Tanım: Aşırı aktif mesane, enfeksiyon ya da diğer patolojilerin yokluğunda, genellikle işeme sıklığında artış ve gece sık idrara kalkma ile ilişkili, sıkışma inkontinansı olsun ya da olmasın sıkışmayı içeren bir semptom sendromudur.

Kontinans: Uygun ve sosyal olarak kabul edilebilir istemli boşalma ya da gerektiğinde idrar depolanmasını devam ettirebilme yeteneği «kontinans» olarak tanımlanır.Mesane; idrar hacmindeki büyük artışlara uyum sağlama kapasitesi gösterir. Ortalama Kapasitesi 350-550 ml'dir.Dolma sırasında mesane içi basınç minimal ya da hiç değişmez.Kasılma anında basınç 30-40 cmH2O'a çıkar.İlk işeme hissi: 150-300 ml'de ortaya çıkar. Çizgili sfinkter ve somatik yol kontinansda en önemli kısımdır.

İnkontinans: İstemsiz idrar kaçırma olarak tanımlanmaktadır. Genel prevalansı: %25-55'dir.

İdrar kaçırma nedenleri, genel olarak;

–Stres üriner inkontinans (SÜİ) &Üretral problemler (%29-75): (karın içi basınç artışı ile ve detrüsör kasılması olmaksızın)

– Fistüller (Cerrahi, radyoterapi, enfeksiyon)

– Konjenital ürogenital sistem anomalileri

– Mesanenin aşırı aktivitesi: %14-33 Sistometrik olarak objektif tanısı konabilir ve «Detrüsör aşırı aktivitesi» olarak adlandırılır.

– İntrinsik Sfinkter Yetmezliği: RT, DM, Denervasyon (cerrahi, doğum travması), E2 azalması

– Miksed inkontinans: %32

– İdiopatik olabilir.

Yaşam kalitesi nasıl etkilenir?:

• Sosyal ilişkilerin bölünmesi, damgalanma

• Utanma- hayal kırıklığı, özgüven kaybı

• Cilt bütünlüğünün bozulması (idrar teması),


Isparta Kadın Doğum uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!