Aritmiler
Aritmiler

Aritmiler kalbin uyarı sisteminde oluşan bazı bazukluklar sonucunda ortaya çıkan kalbin atım ritmi bozukluklarıdır. Normal bir erişkinin kalbi dakikada 72 defa kasılarak vücudun dokularına kan pompalar. Bu düzenin belli sınırlar dışında yavaşlaması, hızlanması, duraklaması gibi bozukluklar aritmi olarak adlandırılır.

Kalbin normalden daha az kasılması ile sonuçlanan aritmilere bradikardi adı verilir. Bradikardiler genellikle ya kalbin kasılması için gerekli elektriksel uyarıyı oluşturan düğümün (SA düğümü) normalden az uyarı oluşturması veya normal sayıda uyarı oluşturulsa bile bu uyarıların ileti yollarının her hangi bir yerinde bloke olması sonucu oluşur. Bu tip aritmiler bayılmaya neden olmadıkları sürece fazla bir rahatsızlığa neden olmazlar. Bazı bradikardi tipleri şunlardır:

1- Sinüs bradikardisi:

Normal olarak antreman yapan sporcularda gözlenen bir bradikardidir. Ancak dakikada 35 atımdan daha fazla yavaşlamaya neden olan SA nod bozukluklarında bulgu verebilir ve tedaviye ihtiyaç gösterir.

2- Sinüs Duraklaması:

SA düğümünün belli zamanlarda uyarı çıkarmayı durdurması ile oluşur. Bu duraklamalar bir kaç saniye sürebilir ve genellikle bayılma ile sonlanır.

3- AV blok:

SA düğüm tarafından oluşturulan uyarıların hepsinin kalbin vücuda kan pompalayan karıncıklarına geçmemesi sonucu oluşan bradikardilerdir. Tam (uyarıların hiçbiri geçmez) veya kısmi bloklar (örneğin iki uyarıdan biri geçer) şeklinde olabilir.

Kalbin dakikadaki kasılma sayısının normalden daha fazla olması ile sonuçlanan aritmilere taşikardi adı verilir. Taşikardiler atriyal ve ventriküler taşikardiler olarak ikiye ayrılır. Kalıcı atriyal taşikardiler genellikle kalbin dokulara gönderdiği kan miktarını bozmadığı için kalıcı ventriküler taşikardilerden daha az tehilikelidir. Kalıcı ventriküler taşikardiler ise sıklıkla ani çöküşler ve ölüme neden olabilirler.

Atriyal (kalp kulakçığı) taşikardiler ikiye ayrılır: düzenli atriyal taşikardiler ve düzensiz atriyal taşikardiler.

Düzenli atriyal taşikardiler:

Sinüs taşikardisi:

Sinüs taşikardisi: SA düğüm tarafından oluşturulan uyarıların fizyolojik veya patolojik olarak 100 vuru/dakika’nın üzerinde olması olarak tanımlanır. Genellikle bazı hastalıklar sonucunda oluşur.

Paroksismal atriyal taşikardi:

Genellikle ani bir şekilde gelişir. Genellikle başka bir kalp rahatsızlığı olmayan bireylerde gözlenir, kalp hızı genellikle 150-250 vuru/dakika düzeylerindedir.

Atriyal flatter:

Genellikle başka kalp hastalığı olan bireylerde oluşur (örneğin koroner arter hastalığı). Genellikle son derece yüksek atriyal vuru sayısı (220-400 vuru/dakika) olmasına rağmen kalbin kan pompalayan karıncıklarının kasılma sayısı bu hızın belli bir kısmından oluşur.

Düzensiz atriyal taşikardiler:

Atriyal Fibrilasyon:

Kalbin kulakçıklarında düzenli kasılmalar olmadan birbiri ile koordineli olmayan çok sayıda düzensiz uyarıların karıncık kasılmalarından sorumlu AV düğüme gönderilmesi sonucu kalp karıncıklarında da düzensiz kasılmaların oluşması sonucu oluşan düzensiz bir aritmi tipidir. Atriyal fibrilasyona neden olabilecek bazı nedenler şunlardır; stres, ateş, aşırı alkol tüketimi, vücut suyunun azalması, koroner arter hastalığı, kalp krizi vb.’dir.

Çok-merkezli Atriyal Taşikardi:

Bu tip taşikardide kalbin kulakçıkları senkronize bir şekilde kasılmasına rağmen, kasılmayı sağlayan uyarı SA düğümden kaynaklanmaz. Bir den fazla aynı anda oluşan uyarılar kulakçığın birçok noktasından oluşur. Bu tip taşikardisi olan hastaların bir çoğunda daha önceden bulunan akciğer hastalığı vardır.

Düzensiz Atriyal Flatter:

Ağer atriyal flatter değişik bloklarla birlikte ise kalp ritmi düzensizleşir.

Ventriküler (kalp karıncığı) taşiaritmiler üçe ayrılır:

Prematür Ventriküler Kasılma (PVC):

Bu aritmi türünde kalp atımları direk olarak ventrikülden oluşan ve His-purkinye ileti sistemine uğramayan uyarılardan oluşur. Bu nedenle bu aritmi türü kalbin kulakçıklarının düzenli kasılmasını genellikle bozmaz.

Ventriküler Taşikardi:

Düzenli bir kalp ritm bozukluğudur ve genellikle 120 vuru/dakika’nın üzerindeki kalp hızına neden olur. Bu aritmi tipinde normal atriyal kasılma devam ederken AV uyumsuzluk nedeniyle bozulmuş ventriküler ritm vardır. Bu aritmi türünde kalbin gevşeme fonksiyonuda bozulmuştur. Sürekli olan ventriküler taşikardiler genellikle hayatı tehdit ederler, eğer tedavi edilmezse ölüme neden olabilirler.

Ventriküler Fibrilasyon:

Hiç bir düzeni olmayan ventrikül kasılmaları nedeniyle kalbin kan pompalama yeteneği tamamen kaybolmuştur. Bu nedenle ventriküler fibrilasyon eğer düzenli bir ritme dönüştürülmezse ölüm ile eşdeğerdir. Aritmilerin hepsi ya rutin doktor kontrollerinde veya neden oldukları acil durum nedeniyle hastaneye başvurulduğunda çekilen EKG sonucunda tanınır. Tedavide aritmi tipine göre seçilecek bazı ilaçlar kullanılmaktadır.


Adana Kardiyolog uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!