Behçet hastalığı, multisitemik bir hastalıktır. Arter ve venlerde non-granülomatöz tıkayıcı vaskülit yapar.

20-40 Y, erkeklerde sık olup, erkeklerde daha ciddi seyirli,prognoz daha kötüdür.

Tanı anamnez ve klinik bulgularla konur.

Tekrarlayan oral aft (yılda en az 3 kez)ile birlikte genital ülser, üveit,cilt bulgusu,paterji pozitifliği bulgularının ikisinin olması tanı koydurucudur.

Oral Aft: en erken bulgu, sarımsı nekrotik tabanlı,ağrılı, küçük bir ülserden hızla geniş bir yaraya dönüşebilir.

Genital Ülser:en sık 2. bulgu (%80-90 olguda), aft benzeri ancak daha geniş ve derindir, skrotum ve vulvada sıktır, geniş skar bırakır, kadınlarda daha sık görülür.

Cilt: %80 olguda görülür. Alt ekstremitede papulo-vesikülo-püstüler erüpsiyon, eritema nodosum (kadında sık), akneiform erüpsiyon,tromboflebit görülebilir.

Göz tutulumu ataklarla seyreder. Tedavide steroidler, immünsüpressörler ve biolojik ajanlar kullanılmaktadır.

Yakın takip ve tedaviyle prognoz iyidir, körlük gelişimi önlenebilmektedir.


Adana Göz Doktoru uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!