Alkol bağımlısı aile nedir ? Bir aile bireyi alkol bağımlılığı sorunu yaşayan ya da bu durumu iyileştirmeye çalışan ailedir. Anneler, babalar, kızlar, oğullar alkol bağımlısı bireyin kontrolsüzlüğüne rağmen aileyi ayakta ve hepsini bir arada tutmaya çalışırlar. Bunu yaparken de alkol bağımlısı bireyin bir kontrol kaybı olduğu inkarına katılarak yaparlar.

Aile için bu başlı başına bir görev olarak kabul edilir. Alkol bağımlısının ailesi bir çok yönteme başvurarak bunun üstesinden gelir. İnkarı devam ettirme çoğunlukla şu yöntemle sağlanır:

*Farkındalıkla ilgili belli algıları sistemli olarak konu dışında bırakmak

*Algılanan duruma Alternatif gerçekçi açıklamalar türetmek

*Neden ve sonuç ilişkisini tam tersine çevirmek ve ya bu ilişkiyi karıştırmak

Alkol bağımlısı aile üyesinin eksiklerine rağmen bunu telafi etmek ve bu durumla yaşamaya çalışmak onun duygu durumu ve davranışlarına çok yakından odaklanmayı gerektirmektedir. Aile bireylerinin ihtiyaçları, arzuları ve hissettikleri alkol bağımlısı aile üyesininkilere göre ikinci plandadır. Bu yöntemler ailenin kimliğine ve günlük davranışlarına iyice entegre olur ve bir parçası haline gelir.

Bu aile sisteminin, bütün aile bireyleri için bir bedeli vardır. Bedensel ve duygusal belirtiler patlak vermektedir. Bireysel gelişim çoğunlukla ailenin sürdürülmesi için feda edilir.

Biz bazı danışmanlar olarak buradaki görevimiz belirtileri hafifletmeyi ve bireysel gelişimi tekrardan canlandırmayı sağlamak için aile bireylerine alkol bağımlısı aile sisteminden uzaklaşmaları ya da sistem içindeki yerlerini değiştirmelerinde yardımcı olmaktır.

Alkol bağımlısı ailelerin bireyleri genellikle çıldırmış, uygunsuz ve kötü hissederek tedaviye gelirler. Davranışlarının hayat şartlarında bir anlamı olduğunu fark etmemiz ve aile bireylerinin bunu görmesine yardım etmemiz çok önemlidir.

Geçmişten bu zamana toplum alkol bağımlılığını ahlaki bir zayıflık olarak kabul ettiği içki içme davranışından dolayı suçlamıştır. Zaman içinde alkol bağımlısı birey suçludur ve aile bireyleri de en az onun kadar yada daha suçludur.

Biz bazı danışmanlar olarak, aile bireylerinin ayrılmaları ve sevdikleri alkol bağımlısı kişinin kendi sorumluluğunu üstlenmesine ve kendi iradesinin sonuçları sebebi ile koruma altına alınmadan zarar görmelerine izin vermeleri gerektiğini bilmekteyiz.

Aile alkol bağımlılığından kurtulmak için aile bireylerinin alkol bağımlısı aile sisteminden ayrılması gerekmektedir. Burada önemli olan dikkatlerini alkol bağımlısı bireyden kendilerine çevirmeleri dir. Bu yöntem onların dikkatini, birini değiştirmek gibi imkansız bir hedeften , kendi kendilerini değiştirmek gibi zor ancak mümkün bir hedefe yönlendirecektir.

Aile üyelerinin bunu yaparken başarılı olmalarına yardım etmek için, bizler dikkatimizi alkol bağımlısı üye ile sınırlamamamız çok önemlidir. Eğer buradaki amacımız alkol bağımlısı bireyin ayık kalmasına yardım etmek ise, o zaman bizim odağımız alkol bağımlısı bireydir. Bu durumlarda aile bireylerini ,temel olarak ,alkol bağımlısı üyenin iyileşmesinde yardımcı olarak görme durumuna gelebiliriz .

Alkol bağımlısı ailede , ailenin dikkati alkol bağımlısı birey üstündeyken, alkol bağımlısı bireyin aklı alkoldedir. Danışanlar hasarı onarmak yerine alkol bağımlısı üyenin kendi eylemlerinin sonuçlarıyla yüzleşmesine izin vermeye, suiistimali tolere etmeye son vermeye ,alkol bağımlısı kişi hakkında daha gerçekçi beklentilere sahip olmaya,ondan farklı olmasını beklemeyi bırakmaya cesaretlendirilmelidir.

Sevgi ile kalın…


Adana Aile Danışmanı uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!