Vücudun herhangi bir yerinden kaynaklanan, olası bir doku hasarı ile birlikte seyreden, kişinin geçmişteki deneyimlerini de içeren, hoş olmayan, emosyonel sensoryal bir duyu olarak tanımlanır. Ağrı kabaca akut ve kronik diye ikiye ayrılır. Akut ağrı çoğu zaman primer hastalığın direk göstergesidir. Kronik ağrılar daha karışık ve tanı koyulması ciddi uğraşlar gerektirir. Uzun soluklu ağrı şikayetleri, sosyal,psikolojik ve emosyonel problemleri de beraberinde getirir. Sadece hastayı etkilemediği gibi hastanın ailesini sosyal çevresini ve iş hayatını da etkiler. Ağrının özellikleri ve diğer organ patolojilerini değerlendirme çok önemlidir. Bu noktada ağrı dışı şikayetler de muayene esnasında değerlendirilir. Elbette görüntüleme yöntemlerininin yeri de vazgeçilmez. Son zamanlarda yapılan FMRI ve PET çalışmaları da ağrının temeline inme biyokimyasal mekanizmaların ve nöropatolojinin natürü gösterilemeye başlanmıştır. Bunların sonucunda medikal tedavi ile bazı seçilmiş hastalarda girişimsel işlemler ve yine seçilmiş hastalarda cerrahi önerilebilir.

Ağrı Cerrahisi Nedir ?

Beyin cerrahisi uygulamalarında ağrıya yaklaşım, zaman içerisinde ilgi skalası giderek daralan, daha pahalı ilaçlar gibi yöntemlerin seçildiği bir ilgi alanına doğu evrilmekle birlikte uygun hastalarda ameliyatla tedavi modalitesi hala geçerlidir. Genel tıp prensibinde ağrının nedenine yönelik tanısal işlemlerle sorunun tespiti gerekir. Bu sorunlar vücudumuzun herhangi bir yerinde gelişebilen hastalık belirti ve bulgularıdır. Sonrasında primer hastalığın tedavisiyle birlikte ağrının da genel olarak geçmesi beklenir. Multidisipliner bir yaklaşımla hastalığın temelini görmek gerekir. Eğer ağrının geçmemesi veya direk sinirdeki oluşan patolojilerde tüm tedavi yöntemleri denenmesine rağmen ağrı geçmiyorsa beyin ve sinir cerrahisi uzmanları müdahil olması gerekmektedir.

Ağrı Cerrahisi Hangi Hastalarda Uygulanır ?

Ağrılı hastaya yaklaşımda en önemli adım doğru tanıyı koymaktır. Çoğu kez basit gözükmesine rağmen uygulamada nedenini bulmaya çalışmak zor ve bazen hayal kırıklığına uğratır. Dikkatli anamnez ile ağrının özellikleri; başlatan nedenler, lokalizasyonu(yeri), ne kadar süredir varolduğu , seyri, başlatan ve agreve ettiren (arttıran) etkenler, birlikte olan nörolojik belirtiler ile ilaçlara cevabı aranmalıdır . Ağrı ani (paroksismal) mi, kronik mi? Mesela trigeminal nevralji paroksismal(ani), atipik fasiyal nevralji devamlıdır. Bu gibi farklılıklar ağrı cerrrahisinde uzman beyin cerrahı tarafından net bir şekilde değerlendirilir. Genel olarak aşağıda belirtilen hastalarda

Nevraljiler

Nöropatiler

Trigeminal Nevraljiler (Halk arasında delirten hastalık olarak bilinir)

Kanser ağrıları

Metastaz ağrıları

Kronik başağrıları

Kronik Bel ve bacak ağrıları

Kronik Boyun ağrıları

Kronik omuz kol ağrıları

Nedeni belirlenemeyen tedavi gerektiren ağrılar


Genel Olarak ağrı cerrahisinde yaptığımız cerrahi girişimleri

Botox (botulismus toxini)

Baş Ağrısında Girişimsel yöntem (Oksipital Sinir Blokajları)

Morfin pompaları

Sempatik blokaj

Nörolitik blokaj

Epidural lizis

MVD (Mikrovasküler Dekompresyon Ameliyatı)

Stimülastif Girişimler

Kordotomi

Destrüktif uygulamalar

Trigeminal traktotomi

DREZ Ameliyatı ( Dorsal root entry zone)


İstanbul Beyin Cerrahi uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!