişlidirler.
Anevrizmaların görülme sıklığı: Nüfusun %0.2-8.9’unda Anevrizma var, yılık görülme oranı 100000/8-15, kanamamış anevrizmalar da kanama riski %1-2/yıl, yeniden kanama oluşma riski; ilk 24 saatte %4, ilk 1 ayda %1-2/gün, ilk 1 aydan sonra %3-4/yı  görülmektedir.
 
Beyin kanamasında risk faktörleri nelerdir:
 - Hipertansion,
 - Sigara, 
 - Alkol, 
 - Kokain, 
 - Oral kontraseptif kullanımı
 
Beyin kanamasının genel özellikleri:
 - Tüm beyin inmelerin %10’nu beyin kanamaları teşkil eder,
 - beyin anevrizma kanamaları tüm beyin damar tıkanmasına bağlı ölümlerin %25’ini oluştururur,
 - Kanama oranı yaş ilerledikçe artmaktadır (en sık beyin kanaması ortalama yaş 50),
 - Siyahlar beyazlar da göre daha sık görülmektedir
 
Anevrizmaların klinik işaretleri:
 - Başağrısı,
 - Kusma, 
 - Şuur kaybı,
 - Kranial sinir paralizisi,
 - Sara ( epilepsi ) %15 oranında görülür,
 - Hipertansiyon,
 - Menengeal irritasyon bulguları ( ensede ağrı sırt ve omuz, bel ağrısı)
 
Anevrizmaların tanı:
 - Bilgisayarlı Tomografi, 
 - MRA (magnetig rezonans anjiografi),
 - BTA (bilgisayarlı tomografi anjiografi)
 - DSA (dijital  serebralanjiografi)

Beyin damar anjiografisiın standart olup hangi damarın kanadığını kanayan damarın boynunu çapını  biçimini kaç tane anevrizma olduğunuı gösteren bir teşhis yöntemidir.
 
Anevrizmaların tedavisi:
 - Cerrahi klipleme
 - Endovasküler obliterasyon
 - Anevrizma tedavisinde cerrahi klipleme yöntemi altın standartır.Anevrizma tedavisinde görüntüleme testleri detaylıca yapılıp hangi anevrizmaya hangi tedavi uygulanacağına karar verilir. Eğer  beyin kanamalı bir anvrizma var  ise  ameliyata uygun ise cerrahi tedavi seçenği uygulanır.Hastanın eşlik eden risk faktörleri örneğin kalp, böbrek yetmezliği, kanser gibi ağır hastalıkları varsa genel anestezi riski olanlar ise endovasküler koiller ve stentler uygulanmakatadır. Cerrrahi tedavi sonuçları hastanın ameliyat öncesi durumuna göre çok yakından ilgilidir. tecrübeli ellerde ve alt yapısı beyin damar ameliyatlarına uygun merkezlerde yapılan beyin anevrizma ameliyatlarının sonuçları oldukça yüz güldürücüdür. Çok düşük oranda komplikasyonları vardır.

Bu makale 14 Mart 2019 tarihinde güncellendi. 0 kez okundu.

Yazar

Prof. Dr. Hidayet AKDEMİR, 2 Mart 1954 tarihinde doğmuştur. Lisans öncesi öğrenimini 1972 yılında Nevşehir Lisesi'nde bitirmiştir. 1973 yılında Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde başladığı tıp eğitimini 1979 yılında tamamlayarak tıp doktoru unvanı almıştır. İhtisasını ise 1983- 1988 yılları arasında Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı'nda yaparak Nöroşirürji uzmanı olmuştur. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı'nda 1998 -1990 yılları arasında Öğretim Üyesi olarak, 1990-1995 yılları arasında Yardımcı Doçent olarak, 1995 yılında Doçent olarak, 1997 yılında ise Profesör olarak görev yapan Dr. AKDEMİR, aynı kurumda 1997-2005 yılları arasında Nöroşirürji Anabilim Dalı Başkanı olarak idari görev yapmıştır. 1992 yılında İsviçre Zurih Üniversitesi Nöroşirürji Kliniği'nde Observer olarak ç ...

Etiketler
Anevrizma tedavisi
Prof. Dr. Hidayet Akdemir
Prof. Dr. Hidayet Akdemir
İstanbul - Beyin ve Sinir Cerrahisi
Facebook Twitter Instagram Youtube