Kalp damarlarında tıkanıklık oluştuğunda ve tedavi kararı alındığında bu tedavi yöntemlerini uyguluyoruz. Sadece balon ya da sadece stent tedavisi tek başına yapılabilir. Bununla beraber genellikle balon ve stent tedavisini birlikte uyguluyoruz. Yani birbirlerini tamamlayıcı tedavi yöntemleri olarak uygulanmaktadır. Her iki işlemde aynı şekilde yapılmaktadır. Kalpte tıkalı olan damar, öncelikle bir klavuz tel yardımıyla geçilmektedir. Takiben balon tıkalı bölgeye getirilip operatör tarafından uygun görülen basınçlarda şişirilerek tıkanıklık azaltılmaya çalışılmaktadır. Bazen tamamen açılma sağlanıp işlem sonuçlandırılır. Bununla beraber çoğu zaman balon tedavisi yeterli sonuç vermez ve operatör balonu çıkarıp stent tedavisini uygulamaya karar verir. Aynı kılavuz tel üzerinden yine operatör tarafından uygun bulunan büyüklükteki stent tıkalı olan bölgeye getirilp yerleştirilerek tıkanıklık tamamen açılır. İşlem başarı ile sonuçlandığı görüldüğünde stent vücutta kalır. Diğer malzemeler olan kateter ve kılavuz tel vücuttan çıkarılır ve işlem sonuçlandırılır.


İstanbul Kardiyolog uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!