Kayseri, Sindirim Sistaminin Nöroendokrin Tümörleri