Anal fissür; barsak çıkışındaki anüs bölgesinin arka kenardan çatlaması veya yırtılmasıdır. Erken dönem yırtıklara akut anal fissür, daha uzun süreli ve meme yapmış yırtıklara da kronik anal fissür denir.

Anal fissürün nedenleri nelerdir?

Kabızlık, gebelik ve doğumdan sonraki dönem, iltihaplı barsak hastalıkları, sürekli ishal, stres esas nedenlerdendir. Ağrıya karşı duyarlı olan anal bölgedeki herhangi bir çatlak ağrıya; o da anal kaslarda spazma, bu kasılma ile anüs tutucu sfinkter kasında kuvvetlenme ve büyüme olur. Kan dolaşımı, yara beslenmesi ve iyileşme bozulur.

Belirtileri Nelerdir?

Dışkılama anında ve sonrasında oluşan şiddetli ağrı ve ve özellikle akut fissürlerde tuvalet kağıdına bulaşan kan ve bazen de anal kaşıntı olur. Olay 20-30 gün devam ederse, yara kenarında deride çıkıntı oluşur (nöbetçi-bekçi pili), ağrı ve kaşıntı artar; yani artık kronik anal fissür gelişir.

Anal fissür tedavisi;

Kabızlıktan korunmak esastır. Yeni başlamış (akut) fissürlerde medikal tedavinin başarı şansı, sıkı bir uygulama ile % 50-80 dir. Ancak fissür kronikleşmiş ise, yani yara derin ve zemini çok sert ve bekçi meme gelişmiş ise ilaç tedavisi başarısız kalacaktır.

Tıbbi tedavilerde başarısızlığın bir başka sebebi de yanlış ilaçlar ve yanlış diyettir. Kronikleşmiş anal fissürde tedavi; tıbbi veya cerrahi yolla anal spazmın giderilmesi esasına dayanır. Tıbbi tedavi ile geçici rahatlama sağlansa da, kalıcı ve kesin tedavi cerrahi müdahale ile sağlanır. Ancak akut dönemde önce tıbbi tedavi denenmelidir.

Kronik Anal Fissürde Cerrahi Tedavi

Cerrahi girişim genel yada lokal anestezi ile uygulanabilir. Ameliyatta anüsü aşırı sıkan kuvvetlenmiş tutucu kasın bir kısmı kesilir (Lateral İnternal Sfinkterotomi). Gerekirse büyük nöbetçi pililer de alınır. Girişim için hastanede yatış genellikle gerekmez.


Antalya Genel Cerrahi uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!