Bağımlılık Nedir?

Bağımlılık bir beyin hastalığı olup bireyin fiziksel, psikolojik ve sosyal işleyişi üzerinde yıkıcı bir etkiye sahip, önemli bir halk sağlığı sorunudur. Dünyadaki tüm ölümlerin % 12.4’ünü oluşturan, küresel çapta 8. büyük ölüm sebebidir. Günümüzde hem sigara, alkol-madde hem de alışveriş, kumar, oyun/internet bağımlılığı gibi birçok davranışsal bağımlılık giderek yaygınlaşmakta ve hem kişi hem kişinin ailesi/çevresi hem de toplum için giderek daha büyük bir sorun haline gelmektedir.

Transkraniyel Manyetik Stimulasyon (TMS) Tedavisi Nedir?

Transkraniyel Manyetik Uyarım olarak da bilinen TMS tedavisi bir cihaz yardımı ile beyine dışarıdan manyetik uyarım verilerek hastalıkla ilişkili bölgenin uyarılması ile o alandaki nöronal aktiviteyi düzenleyen ve böylece tedavi etkisi oluşturan bir tedavi yöntemidir. Depresyon, Obsesif-Kompulsif Bozukluk, Bağımlılık, Travma Sonrası Stres Bozukluğu, Anksiyete Bozuklukları, Panik bozukluk gibi psikiyatrik hastalıklarda ve Alzheimer, Parkinson, nöropatik ağrı, migren gibi birçok hastalığın tedavisinde kullanılmaktadır. Cerrahi müdahale içermeyen bir yöntem olması, kişinin anesteziye ya da uyutulmasına gerek duyulmaması, tedavi için yatışın gerekmiyor olması, mevcut ilaç tedavileri ile kombine bir şekilde kullanılabilmesi ve seanslardan sonra kişinin günlük rutinlerine kolaylıkla geri dönebiliyor olması TMS tedavisinin avantajlarındandır.

Bağımlılıkta TMS Tedavisi

Bağımlılık aynı şeker hastalığı gibi kronik, tekrarlayıcı bir hastalıktır ve bu yüzden de uzun soluklu bir tedavi süreci gerektirmektedir. Bağımlılık tedavisindeki amaç ilk olarak kullanılan maddenin vücuttan atılması (detoks) daha sonra ise bu maddeye karşı duyulan arzunun (aşerme) azaltılmasıdır. Hastaların çoğu verilen ilaç tedavilerini, psikoterapi ve rehabilitasyon gibi süreçleri tamamlasa da madde kullanımının tekrar nüksetme riski olduğu ve birçoğunun da tekrar madde kullanmaya başladıkları bilinmektedir.

Son yıllarda ilaç, psikoterapi ve rehabilitasyonun yanı sıra TMS de bağımlılık tedavisinde kullanılmaya başlayan ve umut vaat eden bir tedavi seçeneği olarak karşımıza çıkmaktadır. Bağımlılığın gelişmesinde beynin ödül merkezi olarak bilinen alandaki yapılar rol olmaktadır. Uzun süreli madde kullanımının beyin hücrelerinin birbirleriyle olan etkileşimini değiştirdiği bilinmektedir. TMS tedavisindeki amaç da uygulama yapılan beyin bölgesindeki bozulmuş olan hücrelerin aktivitelerini ve yeni hücreler arası bağlantıları arttırarak (sinaps) yeniden düzenlemektir. TMS tedavisi birçok bağımlılığın tedavisinde potansiyel bir yardımcıdır. Özellikle sigara, alkol, kokain, ekstazi, metamfetamin gibi maddelerin tedavisinde ilaçla beraber kişilerde hem madde kullanımının azaldığını hem de bu maddeleri tüketmeye duyulan arzunun (aşerme) azaldığını bildiren birçok araştırma mevcuttur.


Antalya Psikiyatri uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!