Bel ağrıları bu çağın en yaygın ve en sık görülen rahatsızlıklarından biri olmaya devam ediyor. Yetişkin bireylerin çok önemli bir yüzdesi, yaşamlarının en az bir döneminde bel ağrısına maruz kalırlar. Bu, bazen orta şiddette bir bel ağrısı, bazen de şiddetli bir bel tutulması tarzında meydana gelebilir. Bu durumun altında yatan pek çok nedenden bahsedilebilir. Küçük bir bölümünde zorlayıcı, ani hareketler vardır. Fakat çoğunda bel ağrısı veya bel tutulması kendiliğinden meydana gelmiş gibi görünür. İşte en ciddi ve yaygın problem burada karşımıza çıkar. Kişinin beli çok basit bir zorlanma ile tutuluverir, çünkü aslında bu, bardağı taşıran son bir damla gibidir. Böyle hastalar muayene edildiğinde, belin uzun zamandan beridir normal şekilde çalışmadığı, vücudun yükünü taşıma görevini gereği gibi yerine getiremediği görülür. Peki bel için bu ne demektir?

Uykuda geçirdiğimiz yaklaşık 8 saatin dışında kalan, ortalama 16 saatlik sürede, belimiz sürekli çalışmaktadır. Yani omurgamız yerçekimine karşı iş yapmaktadır. Halbuki kollarımız ve bacaklarımız bu durumda değildir. Çok yürüyüp de bacaklarımız yorulduğunda, oturup dinlenebiliriz; veya kollarımızla yorucu bir iş yaptıktan sonra yine çalışmayı bırakıp dinlenebiliriz. Fakat belimizde durum böyle olmaz. Çünkü uzanmadığımız sürece, ister oturalım, ister ayakta duralım veya yürüyelim; belimiz sürekli olarak yerçekimine karşı çalışmakta, bir iş yapmaktadır. Burada karşımıza iki kavram çıkmaktadır: Güç ve Dayanıklılık (yani Endurasyon). Güç, kısa süreli de olsa, ayağa kalkabilmemizi ifade eder; dayanıklılık ise, bu gücü uzun zaman koruyabilmemizi anlatır. İşte Bel Okulu programının hedefi bunu sağlamaktır. Bel Okulu öncelikle bir tedavi demektir, daha sonra ise bir korumadır. Niçin tedavidir ? Çünkü belin bozulmuş olan fonksiyonel durumunu düzeltmektedir. Daha sonra da bu düzeltilmiş yapı yani omurga ve bel için, koruyucu bir rol üstlenir.

Belin yapısını bu şekilde düzeltecek, normale döndürecek bir başka yöntem yoktur (ilaç, cihaz, veya ameliyat, gibi). O halde bel okulu programı tedavi edici yönü ile, gerçekten çok önemli bir görevi yerine getirmektedir. Birçok hastalığın tedavisinde ve önlenmesinde bel okuluna başvurulabilir ? (bkz. Bel Okulu Hangi Hastalıkların Tedavisinde Gereklidir ?)

BEL OKULU PROGRAMI NE KADAR SÜRER ?

Önerilebilecek en uygun ve etkili Bel Okulu Programı, genellikle haftada 1 gün, yaklaşık 45 dakika süren, 3 ila 5 seans olarak, kişiye özel planlanan ve birebir uygulanan programdır. Fakat, daha değişik ve uzun süreli, çoklu gruplarla yapılan programlar da bilinmektedir.

BEL OKULU GİBİ ‘‘BOYUN OKULU'' DA VAR MIDIR ?

Evet, benzer bir program boyun için de genellikle uygulanmaktadır. Bu da Boyun Okulu Programı olarak adlandırılır.

Dr. Ahmet Tevfik Serdar SARAÇ

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon


İstanbul Fizik Tedavi uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!