Bel ağrısı ile kısa bilgilendirmeler? kimlerde bel ağrısı geliyorum der.

Bel ağrısı ile kısa bilgilendirmeler? kimlerde  bel ağrısı geliyorum der.

Bel ağrısı toplumda en sık  yakınmalardan birisidir.  Bu sebep zaman ve mali kayba yol açmaktadır.  50 yaşın altındaki insanlar arasında en sık iş aksamasına ve yaşam kalitesinin bozulmasına sakatlık bırakıcı sebebidir.

Toplumun % 80 'ı herhangi bir zamanda bel ağrısı çeker ve bu olguların % 4' ü kronik hale gelir Bel ağrısı  45 yaşın altındaki insanlarda iş kaybı ve sakatlık  nedenleri arasında ilk sıradadır. Bel ağrısı ataklarının % 90 'ı ilk iki ayda geçer.Ancak nüks nüks oranı % 70 civarındadır.

Sıcaklık değişimleri,

Monoton hareketler

Rahatsız ve uygun olmayan pozisyonda çalışanlar

Kaldırmayacağı yükün altına girenler

Titreşimli işlerde ve buna maruz kalanlar( işçiler, şoförler vb) en fazla riske sahiptirler.

Nasıl teşhis konulur?

Bu yansıyan ağrıları, radikülopati ağrılarından ayırt etmek gerekir. Radikülopati ağrıları genellikle diz altına vurur ve sinir germe testleri pozitifdir. Yansıyan ağrılar ise bel ve kalça bölgelerinde hissedilir, bu ağrılar diz altında nadiren hissedilir ve sinir germe testleri ise negatifdir. Kök ağrısının özelikleri;

Ağrı belli bir sinir kökünün yayılımını gösterir.

Ağrı bacağın ucunda  daha fazladır.

Bacakta  uyuşukluk ve parastezi vardır.

EMG sinir iletim hızında bozulma gösterir.

Tutulan sinir köküne göre nörolojik hasarlar görülebilir.

Sinir germe testleri pozitifdir.

Altın standart hastanın bize verdiği bilgi( öykü/anamnez) muayenedir. Mr ve tomografi değerli bilgiler veriri. Fakat hiçbir yakınması olmayan kişilerde MR görüntüleri diskin fıtıklaşmasını gösterir.

Diskin yapısı nasıldır?

Dışarısında çevreleyen lifler  (Annulus) mevcuttur. Bunlar kollajen içerikli olup gerilme gibi yüklere karşı koyar. Yaşlandıkça bunun yapısı zayıflar.

İçeride bulunan ve su oranı daha yüksek bir yapıya sahiptir. (Nukleus Pulposus). Doğumda % 88 ‘i sudur. Yaşlandıkça bu oran %60 a düşer.

Ağrının gelişimi nasıl oluşur?

BEL AĞRISI nasıl geliyorum der ?

Sağlam disk belirli bir basınçta hasara uğrar. Bu basıç değeri yüksek oldukça ve tekrarlayan baskı kuvvetleri ve diske binen yükler artıkça zamanla omurga değişiklikler meydana gelmeye başlar. Omurun uç plaklarında hasarlar meydana gelir Başlangıçta belirti vermez. Zamanla bu olay diskin beslenmesini , düzenin bozar ve diskte dejenerasyon başlar. Daha sonra da kollajen lifler dönme ve gerilme kuvvetlerine maruz kaldığında daha yırtılgan olurlar.

Bunu şöyle örnekleyebiliriz ; 40 yaşlarında mesleği şoför belirli yıllar aynı işi yapıyor, titreşime maruz kalıyor, kilo alıyor, sigara kullanıyor. Ardından hiç beklemediği anda yerden bir cisim alırken disk yırtılabiliyor.

Disk içindeki basınç otururken ayakta durmaya göre daha fazladır. Oturup öne eğilmekle artar. Hatta otururken  öne eğilip ağırlık kaldırmakla en yüksek basınca maruz kalır.En tehlikelisidir.

Uyarımız:Kalçalar düz iken yapılan mekik hareketi risklidir.

İnsan omurgası titreşimdeki enerjinin dağılımında viskoelastik çubuk gibidir enerjiyi absorblar. Belli frekanslarda titreşim ile enerji transferi artıkça doku hasarı oluşabilir. Gösterilen 1 saatlik titreşime maruz kalan kişilerde kaslarda yorulmalar meydana gelmiştir.

Disk hernileri kimlerde görülür? Her disk farklı tipleri var mıdır?

Disk hernisi genelde 35-45 yaşlarda ve daha çok erkeklerde görülmektedir.

3 tipi var.

1.Disk arkaya doğru kabarması

2. Diskin kenarından yırtılıp taşmış fakat yine de sınırlı kalmış.

3.Disk kanal içerisine çıkmış yer değiştirmiş

En sık L4-5 ve L5-S1 seviyelerde olur.

Konservatif tedavi olarak  hastaya antienflamatur ilaçlar ve yatak istirahati verilir. İyileşmeye yoksa epidural enjeksiyonlar yapılabilir.ilerleyici sinir hasarı ve kuvvet kaybı varsa bunlar ameliyat gerektirir. 6 hafta boyunca semptomları devam eden hastalar cerrahiye aday hastalardır.

Komplikasyonlar

Cerrahideki amaç ilerleyici kuvvet kaybın önüne geçmek. Bacağa yayılan ağrıların ortadan kaldırılmasıdır. Temelinde bel ağrısı olan hastalar arasında fayda göremeyen hastalar olur.

Sinir kökü yaralanmaları, yanlış seviye, dura yırtığı enfeksiyon, yapışıklık damar yaralanmasıdır.

içerik bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler, hiçbir zaman bir hekim tedavisinin ya da konsültasyonunun yerini alamaz!. Bu kaynaktan yola çıkarak, ilaç tedavisine başlanması ya da mevcut tedavinin değiştirilmesi kesinlikte tavsiye edilmez!.  bilgilerin içeriği, asla kişisel teşhis ya da tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilmemelidir.

 

Bu makale 9 Mart 2019 tarihinde güncellendi. 0 kez okundu.

Yazar

Op. Dr. Engin Kesgin
Op. Dr. Engin Kesgin
Antalya - Ortopedi ve Travmatoloji
Facebook Twitter Instagram Youtube