Vasküler (damardan zengin) tümör embolizasyonu (tedavisi)