Bel fıtığı tedavisi hakkında sık sorulan sorular!
Bel fıtığı tedavisi hakkında sık sorulan sorular!

Bel fıtığı ameliyatsız tedavi edilebilir mi ?

Evet, zaten bel fıtıklarının sadece % 1 ila 2'si ameliyat gerektirir. % 1'i kesin ameliyat gerektirir (mutlak endikasyon). Diğer % 1'i, her türlü tedaviye rağmen geçmeyen ağrılarda düşünülür (rölatif endikasyon). Az bir kısmı sadece ilaç ve istirahat ile düzelir. Geriye kalan çok büyük kısmı ise DOĞRU PLANLANMIŞ bir FİZİK TEDAVİye ihtiyaç duyar. Çünkü bu hastalarda aslında fıtığın dışında yapısal ve fonksiyonel bazı problemler vardır veya oluşmuştur.

Bel fıtığı ne zaman ameliyatı gerektirir ?

Muayenesinde ilerleyici nörolojik araz tespit edilen hastalar, kesin ameliyat endikasyonu alırlar. Yani bu hastaların ameliyat olması gerçekten gereklidir ve uygundur demektir. Ameliyat kararında esas belirleyici olan hastanın muayene bulgularıdır.

Bel MR'ımda fıtık görüldü, mutlaka ameliyat mı olmam gerekir ?

Ameliyat kararı MR'a göre değil, muayene bulgularına göre verilir. Elbette ki MR görüntülerinin tanıdaki payı önemlidir. Ancak hastanın MR'ında bel fıtığı görüldüğü halde, şikayetlerinin kaynağı bambaşka bir problem olabilir. Veya fıtığın yeri, büyüklüğü, şekli, ekstrüde olup olmaması gibi fıtığın ayrıntısı ile ilgili durumlar değerlendirildiğinde, fıtık ile hasta şikayetleri birbiri ile uyumsuz gibi görünebilir. Araştırmalar göstermiştir ki, belinden herhangi bir şikayeti olmayan her 10 kişiden 7'sinin MR'ında bel fıtığı görülebilmektedir; bu fıtıklar şikayet veya ağrıya sebep olmadıkları gibi, herhangi bir tedaviyi de gerektirmeyebilirler. O halde yalnızca MR bulgularına veya sadece MR raporuna dayanarak tedavi konusunda bir karar verilemez.

Bel fıtığının yaptığı şikayetler herkeste aynı mıdır ?

Bel fıtığının yaptığı şikayetler herkeste aynı değildir. Bazen sadece belde, bazen sadece bacakta; bazen hem bel, hem de bacakta ağrı olabilir. Yine bazen sadece ağrı, bazen sadece uyuşukluk, bazen de ikisi birden bulunur. Ağrının şekli ve şiddeti de hastadan hastaya değişebilir. Fıtığın yerine (seviyesine) göre de şikayetler değişiklik gösterir. Ağrılar bazı hastalarda ciddi hareket kısıtlılığına sebep olurken, şiddetli durumlarda hasta uzanacak doğru bir pozisyon bile bulamaz. Böyle hastaların muayenesi bile bazen çok güç olur. Daha ileri durumlarda, idrar ve gaita tutamama veya yapamama hali ortaya çıkabilir ve acil ameliyat gerektirir.

Bel fıtığı tedavisinde FİZİK TEDAVİ ne kadar etkilidir?

DOĞRU PLANLANMIŞ bir FİZİK TEDAVİ ile başarı oldukça yüksektir (ortalama % 90-93). Tedavi başarısında hastanın yaşı, fıtığın yeri ve şekli, hastanın mesleği, tedavi ve tavsiyelere uyumu, bel ile ilgili başkaca problemlerin olup olmaması ve özellikle FİZİK TEDAVİNİN DOĞRU ŞEKİLDE ve DOĞRU SÜREDE UYGULANMASI da çok etkilidir. Doğru bir tedavi için elbette DOĞRU TANI gereklidir. Hareket sistemi hastalıklarında doğru tanı; bir hastalık isminden çok, hastanın şikayetlerini çok yönlü olarak ele alan ve şikayetlere sebep olan – varsa – birden çok problemi ortaya koyan, bir TANI GRUBUdur. Bu, uzman hekim açısından gözden kaçırılmaması gereken önemli bir konudur.

Bel fıtığı tedavisinde FİZİK TEDAVİ geçici bir tedavi midir ?

DOĞRU PLANLANMIŞ ve DOĞRU UYGULANAN bir fizik tedavi hem bel ve boyun fıtığında, hem de diğer pek çok hastalıkta KALICI bir tedavi sağlar. Yani fizik tedavi temel olarak, palyatif (geçici, ağrı kesici) bir tedavi değil, düzeltici ve onarıcı bir tedavidir.

Bel fıtığı tedavisinde FİZİK TEDAVİ ne kadar sürede düzelme sağlar ?

Tedavi süresi 15 ila 20 gündür ve bu süre sonunda genellikle % 80 ila 85 civarında bir düzelme olur; tedaviden 15 gün sonra da % 90 ila 93'lere ulaşır. Her hastaya ait bu iyileşme hızları az - çok değişebilir, tedaviyi planlayan hekim bu konuda hastayı peşinen bilgilendirir, bilgilendirmelidir.

Bel fıtığı tedavisinde FİZİK TEDAVİ başarısız olur mu ?

Bunun yüzdesi oldukça düşüktür, çünkü hekim tedaviden fayda görmeyecek hastayı ilk muayenesinde genellikle tespit eder ve fizik tedavi programına almaz, diğer tedavi yollarına yönlendirir (yönlendirmelidir).

Bel fıtığında ameliyat kararını hangi doktor verir?

Bu konuda karar vermesi gereken uzman, tüm hareket sistemi hastalıkları ile ilgilenen ve hareket sistemi hastalıkları uzmanı olan FİZİK TEDAVİ ve REHABİLİTASYON UZMANIdır.

Dr. Ahmet Tevfik Serdar SARAÇ
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon


İstanbul Fizik Tedavi uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!