Ateşli havale - (febril konvulsiyon)

Ateşli havale - (febril konvulsiyon)

Ateşli havaleler (nöbetler), çocukluk çağının en sık görülen nörolojik sorunlarından ve acillerindendir. 6 aylıktan 6 yaşına kadar olan dönemde , beraberinde bir ateşin söz konusu olduğu çocukluk çağı havalelerine denir.
Yani bir havaleye ateşli havale denmesi için:
1. Ateşli bir hastalık veya ani ateşlenme durumu olması
2. Çocuğun 6 aylıktan  büyük ve 6 yaşından küçük olması şartları aranır.
Ateşe sebep olan durum genellikle bir kulak, üst solunum yolu veya idrar yolları iltihabıdır. Ateşin sebebi menenjit veya ansefalit gibi (beyin zarı veya beyin iltihabı) durumlar ise o zaman bu ateşli havale sayılmaz.
Havale, ateşin herhangi bir evresinde  görülebilir. Bazı hastalarda subfebril ateş dediğimiz 37,5 santigrad derece civarı  görülebilirken bazı hastalarda bu eşik 38-39’u gerektirir. Havale (nöbet) değişken özelliklidir. Bazen şuur kaybı, kasılma, nefes almanın geçici durması, her iki kol ve bacaklarda çırpınma gibi özellikler içerebilir. Bazı hastalarda ise sadece şuurda bozulma ve hafif titreme, gözlerde kayma şeklinde olabilir.
Ateşli havaleler tiplerine göre basit veya komplikasyonlu olarak ayrılırlar.
Genelikle tedavide, ateşi düşürmeye yönelik yaklaşımlar (fizik soğutma, ateş düşürücü şuruplar) yanı sıra ateşe neden olan iltihabi duruma  yönelik tedaviler ( antibiyotik veya antiviral tedavi) birlikte yapılır. Nöbetlerin önemli bir kısmı birkaç dakika içinde kendisini sonlandırır. Ateşli havale genellikle evde geçirildiğinden böyle bir durumda birkaç dakikayı geçen ve solunum durması –düzensizliği olan tablolarda 112 servisine haber vermek veya hızlıca bir acil servise gitmek gerekebilir. Her durumda havale durduktan sonra dahi bir sağlık kuruluşuna  başvurmak gereklidir. Muayene ve hikaye özelliklerine göre gerekli tetkikler (gerekirse MR; beyin görüntüleme ve EEG; beyin elektrosu )  yapılabilir.
Tekrarlayan veya tekrarlama ihtimali yüksek olan ateşli havalelerde, konunun uzmanı tarafından   önleyici ilaç tedavileri  önerilebilir. Burada makattan sıkılan nöbet durdurucu ilaçlardan birkaç yıllık düzenli nöbet engelleyici, (antiepileptik ) ilaç kullanımına kadar değişik seçenekler sözkonusudur. Çocuğun ailesinde de ateşli havale öyküsü var ise bu,  tekrarlama şansının daha yüksek  olabileceğini düşündürür. Ateşli havaleler genellikle 5 yaşında dururlar. Nadir olgularda daha ileriki yıllarda da tedavi gerektiren epileptik fenomenler görülebilir. 

Bu makale 15 Mart 2019 tarihinde güncellendi. 0 kez okundu.

Yazar

Uzm. Dr. Engin DENİZ, lise öğrenimini Tarsus Amerikan Koleji'nde bitirdikten sonra Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde başladığı tıp eğitimini başarıyla tamamlayarak tıp doktoru unvanı almıştır. İhtisasını ise yine Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yapmış ve Nöroloji Uzmanı olmuştur. Daha sonra, İstanbul  Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Çocuk Nörolojisi Bölümü'nden Çocuk Nörolojisi yan dal uzmanlığını almıştır. Bu eğitimlerinin yanı sıra Marmara Üniversitesi  Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Nörolojik Bilimler Enstitüsü'nde "Elektrodiagnostik Nöroloji" lisansüstü eğitimini de tamamlamıştır. 1991-1992 ve 1995-1996 yılları arasında Devlet, Asker ve SSK hastanelerinde Nöroloji Uzmanı olarak görev yapmış olan Uzm. Dr. Engin DENİZ, 1996-2015 yılları arasında Metin Sabancı Spastik Çocuklar Merkezi'nde, 2004-2015 y ...

Etiketler
Nörolojik sorunlar
Dr. Öğr. Üyesi Engin Deniz
Dr. Öğr. Üyesi Engin Deniz
İstanbul - Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Facebook Twitter Instagram Youtube