Aort kapak ameliyatı

Aort kapak ameliyatı

Aort kapak yetmezliğinin tespit edilmesi halinde kimi hastalarda aort kapak replasmanı (aort kapak değişimi) yapmak gerekir. Aort yetmezliğinin nedenleri ve tedavi yaklaşımlarına ilişkin bir başka yazımıza sitemiz üzerinden ulaşabilirsiniz. Bkz.(Aort Yetmezliği)

Aort darlıklarında veya aort yetmezliğinde sol ventrikülde (sol karıncık) genişleme (dilatasyon) meydana gelir. Aort darlıklarında basınç artışı, yetmezlikte ise volüm yüklenmesi söz konusudur.

Aort kapak ameliyatını gerekli kılan diğer etmenler ise şunlardır.

Bakteriyel enfeksiyonların kalbin iç zarını tutması (bakteriyel endokardit)
Kalp dokularında meydana gelen değişiklikler, bozulmalar (dejeneratif etkiler)
Akut eklem romatizması
Doğuştan var olan hastalıklar (Konjenital bozukluklar)
Sifiliz (Frengi hastalığı)
Travmaya bağlı kalp hasarı
Aort kökü hastalıkları

Aort kapak ameliyatında kapak seçimi hastadan hastaya değişiklik gösterir. Hastanın yaşı, kan tablosu, ilaç duyarlılıkları gibi nedenler kapak seçiminde belirleyicidir.

İdeal bir kalp kapakçığı nasıl olmalıdır?

Vücudumuz dışardan gelen herhangi bir maddeye karşı reaksiyon geliştirebilir. Takılan kapağın pıhtı üretmemesi birinci hedefimizdir. Enfeksiyon eşikleri düşük, uzun ömürlü ve kolay temin edilebilir olmaları gerekir.

Aort kapak ameliyatı olan hastalarımızda ağırlıklı olarak kullandığımız iki tipte kapak mevcuttur.

Mekanik kapaklar
Biyoprotez kapaklar

Mekanik kapakların Aort kapak ameliyatlarında tercih edilmeleri şu sebeplere bağlıdır.

Bilgilendirme sonucunda hasta tercihleri
Antikoagülasyon tedavisine uygunluk (coumadin v.b.)
Böbrek yetmezliği
Hastanın genç olması
Çok uzun ömürlü kapaklar olmaları

Biyoprotez kapakların tercih edilmesi ise;

Bilgilendirme sonucunda hasta tercihleri
Antikoagülasyon tedavisinde komplikasyon beklentisi
Hastanın gebelik beklentisi
Yaşlı hastalarda ilaç desteği gerekmeksizin(coumadin v.b.) kullanılabilmesi

Hasta olan kapak yerinden çıkarılarak seçilen doku kapakçığı veya mekanik kapak yerine dikilir.

Sağlıklı günler dilerim.

Doç.Dr.A.Faruk HÖKENEK
Kalpve Damar Cerrahisi

Bu makale 7 Mart 2019 tarihinde güncellendi. 0 kez okundu.

Yazar
Doç. Dr. Faruk Hökenek

Doç. Dr. Faruk Hökenek, 1970 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. İlkokul ve ortaokul öğrenimini İstanbul'da tamamlayan Dr. Hökenek, 1994 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden mezun olarak tıp doktoru unvanını aldı. Kalp ve Damar Cerrahisi üzerine olan ihtisasını öğretim üyeleri: Prof. Dr. Ertan Onursal, Prof. Dr. Aydın Kargı, Prof Dr. Enver Dayıoğlu, Prof Dr. Emin Tireli, Doç Dr. Ufuk Alpagut öncülüğünde doğumsal, erişkin kalp ameliyatları ve damar ameliyatlarında bulunarak İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı'nda tamamladı. Uzmanlığını almasının ardından 2001 yılında İstanbul Memorial Hastanesi'nde Kalp ve Damar Cerrahisi departmanında göreve başlayan Dr. Hökenek, aktif olarak erişkin ve doğumsal kalp cerrahisi ameliyatlarında Doç. Dr. Barbaros Kınoğlu başkanlığında ...

Etiketler
Aort kapak ameliyatı
Doç. Dr. Faruk Hökenek
Doç. Dr. Faruk Hökenek
İstanbul - Kalp Damar Cerrahisi
Facebook Twitter Instagram Youtube