Ayak bilek çevresi tendon hastalıkları;

ayak bileği çevresinde en sık görülen tendon sorunlarından birisi aşil tendondur. Fakat diğer tendonlarda göz önünde bulundurmak gerekir. Ayak bileği 3 ana kısımda incelenebilir.

ön kısım (ayağın önüne giden, ayak başparmağa giden ve ayak parmaklara giden tendonlar)

yan kısım( yan tendonlar)

arka kısım (aşil , arka taraftan uzanan tendon, başparmak ve parmaklara giden tendonlar ve ayak tabanında tendon)

Bu tendonların kemiklerine yapışma yerinde, kılıfında veya genel yapısında sorunlarla karşı karşıya olabilir. Bu tendonların kopması veya tendon veya kılıfının genel iltihabi durumlarla karşı karşıyadır.

Nasıl ortaya çıkar?

Ayakta ani hareket kaybı, yürüyememe güçsüzlük veya bir faaliyet yaparken zorlanma görülebilir. Bununla birlikte tendon fonksiyon göremediği için ayakta şekil bozukluklar gelişebilir. Düz tabanlık, ayak başparmakta şekil bozukluğu, ayak parmaklarda deformiteler gelişebilir. İleri dönemlerde ayak bilekte eklem artrozu (aşınma, yıpranma) olabilir.

Kimlerde daha sık görülür ?

Genel olarak hastalarda sistemik hastalıklar bulunabilir. Diabet, steroid kullanımı, sedef hastalığı, gut hastalığı sigara kullanımı ve bazı ilaçlar ( kinolonlar, statin grubu ilaçlar) bu hastalıklara zemin hazırlamaktadır. Bazı kolesterol ve antibiyotikler bu tendonlarda dejenerasyon oluşturduğuna ait bilgiler mevcuttur.

Bu tendonlar üzerine aşırı yüklenmeler sonucunda tendon içerisinde yırtıklara sebep olabilmektedir. Eğer tendon bu yüklenmeler sonucunda yırtığı tamir etme kapasitesini aşarsa tendon hastalıklar (tendinozis gibi ) ortaya çıkmaktadır.

Aşil en kalın tendon

Aşil tendonu gibi vücudumuzun en güçlü tendonun hastalıkları sıklıkla görülmektedir. Koşucu, sıçrayıcı faaliyette bulunan bireylerde ve büro çalışanı fakat hafta sonlarında aktivite yapan grupta daha sıktır. Aşi tendonu ve gövdesinde oluşan tendinitlerin genel olarak tam sebebi bilinememektedir. Fakat bazı altta yatan nedenler vardır Bunlar; tendonun damarlanma açısından zayıf oluşu, ayakta şekil bozuklukları (pes kavus , pes planus), düz tabanlık, yürüme veya koşma sırasında topuk vuruşu, aşırı kullanma, yüklenme antreman hataları, uygun olmayan ayakkabılardır.

Nasıl bulgu verir ?

Genel olarak hastalarda aşil tendonu üzerinde hassasiyet duyarlılık ısı artışı, kızarıklık bulunabilir. Erken dönemlerde aktivitenin sadece baş ve sonlarında ağrı hissedilirken zamanla tüm aktivite boyunca ağrı hissedilir. Parmak üzerine yükselmekle veya merdiven çıkmakla zorlanır.

Tedavide ağrılı aktivite yapmamak istirahat, soğuk uygulama, çeşitli tabanlıklar ve ayakkabı değişikliği önerilebilir. Germe ve güçlendirme egzersizleri yapılabilir. Masaj, alçak frekanslı elektrik stimulasyonu, kriyoterapi , ESWT tedavide kullanılabilir. Sporcularda bantlama (kinezyotape) uygulanabilir. Aşile steroid enjeksiyonu aşil (kopmalarına) rüptürlerine sebep olabilmektedir.

içerik bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler, hiçbir zaman bir hekim tedavisinin ya da konsültasyonunun yerini alamaz!. Bu kaynaktan yola çıkarak, ilaç tedavisine başlanması ya da mevcut tedavinin değiştirilmesi kesinlikte tavsiye edilmez!. bilgilerin içeriği, asla kişisel teşhis ya da tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilmemelidir.


Antalya Ortopedi uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!