Atom tedavisi ve gebelik
Atom tedavisi ve gebelik

Kural olarak gebe hastalara radyoiyot tedavisi uygulanmaz. Çünkü verilen radyoiyot plasentadan çocuğa kolaylıkla geçer. Kadınlarda Tiroid kanserlerinin %80’ni doğurganlık dönemi olan 15 ile 45 yaşları arasında görülür. Ancak tiroid kanserleri agresif tümörler değildir. Bu nedenle tedavi için gebeliğin bitimine kadar beklenebilir. Gebeliğin sonlanması ile tedaviye devam edilebilir.

En büyük problem gebe olduğunu bilmeyen veya gizleyen hastalardır. Gebelik halinde radyoiyot tedavisinin uygulanması bebeğin aldığı doz hesabı yapılır. Fötüsün (cenin) aldığı radyasyon dozu yüksek ise gebelik sonlandırılır.

Radyoiyot tedavisinden sonra gebelik için bekleme süresi belirgin değildir. Çeşitli organizasyonlar 4 ay ile 12 ay arasında değişen çeşitli sürelerde bekleme dönemi önermektedirler. Ancak bu konuda çok güvenilir bir bilimsel veri de yoktur. Uluslararası Radyasyondan Korunma Komitesi (International Comission for Radiation Protection (ICRP)) 2004 yılında yayımladığı raporda (ICRP-94) tedavi sonrası bekleme süresinin 4-6 ay olmasının yeterli olduğunu söylemektedir. Bu bekleme süresi radyasyonun etkilerinden çok hastalığın tedavi edilip edilmediğinin anlaşılabilmesi ile ilgilidir. Yapılan çalışmalar hipertiroidi ve tiroid kanseri tedavisi için uygulanan radyoiyot tedavisinin doğurganlık ve bebekler üzerinde herhangi bir olumsuz etkisinin olmadığını göstermektedir.

Gene kural olarak radyoiyot tedavisi emziren kadınlara da verilmez, çünkü radyoiyot sütle kolaylıkla çocuğa geçer. Tedavi için emzirmenin durdurulmasından 2-3 hafta sonraya kadar beklenmelidir.


İstanbul Nükleer Tıp Uzmanı uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!