Azospermi(menide sperm yokluğu) ve tüp bebek mikroenjeksiyon

Azospermi(menide sperm yokluğu) ve tüp bebek mikroenjeksiyon

Azospermi

Azospermi usulüne uygun olarak alınan semen örneğinde sperm hücresine rastlanılmaması durumudur. Azospermi tanımı semen incelemelerinde kullanılan bir tanımdır. Semende sperm bulunmaması testisde sperm olmaması anlamına gelmez.

Azosperminin toplumda rastlanma oranı %1 oranındadır. Erkek kısırlığında %10-15 oranında azospermiye rastlanılır. Azospermi erkek infertilitesinin genetik kökeni olan faktörlerden önemli bir bölümüdür.

Azospermi nedenleri kabaca üçe ayrılabilir. Pretestiküler nedenler, testiküler nedenler ve posttestiküler nedenler olarak ayırt edilebilir. Azospermi ayrıca tıkanıklığa bağlı azospermi ve tıkanıklığa bağlı olmayan azospermi şeklinde de sınıflandırılabilir. Azospermide pretestiküler nedenler hormonal nedenlerden dolayı sperm üretiminin bozulması en sık nedendir. Pretestiküler nedenler çok sık görülmez. Testisde sperm üretiminde sorumlu olan FSH,LH,testesteron gibi hormonların yapım,salınım ,taşınım ve etki noktalarındaki kusurlar hormonal nedene yol açarlar.

Azosperminin testiküler nedenleri; testisde sperm üretimini etkileyen nedenlerden dolayı olabilir. Testisin doğuştan hastalıkları, testisin enfeksiyonları, ameliyatları, tümörleri gibi pek çok faktör etken olabilir. Testise uygulanan radyoterapi, kullanılan kemoterapiler ve çeşitli gonotoksik ilaçlar sperm üretimini bozarak menide sperm bulunmamasına yol açabilirler.

Azospermide postestiküler nedenler sperm taşınma kanallarına bağlı ve azosperminin %40 nedenidir. Kanalların tıkanıklığı veya fonksiyon bozuklukları azospermiye yol açabilir. Kanalların doğuştan veya sonradan tıkanıkları veya fonksiyon bozuklukları testisden üretilen spermin dış ortama ulaşmasına engel olarak semende sperm bulunmamasına neden olur.

Azospermide testis biyopsisi araştırmak için yapılır. Biyopsi azosperminin tıkanıklığa bağlı olup olmadığının ayırı tanısında altın standarttır.

Azosperminin tanısı ayrıntılı öykü, muayene, testis ultrasonu, hormon tahlilleri genetik tahliller gibi yönetemlerle araştırılır. Kesin tanı testis biyopsisi ile konulur.

Azospermide tedavi yaklaşımları nedene yönelikdir.Mikroenjeksiyon(icsi) yönteminin geliştirilmesi ile azospermik olguların çocuk sahibi olmalarında önemli bir adım atılmıştır.

Bu makale 7 Mart 2019 tarihinde güncellendi. 0 kez okundu.

Yazar
Op. Dr. Erkan Coşkun

Jinekolog Operatör Doktor ERKAN COŞKUN Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Yüksek öğrenim:İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa tıp fakültesi(1990-1996) Uzmanlık eğitimi-İstanbul Göztepe eğitim ve araştırma hastanesi kadın hastalıkları ve doğum kliniği(1996-2000) İVF(tüp bebek) sertifikasyonu-Memorial hastanesi tüp bebek merkezi. İTEM(ileri teknoloji eğitimi merkezi):Laparaskopi eğitimi Katıldığı diğer kurslar; -Histereskopi kursu -Amniosentez kursu -Kolposkopi kursu -Ürojinekoloji kursu -Obsetrik doppler kursu -Fetal ekokardiografi kursu Üye olduğu dernekler: -Tabib odası -Türk Jinekoloji Derneği -TAV -TEMA -ASRM -ESRM -Perineonatology society -Ürojinekoloji derneği Yabancı dil: -İngilizce Özel ilgi alanları: -İnfertilite -Perineonatoloji(riskli gebelik) -Ayrıntıl ...

Etiketler
Mikroenjeksiyon
Op. Dr. Erkan Coşkun
Op. Dr. Erkan Coşkun
Balıkesir - Kadın Hastalıkları ve Doğum
Facebook Twitter Instagram Youtube