Ayak ve ayak parmaklarına ilişkin birçok ortopedik sorun görülebilir. Ayak çocukluk yaşından itibaren gelişim gösteren ve bu gelişimle birlikte kendine özgü anatomik bir yapı alan organımızdır. Genetik özellikler, yük taşıma, bazı hastalıklar(romatizma vb.), travmalar ve ayakkabı alışkanlıkları ayak anatomik yapısını zamanla bozar. Ayak ve ayak bileğinin her bölgesinde sorunlar olmakla birlikte sıklıkla ayak önünde birinci ve beşinci parmak tarafında daha yoğun problemler görülebilir.

Halluks valgus: ayak birinci parmağının tarak kemiği ile parmak arası ekleminin olduğu bölgede kemik çıkıntısı ve ayakta şekil bozukluğuyla kendini belli eder. Temel olarak tarak kemikleri arasındaki açısal dizilim bozulmuştur. Kemik çıkıntının olduğu yerde özellikle ayakkabı basısına bağlı ağrı ve şişlik görülür. Halluks valgus olan hastaların mutlaka her iki ayağının özellikle yüklenmede filmleri görülmelidir. Tüm hastalara eğer deformite hafif ise ameliyat dışı tedavi ve önlemler önerilir. Ucu dar ayakkabı giymeme, birinci ve ikinci parmak arasına makara, gece ateli gibi ortezler hastaları rahatlatabilir. Bazı hastalara olası ağrıya neden olabilecek taban çökmeleri için tabanlıklar önerilebilir. Bu tedbirler deformitenin düzelmesini ve ilerlememesini sağlamasa da hastaları ağrı anlamında rahatlatabilir.

Halluks valgus esas tedavisi cerrahidir. Cerrahi yöntem deformitenin ( şekil bozukluğunun) yerine derecesine bağlıdır. Halluks valgus cerrahisi çok geç döneme bırakılmamalıdır. Bu hastalarda birinci parmaktaki halluks valgus sorunu diğer parmakları da etkileyebilir. Böyle durumlarda diğer parmaklara da cerrahi müdahale yapılması gerekir. Cerrahi müdahale sonrası bir süre dıştan tespit ve yük vermeme gerekebilir. Uygun seçilmiş cerrahi tedavi sonrası nüks azdır.

Halluk rijidus: ayak birinci parmağının tarak kemiği ile ayak parmağı arasındaki eklemin yıpranması olarak tanımlanır. Halluks valgustan farklı olarak eklem kıkırdağı bozulmuştur, ağrı özellikle yürüme sırasında ayakkabı özelliklerinden bağımsız olarak artar. Hareket kısıtlılığı çok belirgindir. Film bulgusuna göre evrelenir, ileri evrelerde mutlak cerrahi tedavi gerekir. Cerrahi tedavide eklem yüzeyi yapacak yöntemler tercih edilir.


İzmir Ortopedi uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!