Azosperm tedavisi mikro tese ameliyatı ve gebelik sonuçları

Azosperm tedavisi mikro tese ameliyatı ve gebelik sonuçları

AZOSPERM ERKEKLERDE SPERM BULUNABİLİR Mİ ?
Menisinde sperm hücresi olmayan İnfertilite yani kısırlık nedeniyle tedaviye alınan erkeklerde her zaman bir neden ortaya konamamaktadır. Bu hastalarda  tedavide testisten sperm elde edilmesi yöntemleri önemli bir tedavi seçeneğini oluşturmaktadır.

Azospermi hastalarımıza uyguladığımız testisten sperm elde ederek hastanın eşine TÜP BEBEK-mikroenjeksiyon uygulanmasının sonuçlarını veriyorum.

YÖNTEM

Nonobstrüktif, TIKANIKLIK NEDENLİ OLMAYAN AZOSPERMİ hastaları tedavi ettiğimiz AZOSPERMİ hastalarıdır.

Muayene ve ön tetkiklerle tanısı tıkanıklık, obstruksiyon olan erkekler zaten bu tıkanıklık sorunu nedeniyle ameliyat edilerek düzeltildi ve menisinde sperm görülen bu erkeklere normal yoldan gebelik beklentisi oluştuğu için tedaviye başlanmadan önce süre verildi.

Her tüp bebek merkezinde uygulanabilen standart Konvansiyonel TESE yöntemi ve sonucu negatif yani sperm bulunamamış vakalarda özellikle Mikrodiseksiyon-TESE MİKROTESE yöntemi öncelikle seçilerek, testisten sperm eldesi ameliyatları uygulandı.

İnceleme öncelikle tek taraflı olarak spermatozoa bulunan testis odağından sağlandı. Spermatozoa yokluğunda mikrodiseksiyon ile spermatozoa aranması, bilateral, her iki tarafta tüm testisin incelenmesi ile ameliyatlar tamamlandı. Ameliyat süresi 45 dk ile 2 saat arasında olup, 2 saat sonrasında hastalar yürüyerek evine taburcu olabilir hale geldi (Outpatient - Surgery)

Dokular stereo mikroskop altında mekanik teknikle ayrıştırıldı ve inversiyon mikroskobu ile spermatozoa varlığı araştırıldı. Spermatozoa elde edilemeyen olgularda aynı zamanda patolojik inceleme yapmak amacıyla  doku örneği alındı. Spermatozoa eldesi mükerrer müdahaleye uygun olmayan, sperm fonksiyonları uygun vakalarda ek olarak kryoprezervasyon, dondurarak saklama işlemi uygulandı. Bu işlemin gebelik sonuçlarını etkilemediği, taze ya da donmuş sperm örneğiyle mikroenjeksiyon gebelik sonuçlarının tüm dünyada, bilimsel yayınlarda olduğu gibi aynı başarıda olduğu görüldü

AMELİYAT SONUÇLARI - GEBELİKLER 1. UYGULAMA SONUÇLARI
Azospermi olan 473 hastamızdan 345 (%73) vakada spermatozoa elde edilmiştir. Bu hastaların eşlerine mikroenjeksiyon TÜP BEBEK uygulamaları kendi eşlerinin sağlıklı sperm hücreleri ile yapılabilmiştir.

Böylece daha önce çocuk sahibi olamayacağı söylenen 100 kadından 18'i ilk uygulamalarında eve bebekle dönebilmiştir. Diğerleride tedavilerine kendi eşlerinin sperm hücreleri ile devam edebilmekte tüp bebek uygulamalarını yaptırabilmektedir.

   

sperm bulunanlar

hastalar

 

Tüp Bebek Uygulanan ve 

gebelikle sonuçlanan vakalar

2003yılı

  45erkek

  29

 

  8

2004yılı

  53erkek

  40

 

  11

2005yılı

  54erkek

  42

 

  8

2006yılı

  89erkek

  66

 

  12

2007yılı

148erkek

  111

 

  14

2008yılı

  84erkek

  57

 

  12

Toplam

  473erkek

  
  345
  (73% başarı)

 

   
  65
  (27%  pozitif gebelik)

 

   

 

1.Tüp Bebek Uygulamasında 
100 Azosperm vakasının 18'i doğumla sonuçlanmıştır.
 

Bu makale 6 Mart 2019 tarihinde güncellendi. 0 kez okundu.

Yazar

 Op.Dr.Abdullah Arman Özdemir, lisans öncesi öğrenimlerinin ardından Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde başladığı tıp eğitimini 2001 yılında başarıyla tamamlayarak tıp doktoru unvanı almıştır. İhtisasını ise, Weill Cornell Tıp Fakültesi  tamamlayarak 2007 yılında Üroloji uzmanı olmuştur. 

Mesleki çalışmalarına Brüksel Tüp Bebek ve Kadın Sağlığı Merkezi'nde devam etmektedir.

Türk Tabipleri Birligi- Istanbul Tabip Odası,Türk Androloji Derneği,Türk Uroloji Dernegi,Urojinekoloji derneği üyesidir.

 

Etiketler
Azosperm çaresi
Op. Dr. Abdullah Arman Özdemir
Op. Dr. Abdullah Arman Özdemir
İstanbul - Üroloji
Facebook Twitter Instagram Youtube