Afyon Karahisar, Robot destekli torasik prosedürler