Azospermi

Azospermi usulüne uygun olarak alınan semen örneğinde sperm hücresine rastlanılmaması durumudur. Azospermi tanımı semen incelemelerinde kullanılan bir tanımdır. Semende sperm bulunmaması testisde sperm olmaması anlamına gelmez.

Azosperminin toplumda rastlanma oranı %1 oranındadır. Erkek kısırlığında %10-15 oranında azospermiye rastlanılır. Azospermi erkek infertilitesinin genetik kökeni olan faktörlerden önemli bir bölümüdür.

Azospermi nedenleri kabaca üçe ayrılabilir. Pretestiküler nedenler, testiküler nedenler ve posttestiküler nedenler olarak ayırt edilebilir. Azospermi ayrıca tıkanıklığa bağlı azospermi ve tıkanıklığa bağlı olmayan azospermi şeklinde de sınıflandırılabilir. Azospermide pretestiküler nedenler hormonal nedenlerden dolayı sperm üretiminin bozulması en sık nedendir. Pretestiküler nedenler çok sık görülmez. Testisde sperm üretiminde sorumlu olan FSH,LH,testesteron gibi hormonların yapım,salınım ,taşınım ve etki noktalarındaki kusurlar hormonal nedene yol açarlar.

Azosperminin testiküler nedenleri; testisde sperm üretimini etkileyen nedenlerden dolayı olabilir. Testisin doğuştan hastalıkları, testisin enfeksiyonları, ameliyatları, tümörleri gibi pek çok faktör etken olabilir. Testise uygulanan radyoterapi, kullanılan kemoterapiler ve çeşitli gonotoksik ilaçlar sperm üretimini bozarak menide sperm bulunmamasına yol açabilirler.

Azospermide postestiküler nedenler sperm taşınma kanallarına bağlı ve azosperminin %40 nedenidir. Kanalların tıkanıklığı veya fonksiyon bozuklukları azospermiye yol açabilir. Kanalların doğuştan veya sonradan tıkanıkları veya fonksiyon bozuklukları testisden üretilen spermin dış ortama ulaşmasına engel olarak semende sperm bulunmamasına neden olur.

Azospermide testis biyopsisi araştırmak için yapılır. Biyopsi azosperminin tıkanıklığa bağlı olup olmadığının ayırı tanısında altın standarttır.

Azosperminin tanısı ayrıntılı öykü, muayene, testis ultrasonu, hormon tahlilleri genetik tahliller gibi yönetemlerle araştırılır. Kesin tanı testis biyopsisi ile konulur.

Azospermide tedavi yaklaşımları nedene yönelikdir.Mikroenjeksiyon(icsi) yönteminin geliştirilmesi ile azospermik olguların çocuk sahibi olmalarında önemli bir adım atılmıştır.


Balıkesir Kadın Doğum uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!