Bel ağrısı ve tedavisi

Bel ağrısı ve tedavisi

Bel ağrısı son derece yaygın görülen bir yakınmadır. İnsanlarda görülen en sık ikinci rahatsızlıktır. 45 ile 65 yaş arası insanlarda tüm hastalıklar içinde üçüncü sırada yer almaktadır. Toplumda her yüz kişiden sekseni hayatının bir döneminde bel ağrısından yakınır. Amerika Birleşik Devletlerinde yapılan çalışmalarda; yıllık bel ağrısı insidansı %2-5,  nokta prevelansı %15-25, yaşam boyu prevelansı % 50 (14-80) olarak bildirilmiştir.

Bel ağrısının oluşmasıyla ilgili bir çok risk faktörü sayılmıştır. Yapılan pek çok çalışmada en yakın ilişkili faktör olarak, daha önce geçirilmiş bel ağrısı gösterilmiştir. Geçirilmiş bel ağrısının şiddeti önem kazanmaktadır. Diğer önemli bir faktörde yaştır. 5. ve 6. dekadlarda sıklık maksimumdur. Yine bel ağrısı ile ilgili çok sayıda mesleki ve psikolojik faktörler tanımlanmıştır. Obezite, sigara kullanımı ve vibrasyon gibi faktörler de bel ağrısını arttırdığı gösterilen faktörlerdendir.

Bel ağrısı çok çeşitli patolojilerde ortaya çıkabilmekte olup, günümüzde kabul görmüş bir sınıflandırma şekli bulunmamaktadır. En sık kullanan sınıflandırma şekilleri, ağrının süresine ve kaynaklandığı dokuya göre yapılan sınıflandırmalardır. Ağrı süresine göre; akut, subakut  ve kronik  olarak ayrılırlar. Ağrının kaynaklandığı yere göre ise spinal ve ekstra spinal kaynaklı ağrılar olarak ayrım yapılabilmektedir. 

Ekstraspinal kaynaklı bel ağrıları

 1. Visseral organ kaynaklı
  ·         vasküler (aort anevrizması, tromboflebit)
  ·         üregenital (taş, tümör, enfeksiyon)
  ·         gastrointestinal sistem (pankreas, kolon hastalıkları, peptik ülser)
  ·         lokomotor (pelvis, kalça fraktürleri, tümörleri)
   
 2. Sinir sistemi kaynaklı
  ·         santral sinir sistemi tutuluşu
  ·         lumbosakral pleksus tutuluşu (tümör, radyasyon, immunolojik bozukluk, fokal toksik formlar)
  ·         periferik sinirlerin tutuluşu (Diabet, tuzak nöropatiler

Spinal Kaynaklı Bel Ağrıları

       1.   Non-mekanik bel ağrıları
             ·         neoplastik hastalıklar; 
             ·         inflamatuvar hastalıklar(spondiloartropatiler, Behçet hst, FMF, Whipple hst, Forestier vs.)
             ·         enfektif hastalıklar (osteomyelit, diskit, pyojenik sakroileit vs.)
             ·         metabolik hastalıklar(osteoporoz, osteomalazi, hiperparatiroidizm vs.)

       2.  Mekanik bel ağrıları
             ·         spesifik olanlar(intervertebral disk hastalığı, spinal stenoz, başarısız bel ağrısı sendromu, spondilolistezis, travmatik bel ağrıları,   asimetrik transizyonel vertebra, koksikodinia, miyofasial ağrılar)
             ·         non-spesifik olanlar

Sınıflandırmadan da anlaşıldığı gibi bel ağrılarının hepsi spinal kökenli değildirler. Bel bölgesinde algılanan omurga kökenli ağrılardan bir çoğunda spesifik patofizyolojk ve patoanotomik ilişki aydınlatılamaz. 

Bu makale 13 Mart 2019 tarihinde güncellendi. 0 kez okundu.

Yazar

Prof. Dr. Yusuf Şükrü ÇAĞLAR, 20 Aralık 1963 yılında Ankara'da doğmuştur. Lisans öncesi öğrenimlerinin ardından 1981 yılında Üniversitelerarası Seçme ve Yerleştirme Sınavı'nda Türkiye 34. sü olarak birincilikle Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde başladığı tıp eğitimini yine birincilikte tamamlayarak 1987 yılında tıp doktoru unvanı almıştır. Aynı yıl yapılan TUS sınavında ilk tercih yaptığı Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi Nöroşirürji Ana Bişim Dalı'nda asistanlığa başlamış 1994 yılında tezini tamamlayarak, Uzmanlık sınavını başarılı bir şekilde tamamlamış ve Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı olmuştur. İngiltere Birningham Üniversitesi'nde beyine hücre nakli konusunda araştırmalar yapmış ayrıca İsviçre, Zürih Üniversitesi'nde Prof. Dr. Gazi Yaşargil'in yanında Mikrocerrahi eğitimini tamamlamıştır. 1994 Yılında Ankara Üniversitesi ...

Etiketler
Sinir sistemi
Prof. Dr. Yusuf Şükrü Çağlar
Prof. Dr. Yusuf Şükrü Çağlar
Ankara - Beyin ve Sinir Cerrahisi
Facebook Twitter Instagram Youtube