Osmaniye, Karotid arter (Şah damarı) darlıklarında stentleme veya stent ile tedavisi