Azospermi
Menide canlı veya cansız hiç sperm bulunmaması anlamına gelen azospermi tüm erkeklerin %1'inde görülür.
2 tipi vardır:

1- Nonobstrüktif azopermi: Burada sperm hücresini yapımı ya hiç yoktur, ya da hücre olgunlaşması tamamlanamadığı olgun sperm hücresi bulunmamaktadır. Pek çok nedeni olabilir ( İnmemiş testis, genetik nedenler) Bu hastalarda testislerden iğne yardımı ile hücre aranır(tesa). Eğer hücre bulunamazsa testislerden biyopsi ile çok küçük parçalar alınır ve hücre aranır(tese, mikrotese.)Hastaların %60'ı bu tiptedir.

2- Obstrüktif azospermi: Burada erkeğin yumurtalıklarında (testis) sperm hücre yapımı olmasına rağmen hücreleri ileten kanallardaki tıkanıklık nedeniyle(daha önce geçirilmiş iltihabi bir hastalık gibi) sperm dışarı çıkamaz. Bu hastalarda enjektör ve iğne yardımı ile sperm kanallarından hücre alınır(tesa, mesa, pesa) .Bu tipte başarı şansı daha yüksektir.
Fizik muayenede vas deferens isimli toplayıcı kanallar kontrol edilir. Doğuştan iki taraflı vas deferens yokluğu olan hastaların üçte ikisinde kistik fibroz nedeni olabilecek bir gen kusuru vardır (CFTR mutasyonu). Bu nedenle eşinde CFTR mutasyonu taranması önerilir. Bu hastalarda testislerde sperm üretimi normaldir ve PESA, TESA veya TESE ile sperm elde edilebilmektedir.

Eğer testisler normalden küçük (atrofik) ise ; FSH yüksek ve testosteron normal ya da düşük ise sorun testislerdedir. Bu duruma primer testis yetmezliği denir. Kromozom anomalileriyle birlikte olabileceği için genetik inceleme önerilir. Atrofik testislerle beraber FSH ve testosteron düzeyleri de düşükse; hipogonadotropik hipogonadizm mevcuttur. Bunlarda LH düzeyi de düşük olabilir. Hipogonadotropik hipogonadizmin nedeni hipotalamus veya hipofiz bezlerine ait kusurlardır. Bu kusurlar (Kallmann sendromu)doğumsaldır ya da hipofiz bezinden sonradan gelişir(prolaktinoma) ve prolaktin ölçümü ve hipofiz görüntülemesi gerekir.
Vas deferensler ve testis büyüklüğü normal olduğunda azosperminin nedenini belirlemekte meni hacmi ve serum FSH düzeyi yol göstericidir. Meni hacmi normal olan hastalarda sorun boşaltıcı kanallarda(obstrüktif azospermi)veya testislerde veya sperm üretiminde olabilir (nonobstrüktif azospermi). Eğer FSH düzeyi normal değerin iki katından daha yüksekse sorun sperm üretimindedir (nonobstrüktif azospermi).Testis büyüklüğü , semen hacmi ve FSH düzeyleri normal olan hastalarda sorun büyük olasılıkla boşaltıcı sistemdeki bir tıkanıklıktır.
Obstrüktif yada nonobstrüktif olsun, azospermi de yapılması gereken tedavi, eşin mikroenjeksiyon için hazırlanması, takiben testis biyopsisi yapılması ve sperm bulunması halinde taze spermler ile mikroenjeksiyon yapılmasıdır. İki durum arasındaki tedavi açısından asıl fark biyopsi sonrası sperm elde etme olasılığıdır. Obstrüktif azospermide sperm bulma olasılığı %100'e yakınken nonobstrüktif azospermide bu oran %65 civarındadır.


İstanbul Kadın Doğum uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!