Baş ve yüz ağrıları:
Baş ve yüz ağrıları:

BAŞ VE YÜZ AĞRILARI:

Baş ve yüz ağrıları ,ağrılı durumlar içinde en karmaşık olanları içermektedir.Değişik sistemlerin etkilenmesi sonucu karışık tablolarla karşımıza çıkabilen baş , yüz ve çene ağrıları yanlış tanı sonrası uygun tedavi edilmediğinde, yaşam kalitesini de düşürmekte.

Baş,yüz ve çene ağrılarında yanlış tanı konulma olasılığı yüksektir.Özellikle miyofasyal (kas kaynaklı)ağrılara doğru tanıda bulunulmadığını sık görmekteyiz.Çünkü baş,yüz ve çene ağrılı kişileri gören farklı branşlardaki hekimlerin çoğu miyofasyal ağrılar konusunda yeterli eğitim almamışlardır. Yeterli hasta görmek ve deneyim çok önemlidir .

Bas,boyun ve yüz bölgesinde bulunan kas ve kas gruplarından kaynaklanan miyofasyal ağrılar ,bu bölgedeki birçok organik nedenli ağrıyı taklit edebilir.Miyofasyal noktalar ile ağrı yayılma alanı farklı bölgeler olabileceğinden ve bu ağrılar için yapılacak tetkiklerde de pozitif bulgu elde edilemeyeceğinden tanı gecikebilir

Baş ağrılarının üç yüzden fazla sebebi vardır. Ancak şiddetli başağrılarında hemen hemen herkesin aklına ilk gelen hastalık migrendir. Migren hastalarının yarıya yakınında başağrısına görme bozuklukları, yüzde uyuşma, konuşma zorlukları gibi belirtiler de eşlik eder. Bazen migren atağından önce duygusal değişiklikler,depresif ruh hali, susama hissi, sık idrar çıkma, esneme gibi belirtiler izlenir. Baş ağrısı sonlandıktan sonra da ışığa ve sese hassasiyet, yorgunluk, dikkat kaybı gibi şikâyetler devam edebilir.
Migren hastalarında dolaşım sistemi etkilenmektedir.Otonom sinir sisteminde aksama oluşturacak odaklar tetikleyici faktörlerin etkisiyle zaman zaman sistemin aksamasına yol açmaktadır. Ağrı kesici ilaçların kimyasal etkileri ile sinir sistemindeki bioelektriksel bozukluk düzeltilememektedir.
Boyun fıtıkları,boyunda kireçlenmeler,romatizmal hastalıklardaki boyun omurga tutulmaları kendini baş,boyun ve yüz ağrıları şeklinde belli edebilir.Migren şikayetlerine yol açabilen sebepleri iyi belirlemek tedavinin esas prensbidir.

Genellikle baş,yüz, ve çene ağrılarında ağrı kesiciler, anti-romatizmal ilaçlar, kas gevşetici ve anti-depresan ilaçlar verilir.Altta yatan sebebi belirleyerek etkin tedaviyi uygulamadıkça sadece ağrının azaltılması için kullanılan ilaçlar,alttaki hastalığın ilerlemesine sebep olur. Hastalık ilerledikçe ilaç dozları arttırılır ve bir kısır döngü oluşur.Sonuçta ağrılı,mutsuz insan tablosu karşımıza çıkar.

Başağrılı hastada,öncelikle ağrının sebebini belirleyerek ,sebebe yönelik tedavi yapmak ,tedavinin başarısında önemlidir.İstanbul Fizik Tedavi uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!