AŞIRI AKTİF MESANE (AAM)

Kişinin idrarını tutabilmesine “kontinans” adı verilir. Uygun ve sosyal olarak kabul edilebilir istemli boşalma ya da gerektiğinde idrar depolanmasını devam ettirebilme yeteneğidir. İnsan mesanesi, idrar hacmindeki büyük artışlara uyum sağlama kapasitesi gösterir. Ortalama Kapasitesi 350-550 ml'dir.Dolma sırasında mesane içi basınç minimal ya da hiç değişmez. İstemsiz idrar kaçırma “inkontinans” olarak tanımlanmaktadır. Toplumda genel idrar kaçırma görülme oranı %25-55'dir. Aşırı aktif mesane ise %16 civarındadır.

Aşırı aktif mesane, enfeksiyon ya da diğer patolojilerin yokluğunda, genellikle işeme sıklığında artış ve gece sık idrara kalkma ile ilişkili, sıkışmaya bağlı idrar kaçırma olsun ya da olmasın sıkışmayı içine alan bir semptom sendromudur. Genellikle 60 yaşından sonra ortaya çıkan bir sağlık problemidir. Hastanın kilosu ile hastalığın görülme sıklığı artmaktadır. Genetik bir geçişi yoktur. Hastalığın mesane kası ile, sinirler ile mesanenin bağımsız şekilde çalışması ile açıklayan sebepsel teoriler mevcuttur.

İdrar kaçırma nedenleri, genel olarak;

– Ikınma ile idrar kaçırma (%29-75): karın içi basınç artışı ile ve mesane kasının kasılması olmaksızın meydana gelir.

– İdrar kaçakları: Cerrahi, radyoterapi tedavileri ve enfeksiyonlara bağlı olarak idrar torbası ya da kalın bağırsak, vajina arasında istemsiz ve sürekli idrar kaçağı olmasıdır.

– Doğuştan böbrek ve kanallarının anormallikleri

– Mesane kasının aşırı aktivitesi: (%14-33) Özel testlerle objektif tanısı konabilir ve «Detrüsör aşırı aktivitesi» olarak adlandırılır.

– Mesane iç kasının yetmezliği: Radyoterapi gibi kanser tedavileri, Şeker hastalığı, Cerrahi veya doğum travması, menopoz ve diğer nedenlerle olan östrojende azalma.

– Hem ıkınma hem mesane aşırı kasılması: (%32)

Yaşam kalitesi nasıl etkilenir?: İdrar kaçıran kişilerde yapılan araştırmalarda

• Sosyal ilişkilerin bölünmesi, damgalanma, Utanma- hayal kırıklığı, özgüven kaybı, Cilt bütünlüğünün bozulması (idrar teması),Sık üriner enfeksiyonlar, izolasyon, depresyon,İnançlarını yerine getirmede zorluk,Hastanede yatma gereksiniminde artış sık gözlenmektedir.

İdrar Kaçıran her hasta başvuruyor mu?

• Bildirim azlıkları, Utanma, Toplum değerleri, dini değerler, yanlış inanışlar, Cerrahi girişim korkusu, Doğum sonrası idrar kaçırmanın normal olması fikri,


Isparta Kadın Doğum uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!