Dünya’da yeni tanı alan kanserli hasta sayısı ve kanserden kaynaklanan ölümler bir önceki tahminlere göre artmıştır. 2012 yılında Dünya’da toplam 14,1 milyon yeni kanser vakası gelişmiş ve 8,2 milyon kansere bağlı ölüm olmuştur. Dünya nüfusundaki artış ve nüfusun yaşlanmasına bağlı olarak. 2030 yılında tahminler; 27 milyon yeni kanser vakası, kanserden kaynaklanan yıllık 17 milyon ölüm ve son bes yıl içinde kanser tanısı konmuş kişi sayısının 75 milyona ulaşacağı öngörülmektedir.

Dünya’da en çok tanı konulan kanser türleri; AKCİĞER (%13,0), meme (%11,9) ve kolon (%9,7) iken kansere bağlı ölümlerin yaklaşık üçte biri AKCİĞER KANSERİ kaynaklıdır.

Akciğer kanseri tanısı konulan hastalarının sadece %15'i beş yıldan daha fazla yaşamaktadır.

Akciğer kanseri nedenleri:

1. Sigara

2. Radon gazı maruziyeti

3. Radyasyon maruziyeti

4. Kronik akciğer hastalıkları : KOAH,verem (tüberküloz) vb.

5. Önceki kanser varlığı: Baş-boyun kanseri, lenfoma,sigara ile ilişkili kanserler

6. Ailesel akciğer kanseri öyküsü

7. Diğer: Polisiklik aromatik hidrokarbonlar, krom, nikel ve arsenik bileşikleri

Türkiye için yıllık tahmin edilen yeni akciğer kanseri vaka sayısı 30.000 olmasına karşın ancak %16’ı erken evrede saptanıp cerrahiden fayda görmektedir. Yapılan çalışmalarda tanı konulup ameliyat edilen Evre I hastaların 10 yıllık sağkalımı % 92 iken tedaviyi kabul etmeyen evre 1 hastaların tümünün 5 yıl icinde öldüğünü gösterilmiştir. Bunun sonucunda yüksek riskli akciğer kanseri hastalarında; erken teşhis için Düşük Doz Bilgisayarlı Tomografi (DDBT) kullanılmaya başlanmıştır.

DDBT ile; cerrahi operasyondan fayda görmesi olası akciğer kanserinin erken tanısına olanak sağlandığı ve kansere bağlı ölümleri %20 oranında azalttığı gösterilmiştir.

Akciğer kanseri tanısı için DDBT taraması önerilen hastalar;

1.​ 55-74 yaş

2.​ 30/paket yıldan daha fazla sigara içenler

3.​ Sigarayı 15 yıldan daha az sure once bırakanlar

4.​ Ek risk faktörü olanlar (ailesel öykü, mesleksel öykü, KOAH-verem öyküsü, radon-radyasyon maruziyeti)

Son teknolojik altyapıya sahip hastanemizde; DDBT ile akciğer kanseri taraması yapılmakta olup, erken dönemde yani semptomlar gelişmeden ve tedavinin daha etkili olabileceği bir aşamada tanı konulmaya çalışılmaktadır.


Ankara Göğüs Cerrahi uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!