Varikosel, pampiniform pleksusun (PP) venlerinin anormal bir şekilde genişlemesi ( dilatasyonu )olarak tanımlanabilir.

Varikosel ne sıklıkla görülür?

Sağlıklı erkeklerde , genel olarak varikosel görülme sıklığı ( insidansı ) % 10 ila% 15 arasındadır. Yüksek dereceli varikosel insidansı dünya çapında yaklaşık % 5'tir.

Primer infertilitesi (kısırlık) olan erkeklerin yaklaşık % 30 ila% 50'sinin varikoseli vardır.

Varikosel en çok hangi tarafta görülür?

Varikosel en çok sol tarafta izlenir.

Varikosel ne şikayete yapar?

Varikosel nadiren şikayetlere (semptomlara ) neden olur ve sıklıkla rutin fizik muayenede teşhis edilir.

Skrotal boyutta bir asimetri olarak fark edilir ve skrotumda ya da nadiren testislerde ağrı ile birlikte ortaya çıkar.

Çoğu durumda adolesan ; varikoselden habersizdir ve düzenli bir fizik muayene veya askeri hizmet muayenesi sırasında farkedilir.

Varikoseli olan adolesan sıklıkla asemptomatiktir ve varikosel rutin fizik muayenede saptanır.

Varikosel Muayenesi nasıl yapılır?

Hasta, skrotumu gevşetmek ve spermatik kordun daha kolay incelenmesini sağlamak için sıcak bir odada ayakta incelenmelidir.

Varikoselin Derecelendirilmesi nasıldır?

Skrotum ilk önce spermatik kord etrafındaki bariz bir rahatsızlık için görsel olarak incelenir;

Görünür bir varikosel 3.derece varikosel olarak kabul edilir.

Skrotum, testis ve kord yapıları daha sonra hafifçe palpe edilir. Görünmez ancak elle palpe edilebilen varikosel boyut olarak orta derecede ( 2.derece) kabul edilir.

Bir varikosel elle palpe edilemezse, ancak Valsalva manevrası ( ıkındırıldığında) farkedilirse, 1. derece varikosel mevcuttur.

Adölesan Varikoseli neden tehlikelidir?

Ergen erkeklerde, ne zaman ve kimlerin tedavi edileceğine dair tartışma vardır.

Ergenlerde kısırlık ile birlikte bulunmazlar ve bu nedenle gelecekte kısırlığı önlemek için koruyucu amaçla (profilaktik ) tedavi yapılmalıdır.

Tedavi edilmediği takdirde, varikoselin semen analizinde hacim kaybı ve progresif bozulma ile testiküler büyümeyi etkilemeye devam edeceğine dair kanıtlar vardır.

Normal büyüme ve gelişimdeki geniş bireysel varyasyon nedeniyle testis büyüklüğü kronolojik yaştan ziyade Tanner evresi, büyüme hızı ve kemik yaşı ile değerlendirilir.

Adolesan Varikoselektomiden (Varikosel Ameliyatı) hangi durumlarda gereklidir ?

1) Testiküler büyümesi azalmış olan ergenler (sol ve sağ testisler arasında 2 mL'den fazla fark)

** Testiküler ultrason, testis hacmi ve anlamlı testis büyüklüğü farkını değerlendirmek için en doğru ve tekrarlanabilir basit bir yöntemdir. Ultrason ile testisler arasında 2 mL'den fazla boyut farkı olması testis hasarının en iyi göstergesidir ve adolesan varikoselin cerrahi müdahalesi için gerekmektedir.

2) Yüksek dereceli varikosel ile anormal semen analizi olan ergenler

3) Semptomları olan ergenler: (ağrı, ağırlık hissi , şişlik)

4) İki taraflı varikosel olan ergenler


İstanbul Ürolog uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!