Akciğerde nodül

Akciğerde nodül

Akciğerde nodül genelde belirti vermez ve tetkik esnasında tespit edilir. İyi ve kötü huylu olarak ikiye ayrılır.

Akciğerde Nodül Nedir?

Akciğer nodül;  tarama esnasında yada herhangi bir tetkikle  istenilen  akciğer grafisi ve Bilgisayarlı Tomografide tespit edilen beyaz küçük  noktalar şeklinde lezyonlardır.

Bo nodüler akciğerde 3 cm’den küçük, akciğer parankimi ile çevrili, eşliğinde büyümüş lenf düğümü, pnömoni, sıvı ya da atelektazi olmayan anormal doku büyümesi olan lezyonlardır.

Akciğerde Nodül Belirtileri

Genelde akciğerde nodül belirtileri yoktur, nodüller tetkik esnasında rastgele tesbit edilirler. Eğer malign, enfeksiyon ve sistemik bir hastalığa bağlı  nodüler ise nadiren septpm verirler.

Öksürük

Kanlı balgam

Hırıltı balgam çıkarma

Pnömoni yada alta yatan hastalığa bağlı Ateş

….Vb….

Bilgisayarlı Tomografi’de bu nodüller solid, buzlu cam dansitesinde ya da solid ve buzlu cam bileşenli “karma” yapıda olabilirler; bütünüyle solid olanların dışında kalan bu nodüller günümüzde “subsolid nodül” olarak adlandırılmaktadır.

Tıp literatüründe yapılan tarama çalışmalarında akciğer nodülleri ile ilgili üç önemli sonuca varılmiştir.

Nodüllerin sık rastlanan yapılar olduğu görülmektedir ve olguların ortalama %25 (%8-51) ’inde görüldüğü bildirilmektedir

Nodüllerin tek olmaktan ziyade çoklu olmalarıdır.

Nodüllerin çoğunun 1 cm’den küçük olmalarıdır.

Akciğerde Nodül Nedenleri

Akciğerde bening yani tümör olmayan bir çok hastalık akciğerde nodül yapar.

Bakteriyel enfeksiyonlar ( Pnömoni  ve abse gibi)

Tüberkuloz, (Granülom)

Paraziter hastalıklar (kist hidatik gibi)

Mantar enfeksiyonları

Sarkoidoz

Hamartom

Romatoid artrit

Bazı sistemik hastalıklar

Akciğer kötü huylu -kanser-malign nedenler

Akciğer kanseri

Metastaz

Akciğer kanserin yaptığı metastaz

Başka bir organın yayılma yaptığı metasztaz

Prekanseröz lezyonlar

Akciğerde nodül sıklığı fazla yukarıda görüldüğü gibi bu sonuçlar bize gösteriyor ki her akciğerde nodülü kanser demek değildir ve çok yaygın bir şekilde görülmektedir. Bu nedenle her nodül hemen ameliyat edilmez.

Ayrıca vücudumuzun bazı organlarında akciğerdeki gibi zaman zaman nodül saptanabilir ve her saptanan  nodül kanser demek değildir ve branş uzmanıyla danışmak gerek.

Tiroid

Akciğer

Karaciğer

Meme ve cilt gibi…)

Bu nodülerin;  kötü-kanser (Malign) veya selim-iyi huylu (benign) oldukları bazı tetkikler yapılarak ( Toraks Bt ve PET –CT) , takip edilerek ya da biopsi/ameliyat yapılarak  karar verilir.

Akciğerde Her Nodül Kanser Midir?

Bu Akciğerdeki Nodüllerin Kötü Huylu mu, İyi Huylu mu Nasıl Karar Vereceğiz?

Akciğerde nodül tespit edildiğinde hem hasta hem de doktor için stresli günler başlar.  Akciğerdeki nodül malign yani kötü huylu bir kanser ise erken dönemde tanı konulup  ameliyatla tamamen çıkarıla bilinir ise  hastanın saykalımı artacaktır.  Yada iyi huylu nodüllerde  gereksiz cerrahi girişiminde ve ona bağlı oluşacak komplikasyon ve sorunlardan keçinmiş olur.  Basende akciğerde her nodül kanser olmadığı için bazen izlemeye alınır. Yanlış karar verip ve kanser ise tümör yayılabilir ve cerrahi şansını kaybeder ya da erken tedavi şansını elinde alınmış olur. Bu nedenle  teknolojinin gelişimi ile nodülleri saptamak kolay  ama bu nodülerin önemli mi, önemsiz mi, kötü hulu kanser mi yoksa iyi huylu mu olduğuna karar vermek halen gerçekten zordur.

Her tespit edilen nodülü çıkartmak pratik değildir. Onun için  akciğer nodül tespit edildiğinde  hastayı konseyde , konsey merkezinde tartışmak lazım detaylarıyla en isabetli kararı vermek lazım.  Biz kendi merkezimizde öyle bir yol tercih ediyoruz.  Konsey kararına göre ileri tetkik ve tedavi yapıyoruz.

Göğüs hastalıkları

Göğüs cerrahisi

Radyoloji

Nükleer Tıp( PET-CT)

Ve gerekirse diğer branşlar

Genel olarak aşağıdaki özeliklere sahip hastalarda ileri tetkiklere yönlendiriyoruz.

Ailede kanser anamnezi olması

Yaşlı ve orta yaş hastalar

Bazı alışkanlıklar sahip olması (Sigara)

Sigara içme miktarı çokluğu ve ileri yaş olması  kanser riski potansiyeli yüksektir.

Sigara kulanmiş yada hala kulanmaktan olan

40 yaş üzeri ve kendisinde ve 1.derecede akrabalarında kanser öyküsü bulunan kişiler yüksek risk altındadır

Nodüllün malign radyolojik özeliklerin olmasıBoyutuNodül çapının büyük olması

Eğer nodül çapı 3mm den küçük ise kanser olma ihtimali %0.2

Eğer nodül çapı 4 mm ise kanser riski %1’in altındadır

Eğer nodül çapı 8-20 mm arasında ise kanser riski %18

Eğer nodül çapı 20 mm ‘den fazla ise kanser riski %50-64’tir

Nodüllün kenarı, cidarı

Sınırların net olmamamsı

Cidarı düzensiz nodüllerin kanser riski 5 kat daha fazladır.

Malign nodüller genellikle lobüle veya spiküler kenar yapısı gösterir. Bu tür kenar özelliğine sahip nodüllerin %60-90’ı malign tanı alır

Kalsifikasyon

Nodülün içinde kireçlenme var ise kanser riski düşüktür.

Dansite özelikleri

Nodüller solid, buzlu cam dansitesinde ya da solid ve buzlu cam bileşenli “karma” yapıda olabilirler; bütünüyle solid olanların dışında kalan bu nodüller günümüzde “subsolid nodül” olarak adlandırılmaktadır

Solid nodüllerde malignite olasılığı %7

Saf subsolid nodüllerde %18

Kısmi subsolid nodüllerde ise %63 olarak bildirilmiştir.

Malignite riski kısmi solid olan bileşeninin varlığı ve boyutuna bağlıdır

Nodül çapının büyük olması

Eğer nodül çapı 3mm den küçük ise kanser olma ihtimali %0.2

Eğer nodül çapı 4 mm ise kanser riski %1’in altındadır.

Eğer nodül çapı 8-20 mm arasında ise kanser riski %18

Eğer nodül çapı 20 mm ‘den fazla ise kanser riski %50-64’tir

İzlemde nodülün büyümesi

Hastanın eski tomografisi var ise istenmeli ve karşılaştırma yapıp büyüyüp büyümediği tespit edilmelidir.

Eğer eski tomografi ile karşılaştırmada %25 ‘den fazla bir büyüme var ise kanser riski yüksektir.

Başka tedaviler ile nodülün küçülmemesi

PET-Ct de nodüllde tutulum olması 

Akciğerde İyi Huylu nodüllerin özelikleri

Çocuk ve genç olması

Nodül çapının küçük olması

Nodülün içinde kireçlenme olması

Antibiyotik yada başka bir tedavi le nodülün küçülmesi yada kayıp olması

Sınırların net olması

İzlemde küçülmesi yada büyüme olmaması

Nodülün yuvarlak sınırların net olması

Nodül Konseyinde bu yukardaki nodül özelikleri göz önünde bulundurarak tartışarak ne yapılacağına karar verilir.

Takibe gerek yok denilir

Bir akciğer nodülü 2 yıl, buzlu cam gibi bazı durumlarda 3 yıllık takiplerinde eğer nodülde büyüme yok ise ileri incelemeye gerek yoktur.

Genelde beli aralıklarla takip kararı alınır

Nodül boyutu (mm) Düşük riskli hasta Yüksek riskli hasta
Nodül ≤ 4 mm Takibe gerek yok 12 ayda BT takip, değişiklik yoksa takibe gerek yok
Nodül 4-6 mm 12 ayda BT takip, değişiklik, yoksa takibe gerek yok Başlangıçta 6 ile 12 ay arasında sonrasında eğer boyut değişmiyorsa 18 ile 24 ayda takip
Nodül 6-8 mm Başlangıçta 6 ile 12 ay arasında, sonrasında eğer boyut değişmiyorsa18 ile 24 ayda takip Başlangıçta 3 ile 6 ay arasında sonrasında eğer boyut değişmiyorsa 9 ile 12 ayda takip

Bazen tanısal işlem yapıyoruz

TİAB

Tru-cut biopsi

Bronkoskopi

Santral ise

VATS wedge rezeksiyon

Kanser şüphesi var ise de Cerrahi olarak çıkarılması önerilir.

Yüksek riskli hasta grubunda saptanan akciğer nodülünü çıkartmak ön planda olmalıyken, risk faktörü olmayan hasta grubunda önce belli aralıklarla radyolojik takip yapılabilir.

Nodülün boyutunun arttığı, şeklinde değişiklik olduğu saptanırsa cerrahi o zaman düşünülmelidir.

Cerrahi olarak çıkarılması tek ( tek port VATS) yada iki delikten girilerek nodül çıkarılır (Torakoskopi, VATS), hasta ameliyat masasında iken patolog frozen çalışır yani inceler eğer kanse gelirse ameliyata devam edilir. Eğer kanser değil ise işlem sonlandırılır.

Bu makale 18 Haziran 2021 tarihinde güncellendi. 0 kez okundu.

Yazar
Prof. Dr. Adalet Demir

Prof. Dr. Adalet Demir, İstanbul Üniversitesi, CerrahpaşaTıp Fakültesi'nde başladığı lisans eğitimini başarıyla tamamlayarak Tıp Doktoru unvanı almıştır. İhtisasını ise, Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tamamlayarak Göğüs Cerrahisi uzmanı olmuştur. Profesor'lüğünü : İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesinden aldı. Akciğer Nakli Eğitimi: Leuven University Hospitaly, Lung Transplantation Center, Department of Thoracic Surgery, Leuven, Belgium İdari Görevler; İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanlığı İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Akciğer Nakli Merkezi sorumlu uzman yardımcısı Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Akciğer Nakli Merkezi sorumlu uzman yardımcısı Türk Toras Derneği Ak ...

Etiketler
Nodül
Prof. Dr. Adalet Demir
Prof. Dr. Adalet Demir
İstanbul - Göğüs Cerrahisi
Facebook Twitter Instagram Youtube