Anevrizma onarımının açık cerrahi tedaviye göre daha hafif bir şekli endovasküler yani damar içerisinden anevrizmaya suni damar yerleştirilmesidir. Burada kasıklardan yapılan bir kesi ile atar damar içerisine üzerinde metal ve özel bir kumaştan oluşan suni damar yerleştirilmiş olan kateterler ilerletilir. Bu suni damar anevrizma içinde açılarak anevrizma içerden onarılmış olur. İşlemde sadece kasık kesileri yapıldığı ve daha hafif bir anestezi kullanıldığı için hastalar tarafından daha kolay atlatılır. Ancak bu işlem 10-12 yıldır uygulanan bir yöntem olduğu için halen bilinmesi ve geliştirilmesi gereken bir çok konu vardır.
Endovasküler anevrizma onarımında kullanılan çok sayıda suni damar (greft) vardır.
Ne zaman endovasküler anevrizma onarımı yapılır ?
Bu girişim hastaya daha az yük bindirdiği için genel durumu bozuk hastalar için endovasküler anevrizma onarımı açık cerrahi onarıma göre daha uygun bir seçenektir. Anevrizmanın yeri, şekli ve eşlik eden diğer damar sorunları nedeni ile anevrizmalı hastaların ancak %60- 80 inde endovasküler anevrizma onarımı yapılabilir.
Nasıl yapılır?
Hastanın seçimi ve işlemin plnalaması çok büyük önem taşımaktadır. Anevrizmanın bu tedavi için uygun olup olmadığını değerlendirmede en iyi yöntem üç boyutlu bilgisayarlı tomografi ve veya anjiografidir.

Bu yöntemde hasta belden uyuşturularak yada genel anestezi ile kasıklara iki küçük kesi yapılarak buradaki femoral atar damara ulaşılır. Bu damarlara aortadaki anevrizmaya ulaşacak şekilde kateterler (bir çeşit içi boş tel) yerleştirilir. Röntgen cihazı altında suni damarın üzerine yerleştirilmiş olduğu kateterler anevrizmalı bölgeye ilerletilip, özel bir mekanizma ile bir şemsiyenin açılması gibi suni damar açılıp en uygun yere yerleştirilir.

Suni damarın uçlarında içeriden balon şişirilerek damar duvarına içeriden iyice yapışması sağlanır. Daha sonra aynı sistemle anjiografi çekilerek anevrizmanın artık kan ile dolmadığından kanın suni damarın içinden aktığından emin olunur. Kateterler çekilerek kasıklar kapatılır.

İşlem sonrası:
İşlem sonrası hastanın hastanede birkaç gün daha yatması gerekir. Bu süre içinde yemek yiyebilir ve hatta yürüyebilir. On gün sonra hasta kontrol için tekrar hastaneye gelir ve muayene edilir. Bu süre içinde hastanın ağır kaldırmaması, araç kullanmaması tavsiye edilir. Daha sonra hasta normal yaşamına döner. Her altı ayda bir ultrasonografi veya tomografi ile değerlendirilir.
Olası yan etkiler (Komplikasyonlar)
Endovasküler anevrizma onarımının en önemli komplikasyonu suni damarın çevresinde yani anevrizmanın içinde tedavi ile olmaması gereken kan akımının devam etmesi yada tekrar olmasıdır. Endoleak olarak bilinen bu durumda ya suni greft ile damar arasındaki aralıklardan kanın geçmesi veya anevrizma duvarına açılan damar uçlarından kanın geri anevrizmaya dolması sonucu gelişir. Endoleak önemlidir ve düzelmez ise anevrizmanın büyümesine hatta rüptüre olabilir. Endoleak endovasküler anevrizma onarımına benzer işlemlerler tedavi edilir ve nadiren açık ameliyat gerekebilir.
Endovasküler anevrizma onarımının diğer bilinen komplikasyonları kullanılan suni damarda enfeksiyon, tıkanıklık oluşması, yerinden oynamasıdır. Endoleak ve diğer komplikasyonlar endovasküler anevrizma onarımı yapıldıktan sonra her hangi bir zaman gelişebilir. Bu yüzden hastaların yaşam boyu takibi gereklidir.

İşlem sonrası yaşam tarzında ve alışkanlıklarında bazı değişiklikler gereklidir. Sigaranın tamamen kesilmesi, kolestrol ve yağ içeriği düşük gıdalar alınması ve günde bir saatlik haftada 3-5 kez aerobik ezersiz uygulaması tavsiye edilir.


Ankara Kalp Damar Cerrahi uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!