Alınan meni örneği( Spermiyogram) içinde sperm hücrelerinin bulunmamasıdır.

Kısırlık teşhisi nasıl konulur?

Korunmasız düzenli cinsel ilişki olmasına rağmen, çiftlerin 1 yıl boyunca çocuk sahibi olamaması durumunda kısırlık teşhisi konulmaktadır.

Azospermi teşhisi nasıl konulur?

2 hafta ara ile bakılan 2-3 spermiogram sonrası hiç sperm hücresi görülmemiş ise azospermi tanısı konulur. Azospermik olguların %10-12’sinde yapısal veya sayısal kromozomal problemler bulunmaktadır. Bu yüzden ürolojik kontrol ve genetik özellikler incelenmelidir.

Azospermi ne sıklıkla görülür?

Erkeklerin , genel olarak yaklaşık % 1'inde ve infertil erkeklerin (kısrılık problemi olan) % 15'inde görülür.

Üç ana azospermi türü vardır:

1)Pre-testiküler azospermi:

Testisleriniz normaldir, ancak vücudunuz sperm yapmalarını sağlayamaz. Düşük hormon düzeyleri nedeniyle veya kemoterapi gördükten sonra olabilir. Bu tür oldukça nadirdir.

2) Testiküler azospermi :

Üreme sisteminizdeki enfeksiyonlara bağlı testisteki zarar nedeniyle ( epididimit ve üretrit gibi )

Testislerden birinin veya her ikisinin de şişmesine neden olan çocukluk çağı hastalıkları( viral orşit gibi)

Testis yaralanması

Kanser veya tedavileri( Radyoterapi gibi)

Klinefelter’in sendromu gibi genetik hastalıklar

3) Post-testiküler azospermi:

Testisleriniz normal sperm yapar, ancak bir şey onların dışarı çıkmalarına engel olur , mesela:

Sperm kanallarındaki tıkanıklık. Buna obstrüktif azospermi denir.

Retrograd ejekülasyon (geriye boşalma); spermlerin orgazm sırasında dışarı değil ,mesaneye doğru geri kaçmasıdır.

Azospermili erkeklerin yaklaşık% 40' ı post-testiküler tipe sahiptir.

Azospermi teşhisi konulduktan tedavi için ne yapılmalıdır?

Mikroskopik TESE denilen , yumurtalık dokusunu mikroskop altında inceleme yöntemine başvurulmalıdır.

Çoğu durumda sperm bulunmaktadır. Ancak sperm bulunamayan bazı durumlarda alınan doku örnekleri ile patolojik tanıya gidilir. Patoloji sonucuna göre hastaya bir tedavi verilir ve tekrar mikroskobik TESE işlemi uygulanabilir.

Mikroskopik TESE işlemi sonrasında elde edilen sperm hücresi ile Tüp bebek yapılarak çocuk sahibi olunabilir. Bu yöntem azospermiyi kalıcı olarak geçirmese bile gebeliğin olmasını sağlar.


İstanbul Ürolog uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!