Aşil (Achille, Akhileus) MÖ. 720'de Yunan mitolojisinin önemli kahramanlarından birisidir. Bu savaşçı Truvalı Hektor ile karşılaşır ve onu yener. Ancak Truva prensi Paris'in attı okla vurularak ölür.

Hikayesi eski dönemlerden, geçekten aşil tendonu yaralandığı zaman sakatlayıcı yaralanmalar bırakır mı?

İnsan vücudunun en kalın ve güçlü tendonu olan aşil tendonu, diz eklemi üzerinden uyluk kemiğinden başlayan baldır kası ile diz eklemi altından kaval kemiği başlayan soleus kaslarının kiriş (tendon) kısımlarının birleşmesiyle oluşur.

Aşil tendon yırtıkları genellikle sportif aktiviteler sırasında meydana gelir. 30 ve 40' lı yaşlarda büroda çalışan nadiren spor yapan erkeklerde kadınlara göre daha sık görülür.

Aşil tendon yırtıklarının sebebi çoktur. Direk travma ,tendonun dejenerasyonu ,mikrotravmalar, florokinolonlar, steroid kullanımı ve hipertermi gibi risk faktörleri kendiliğinden kopmalara yol açabilmektedir.

Hipokrat zamanından beri bilinen aşil kopmaların tedavisi ile ilgili tartışmalar halen devam etmektedir.

Tedavi seçenekleri içerisinde

cerrahi (açık, minimal invaziv/ perkütan veya endoskopi yardımlı) ve

cerrahi dışı ( alçı ile tespit, fonksiyonel cihazlama) yöntemleri mevcuttur.

Tedavi seçiminde;

hastanın yaşı, mesleği, hareket kabiliyeti seviyesi ve tıbbi hikayesi bireysel olarak değerlendirlmelidir. Ayrıca cerrahın tecrübesi ve hastanın rehabilitasyona uyumu önem taşır.

Fonksiyonel cerrahi dışı tedavi yönteminde ve erken rehabilitasyon uygulanması metodunda; yapılan çalışlamalarda yüksek hasta memnuniyeti, ayak bilek hareketleri daha erken dönemde kazandığı, erken işe dönüş ve aktivitelerine başladığını tespit etmişlerdir. Bunun yanı sıra yeniden kopma oranında artışa sebeb olmadığını belirtmişlerdir.Cerrahi dışı tedavi uygulanan grupta en yaygın görülen komplikasyon yeniden yırtık görülmektedir. Diğer komplikasyonlar tendon kalınlaşması ve ayak bilekte eklem sertliği, eklem katılığı olarak rapor edilmiştir.

içerik bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler, hiçbir zaman bir hekim tedavisinin ya da konsültasyonunun yerini alamaz!. Bu kaynaktan yola çıkarak, ilaç tedavisine başlanması ya da mevcut tedavinin değiştirilmesi kesinlikte tavsiye edilmez!. bilgilerin içeriği, asla kişisel teşhis ya da tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilmemelidir.


Antalya Ortopedi uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!