Geçen zamanla birlikte kolaylaşan yiyecek bulma ihtiyacı ve insanoğlunun daha yumuşak kolay çiğnenen yemeklere olan talebi çenelerde küçülmeyle kendini göstermiş ve eski zamanlarda sorunsuz çıkan 20'lik dişler yani üçüncü azı dişleri artık günümüz insanında yavaş yavaş yerini kaybetmeye başlamıştır. Çenelerde küçülme sebebiyle insan ırkında gerekli genişliğin kaybolduğu 20'lik diş bölgesinde dişler oluşumunu tamamlamakta ama sürme aşamasında sıkıntılar ortaya çıkmaktadır.

Tamamıyla sürebilmiş karşılığındaki azı dişi ile örtüşen 20'lik dişlerin çekimine gerek yoktur. Normal olarak diş dizisine katılmış bu dişler diğer dişlerden farksız fonksiyonlarını sürdürürler. Ancak yarısı dişetinden sürmüş, yarısı çene kemiğinde gömülü kalmış veya tümü içerde gömülü olan 20'likler ağız içinde herzaman sorun çıkarmaya meyillidir. Dolayısıyla apseleşmiş sonrasında antibiyotik ile baskılanmış dişleri iyileşmiş olarak kabul etmek yanlış olacaktır. Cerrahi müdahale ile çekimi sağlandıktan sonra hasta rahatına kavuşacaktır.


Ankara Diş Hekimi uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!