Akciğer kanseri tedavisi
Akciğer kanseri tedavisi

Akciğer kanseri; akciğerde bulunan anormal hücrelerin kontrolsüz çoğalması meydana gelen bir hastalıktır. Yaşlanma ve çevresel faktörler sonucu (sigara içimi gibi) oluşur. Sonraki aşamada kontrolsüz çoğalan bu hücreler akciğer dışındaki organlara yayılabilir (metastaz).

akciğer kanseri sigara ve tütünün yaygınlaşması ile dünyadaki en sık kanser türü olmuştur. 2012 yılında 2 milyon yeni hasta saptanmıştır. Türkiyede yapılan bir çalışmada her 100 bin erkekten 75'i, her 100 bin kadından 10'u akciğer kanseridir.

Risk Faktörleri Nelerdir?

Akciğerlerimiz dışarıya açılan bir organdır ve dış ortam havasını kullanır. Bu nedenle nefes ile alınan havadaki her türlü madde sağlığımızı etkileyebilir.

Sigara ve Türevleri: Sigara kullanımı akciğer kanserinin en sık görülen nedenidir (%90’dan fazla). Günlük içilen sigara sayısı, sigara içme süresi, erken başlama yaşı, dumanı derin çekme ve katran miktarı ile kanser gelişme riski artar. Günde 7 den fazla sigara için kişilerde akciğer kanseri görülme sıklığı 40 kat artar.

Akciğer kanseri aile öyküsünün olması

Yüksek düzeyde hava kirliliği

İçilen suyun yüksek oranda arsenik içermesi

Akciğerlere radyasyon tedavisi uygulanması

Akciğerde bazı hastalıklar sonrasında kalan yara izi (skar)

Asbest

Radon gazı

Uranyum

Belirtileri Nelerdir?

Öksürük

Göğüs, omuz ve sırt ağrısı

Balgam miktar ve renginde değişme

Kanlı balgam ve kan tükürme

Nefes darlığı

Ses kısıklığı

Yutma bozukluğu

Boyun ve yüzde şişlik

Göz kapağında düşme

Hışıltılı solunum

İştah kaybı, açıklanamayan kilo kaybı

Kaşeksi (kas erimesi)

Yorgunluk

Akciğer kanserleri kaç gruba ayrılır?

Bu iki tip kanserin büyüme hızları, yayılımları ve tedavileri farklıdır

Küçük hücreli akciğer kanseri (KHAK):

Küçük hücreli dışı akciğer kanseri (KHDAK)

Akciğer kanserinde tanı koyarken yapılan tetkikler nelerdir?

Fizik muayene

Akciğer grafisi

BT – Bilgisayarlı Tomografi

MRG – Manyetik Rezonans Görüntüleme

PET /BT – Pozitron Emisyon Tomografisi / Bilgisayarlı Tomografi

Bronkoskopi

Mediastinoskopi / Mediastinotomi: her ikiside girişimsel işlemler olup kanserin göğüs kafesi içindeki lenf düğümlerine yayılıp yayılmadığını gösterir.

Akciğer kanseri evreleri nelerdir?

Evre 1: Tümör akciğerin sadece küçük bir bölümündedir ve herhangi bir lenf bezesine henüz yayılmamıştır.

Evre 2: Hastalık en yakın lenf bezelerine yayılmıştır veya lenf bezlerine yayılmadan boyutları büyümüştür.

Evre 3: Tümör uzak lenf bezelerine yayılmıştır veya akciğer zarı, göğüs kafesi veya diyafram (karın zarına) yayılımı vardır.

Evre 4: Tümör uzak organlara yayılmıştır.

Akciğer Kanseri Tedavisinde neler yapılır?

Akciğer kanserinin tedavisinde ameliyat, kemoterapi, radyoterapi ve diğer yöntemler tek başlarına veya bazı hastalarda olduğu gibi birlikte uygulanabilmektedir. Uygulanacak tedaviler hastalığın çeşidine ve evresine göre farklılık gösterir.

Cerrahi (Ameliyat)

Akciğer kanserinin en etkin tedavi yöntemidir. Özellikle erken evrelerde (evre 1, 2 ve 3) önerilmektedir. Ameliyatta akciğer lobunun sadece bir bölümü, bir lobun tamamı veya tüm bir akciğer çıkarılabilir.

3 çeşit ameliyat tekniği bulunur;

Açık cerrahi

Kapalı cerrahi

Robot cerrahisi

Radyoterapi

Radyasyon tedavisi yüksek enerjili X ışınının kanserli hücrelerin yok edilmesi ve tümörün küçültülmesi için kullanılmasıdır.

Kemoterapi

Kemoterapinin ana ilkesi hastanın normal hücrelerine zarar vermeden tümör hücrelerinin büyümesini ve çoğalmasını durdurmaya yöneliktir.

Akciğer Kanserinde Tarama Yapılıyormu?

50 yaş altı kişilerde akciğer kanseri taraması için özellikle başvurulan yöntem akciğer grafisidir.

Günümüzde akciğer kanserleri için bazı ülkelerde önerilen tarama testi bilgisayarlı tomografidir. Bazı ülkelerde kullanılmaya başlanan bu tarama yöntemi ağır sigara içme öyküsü olup (30 paket yılı veya daha fazla), halen içmeye devam eden veya son 15 yıl içerisinde bırakmış, 55-74 yaş arası kişilerde önerilmektedir. Amerika’da yapılan bir çalışmada bu tarama testi ile akciğer kanserinden ölüm olasılığı akciğer grafisi ile takip edilenlere göre %20 azalmıştır.

Akciğer kanserinden Korunmak İçin Neler Yapmalıyız?

Akciğer kanseri önlenebilir bir hastalıktır. Akciğer kanserlerinin en önemli nedeni tütün ve tütün ürünlerinin kullanımıdır. Bu nedenle hastalıktan korunmada en önemli faktör sigaraya başlamanın önlenmesi ve içenlerde bıraktırılmasıdır.

Radyasyon maruziyetine neden olan bilgisayarlı tomografi gibi tetkiklerin zorunlu olmadıkça yapılmaması önerilir.

Bunun yanısıra asbest, radon ve zararlı gaz ve kimyasallara maruziyetin önlenmesi veya azaltılması (maske kullanımı gibi) kanser riskini azaltabilir.

Sigarayı bırakmak akciğer kanseri riskini azaltırmı?

Sigara içimi kesin olarak akciğer kanseri riskini arttırır.


Antalya Göğüs Cerrahi uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!