AZOSPERMİK HASTALARDA SPERM ELDE ETME TEKNİKLERİ
Ejakülatta hiç sperm bulunmaması durumu azospermi olarak tanımlanır. İnfertil erkeklerin yaklaşık % 10-15'inde azospermi vardır. Bunların % 40'ında ise neden sperm taşıyan kanallarda tıkanıklıktır.
Girişimsel yolla sperm elde edilebilecek yöntemler:
1.MikroTESE: Optik büyütme kullanılarak testislerden açık ameliyat ile sperm elde edilmesi,
2.TESA: Perkütan yolla testislerden sperm aspirasyonu yapılması,
3.MESA: Açık ameliyat ile optik büyütme kullanılarak epididimden sperm elde edilmesi.
4.PESA: Perkütan yolla epididimden sperm aspire edilmesi
5.Vazal sperm aspirasyonu
6.Seminal veziküllerden sperm aspirasyonu
Testislerden açık cerrahi ile sperm çıkarılması(TESE): TESE bir cerrahi girişimdir. Açık cerrahi yöntem ile testislerin mikroskop altında incelenebildiği TESE'de, içinde spermatogenezin bulunduğu normal seminifer tubüllerin doğrudan görülerek seçilmesi hücre bulma şansınıyükseltir. Ama işlem uzun sürerse lokal anestezi yetersiz kalabilir. Bu nedenle TESE'de daha genişanestezi gerekebilir. Diğer yandan, TESA lokal anestezi ile yapılabilir. Daha kısa süre alır. Mikrocerrahi tecrübesi gerektirmez. Sperm bulma şansının yüksek olduğu düşünülen obstrüktif azospermi olgularında tercih edilebilir.
Testislerden perkütan yolla sperm aspirasyonu (TESA): Lokal anestezi ile yapılabilir. Daha kısa süre alır. Mikrocerrahi tecrübesi gerektirmez. Sperm bulma şansının yüksek olduğu düşünülen obstrüktif azospermi olgularında tercih edilebilir. Bununla birlikte, iğne ile testise defalarca girilmesine bağlıarter yaralanmasıgelişebilir
Mikroskopik epididimal sperm aspirasyonu (MESA): Spermatogenezin normal olduğu bilateral vaz deferens agenezi ve diğer düzeltilememişobstrüktif azospermi olgularında öncelikle tercih edilmelidir. Nonobstrüktif azospermilerde yeri yoktur.
Perkütan epididimal sperm aspirasyonu (PESA): Lokal anestezi ile yapılan ve hospitalizasyon gerektirmeyen bir girişimdir. Mikrocerrahi tecrübesi gerektirmez. Nonobstrüktif azoospermide yeri yoktur. Obstrüktif olgularda ise epididime iğne ile körlemesine girişim sonucu kanama, hematom gelişme riskleri taşıdığından ve aynızamanda tıkanıklığın giderilmesine yönelik rekonstrüktif ameliyat yapılamayacağından bunun yerine MESA tercih edilebilir.
Girişimsel yolla sperm elde edilmesini gerektirecek hastalık nedenlerinden sık rastlanılanları:
I. Düşük Ejakülat Volümü/Aspermi
A. İlaçlar
B. Retroperitoneal ya da mesane boynu ameliyatları
C. Ejakülatör kanal tıkanıklıkları
D. Bilateral konjenital vaz deferens agenezi (CBAVD)
E. Diyabet mellitus
F. Spinal kordon yaralanması
G. Psikolojik rahatsızlıklar H. İdiyopatik
II. Azospermi
A. Hipogonadotropik hipogonadizim
1. Kallmann sendromu
2. Hipofiz tümörleri
B. Spermatogenez bozuklukları
1. Kromozom bozuklukları
2. Y kromozomu mikrodelesyonları
3. Gonadal toksinler
4. Varikosel
5. Viral orşit
6. Torsiyon
7. İdiyopatik
C. Duktal obstrüksiyon
1. Vazal obstrüksiyon
2. Vazektomi sonrasıçocuk istemi
3. Young sendromu
4. Vazektomi
5. Epididim obstrüksiyonu
6. Rete testis obstrüksiyonu
D. Tıkanıklığa yönelik geçirilmişbaşarısız rekonstrüktif ameliyatlar
III. Total immotil sperm (immotil silia sendromu, Kartagener sendromu)


İstanbul Ürolog uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!