Aort kapak darlığı

Sol ventrkül çıkım yolunun sonunda yer alan aort kapağının normal yapıda ve fonksiyonda olması yeterli sistemik kalp debisinin sağlanması için çok önemlidir.

Aort kapak darlığı

Aort kapağı 3 adet simetrik, yarımay şeklindeki yaprakçuıktan meydana gelir. Bu yaprakçıklar, açıklıkları çıkan aortaya bakan parşüt şeklindedirler ve annulusa eliptik olarak tutunurlar.Her yprakçığın arkasındaki aort duvarı, valsalva sinüslerini oluşturmak üzere dışarıya doğru genişleme gösterir.Sinüsler diyastolde koronerler için bir rezervuar görevi görerek koroner akımın kesintiye uğramasını engeller.

Aort kapak darlığı, Amerika Birleşik Devletleri’ nde en sık rastlanan kapak hastalığıdır.Bunun sebebi nüfusun %1-2 sinin hazırlayıcı sebep olan biküspid/ iki yapraklı aort kapağı ile doğması ve yaş la birlikte görülen dejeneratif değişikliklerin hızlı artış göstermesidir.Ülkemizde aort darlığının sebebi çoğunlukla romatizmal kapak hastalığıdır. Konjenital Aort darlığı, 1 yaş altı fatal valvüler aort darlığı  sebepleri içinde en sık rastlanılandır.

Edinsel Aort darlığı sebepleri çoğunlukla romatizmal ve dejeneratif aort kapak hastalığıdır. Romatizmal kapak hastalığı, aort kapağın komissürlerinde ve yapraklarda yapışma ve kaynaşma beraberinde annüler vaskülarizasyon ile karakterizedir. Kapakların serbest kenarlarında çekilme ve kalınlaşmalar oluşabilir. Kapak orifisi küçük daire veya üçgen şeklinde açılır. Romatizmal kapak dar olabileceği gibi aynı zamanda yetersizde olabilir. Dejeneratif aort kapak batı toplumunda en sık rastlanılan aort kapak darlık nedenidir. Makroskopik olarak yaşlanma ile birlikte aort kapağı diffüz olarak kalınlaşır. Kalsifik nodüller yaprak hareketliğnin en fazla olduğu kapağın aort kökü ile birleştiği bölgenin aortik yüzünde oluşur. Dejeneratif/Kalsifik aort darlığında tabandan uca doğru ilerleyen ve gerçek bir komissüral füzyon olmadan yaprakların hareketini kısıtlayan bir kaslsifikasyon mevcuttur. Dejeneratif aort darlığı, mitral annulus ve koroner kalsifikasyon ile birlikte olabilmektedir.

Aort darlığında daralma tedricen gelişir. Kalp debisinde önemli bir azalma olmaksızın önemli aort gradiyenti uzun bir süre tolere edilir. Kalp debisi ciddi aort darlığı olan bireylerde çoğunlukla istirahatte normal tutulabilse de egzersizle yeterince artamaz.

Aort darlığı olan erişkinlerde uzun bir sessiz dönem vardır.Aort darlığı yavaş ilerleyen ve geç semptom veren bir hastalık olduğu için çoğu hasta günümüzde asemptomatik dönemde tespit edilir.Anjina pektoris, ciddi aort darlıklı hastaların 2/3’ünde oluşur.Bunların yaklaşık yarısında kritik koroner arter hastalığı mevcuttur.Senkop, aort dalığı olan hastaların%14-25 oranında görülür.Dispne, kalp yetmezliği başlangıçta egzersiz dispnesi veya egzersiz toleransının azalması ile ortaya çıkar.Emboliler ,kalsifik kapaklardan kaynaklanır.

Bu makale 24 Ocak 2023 tarihinde güncellendi. 0 kez okundu.

Yazar
Prof. Dr. Zehra Bayramoğlu

Etiketler
Aort kapak darlığı
Prof. Dr. Zehra Bayramoğlu
Prof. Dr. Zehra Bayramoğlu
İstanbul - Kalp Damar Cerrahisi
Facebook Twitter Instagram Youtube