Soru Sahibi
30 Nisan 2021 01:43

İnatçı Ödem ve Nefes Darlıģı

28.04.2021 Hastane Adı Malatya Inönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Açıklama Abdomen US, tüm 26.04.2021 AC�L ABDOMEN USG RAPORU Bat�n yo�un gazl� oldu�undan tetkik suboptimaldir. Karaci�er parankimi heterojen kabala�m�� ve konturlar� lobuledir(Kr karaci�er hastal���?). Karaci�er homojen parankim ekosunda ve konturlar� d�zenlidir. �ntrahepatik safra yollar� normal geni�liktedir. Ana portal ven ve dallar� ile hepatik venler normaldir. Safra kesesi normal boyutta olup duvar kal�nl��� ve ekosu normaldir. L�men i�erisinde milimetrik boyutta birka� adet ta� ekosu izlenmi�tir. Koledok normaldir. Dalak 16 cm (SM) boyutta,homojen parankim yap�s�nda olup konturlar� d�zenlidir. Pankreas�n izlenen k�s�mlar� homojen parankim yap�s�nda olup, konturlar� d�zenlidir. Her iki b�brek parankim ekosu grade 2 artm�� olup konturlar� d�zenlidir. Pelvikaliseyal sistemleri normaldir. Ta� ekosu izlenmemi�tir. Perisplenik, perihepatik ve bat�n i�i alt kadranlarda ba��rsak anslar� aras�nda en derin yerinde 8 cm.ye ula�an s�v� izlenmektedir Mesane bo� olup l�mende foley kateter balonuna ait g�r�n�m mevcuttur. Dr.G�rsel YOLDA� Merhaba hocam. Babamın USG bulguları bu şekildedir. Vücudunda aşırı bir ödem mevcut. Bu ödem ani baslangıçlı olup kısa sürede oluştu. 20 kg dan fazla kilo artışi mevcut. Ödem Karın bölgesinde bacaklarda ve hatta kalçada bile var. Hatta kollarda bile daha az miktarda var. Tüm vücudu şiş. Ağrı yok iştah sorunu yok. Onun dışında kan değerleri düşük. 4 ünite kan verildi. Bu hâliyle hb değeri 8.1 şu an hastanede tedavi altında bulunmakta olup ödemi çözmeye uğraşıyorlar ama pek başarılı olduğu söylenemez. Odem çözücüler iv ama direkt uygulanıyor sanırım sıvı yüklemesi olmasın diye. Diyet başladılar ve sıvı kısıtlaması uyguluyorlar. USG bulgularına göre kronik kc hastalığı?ile kast edilen siroz tablosu mudur? Neden ödem çözücü ilaçlar yarar sağlamıyor olabilir?

0
11 cevap
000 görüntülenme
Cevaplar (11)
Uzm. Dr. Hayri Karaarslan
Uzm. Dr. Hayri Karaarslan
Dahiliye - İç Hastalıkları , Gastroenteroloji

Babanız karaciğer sirozu olabilir ama paradoks bazı bulgular da var; örneğin portal venin normal bulunması gibi(usg hatası mı?) Endoskopik tetkiki yapıldı mı?(Yemek borusu ve midede varis açısından ve kan değerlerinin düşük olması açısından) Kan değerleri nasıl( hemogram ve kan proteinleri?). Ödem kalple ilgili değil(hepatik venler geniş değil). Ödem tedavisi için kan albumin düzeyi önemli,kan albumini düşük ise ödemi çözmek açısından albumin infüzyonunu yapılması gerekir.

30 Nisan 2021 05:52
Soru Sahibi

Endoskopi kolonoskopi bugün yapıldı. Bir de kemik iliği almak istediler ama yapılmadı. Sanırım multipl myelom dan şüphe ettiler ya da o hastalığı ekarte etmek için istediler. Bunun sebebi de kan değerleri düşük hızlı düşüyor dediler ama bariz bir ağrısı yok. Kan değerleri: Hb: 8.1 Htc: 27.8 Ptz %: 67 (70-130) Ptz-sn: 14.4 (10-14) Ptz- Inr: 1.22 (0.8-1.2) CRP-Neflometrik: 1.43 (0-0.351) BUN: 35 (5.1-16.8) AST: 40 (5-34) ALT:23 vit B12: 1513 (160-911) LDH: 713 (125-243) K: 4.4 Na:141 Fe: 8 (25-156) Demir baģlama: 314 Albümin: 2.7 Fibronojen: 276.71 İDRARDA: Bilirubin: negatif protein::+2 blood: negatif ketone: negatif ürobilinojen: +1 mikroprotein: 82 (1-14) hocam bir de USG de yazan bir ifade karaciģer parankimi kabalaşmış ve konturları lobuledir. (Kr karaciğer hastalıģı?) Sonraki cümle karaciğer homojen parankim yapısında olup konturları düzenlidir. Bu iki ifade birbirine tezat oluşturmuyor mu? Karaciğer parankimi heterojen ve kabalaşmış diyor sonra da karaciğer homojen parankim yapısında ve konturları düzenli diyor. Karaciğer parankimi ile kast edilen nedir? Bu arada babamda senelerce yoğun miktarda alkol kullanımı mevcut. Tıp 2 Diyabet ve tansiyon problemi de var. Ne diyetine dikkat ediyor ne de alkolden vazgeçiyor ne yazık ki. Son 3 yıl içinde 2 defa mide kanaması geçirdi. İlki ağızdan yoğun kan gelmesi şeklinde ikincisi Melena şeklinde idi. İkisinde de tedaviyi yarıda bırakıp yoģun bakımdan ćıkıp alkole başladı maalesef. Defalarca kan transfüzyonu yapıldı. Bu defa da şiddetli ve inatçı bir ödem oluştu. Ve tedaviye rağmen gerileme yok ödemde. Sanırım doktorlar da tanı koymakta zorlandilar. Ödem büyük sorun. Bir de nefesi sanki su içinde nefes alıyor gibi hırıltılı şekilde. Ne olabilir bu durumda hastalığı? Ödem nasıl çözülecek?

1 Mayıs 2021 00:05
Uzm. Dr. Hayri Karaarslan
Uzm. Dr. Hayri Karaarslan
Dahiliye - İç Hastalıkları , Gastroenteroloji

Endoskopide ne tespit edildi? Yeni bulgular alkol kullanmasına rağmen karaciğer ile ilgili değil gibi. Karaciğer parankimi,karaciğerin iç yapısı demek,değişik hastalıklarda parankimde bozulmalar olur ve usg tanıda yardımcı olur. Albumin 2,5 gm.ın üzerinde,bu nedenle albumin vermeyebilirler,yalnız idrarla protein kaybı var. Ödem genel bir nedene bağlı olabilir,araştırılması gerekir. Mültipl myelomda sedimentasyon çok yükselir ve kemik grafilerinde zımba ile delinmiş gibi litik odaklar görülür.

1 Mayıs 2021 05:45
Soru Sahibi

Merhaba. Babamın durumunu USG bulgularını ve kan değerlerini paylaşmıştım. Babam 4 ünite kan verildikten ve birkaç ödem çözücü tedaviden sonra taburcu edildi. Ürikoliz 300 mg tablet, Lercadip 20 mg tablet, Folik asit ve Lasix tb 2×1 yazdılar taburcu ederken. Babam geldiği akşam tekrar alkole başladı ertesi sabah da iyiydi ancak öğleden sonra kötüleşti. Tam bir bilinç kaybı değil de mantıksız hareketler içilecek şeyleri yemeye çalışma, konuşmalara cevap vermekte zorlanma, konuşma güçlüğü, gibi davranış bozuklukları gösterdi yüzü anormal şekilde şişti. Acaba hepatik koma gibi bir tablo mu gelişti diye düşündüm. Ama birkaç saat içinde alkol almayınca su verince aşamalı olarak düzeldi.Hepatik koma böyle ani başlayıp aniden geri dönüşü olabilen bir durum mudur? Değilse neden olabilir? Düzeldikten sonra tekrar alkol aldı ama bu tarz bir bilinç karışıklığı tablosu yeniden gelişmedi. Ama ödemde 4 kilo daha artış oldu. 125 kg ağırlığa ulaştı babam. Normal kilosu 95'-98 arası. Alkol almayi şimdilik kesti ama yoğun sigara içmeye devam ediyor. Karnı ve bacakları aşırı şiş durumda. Tedaviler sonuç vermedi. Ne yapacağımızı şaşırmış durumdayız. BUN yüksek, idrarda +2 protein kaybı mevcut. Albümin değerinin 2.7 olması bu kadar ödem yapar mı? Bu kadar ödeme neden olan karaciğer sirozu ihtimalini mi yukseltmeliyiz bu durumda? Bu arada babamda sarılık bulgusu yok? Gözlerinin içinde sararma vs yok. Sarılık olmaksızın da siroz olabilir mi? AST:40 ALT: 24 değeri de sirozu işaret edebilir mi? Biri normal biri minimum yükselmiş durumdayken. Dediğiniz gibi portal venler de normal bulunmuş. Ama karnı aşırı şiş ve tedaviye cevap alınamıyor. 30 kiloya yakın kilo artışı var. Doktor böbrekler fena değil demiş. Bu durumda karaciģerden başka ihtimal var mı? Karaciğer parankimi heterojen kabalaşmış ve konturlar lobule ifadesi karaciğer hasarın gösteriyor sanırım. Siroz dışı başka neden olabilir mi? Bu arada babam bilinç bulanıklığı yaşadığı esnada sondayı çekistirmesinden de olabilir ama idrarda aralıklı kan geldi ama sürekli değil. Dediğim gibi zedelenmeden de olabilir sonrasında hiç öyle bir görüntü olmadı. Ne yapmalıyız? Evde tedavi ile devam mı etmeli yoksa hastaneye mi yatırmalı? Gerçi hastaneler de 2-3 gün yatırıp taburcu ediyor. İki defa denedik ikisinde de aynı oldu. Bu arada endoskopi raporu hala çıkmadı saniyorum en azından e nabıza eklenmemiş. Günde 2 Lasix tablet almasına rağmen çözülmeyeni ve hatta artmaya meyilli ödem neyi işaret ediyor olabilir ve ne yapmak gerekir bu durumda?

4 Mayıs 2021 01:23
Uzm. Dr. Hayri Karaarslan
Uzm. Dr. Hayri Karaarslan
Dahiliye - İç Hastalıkları , Gastroenteroloji

Babanızı bir gastroenteroloji uzmanının görmesinde yarar var;yazmış olduğunuz parametreler siroza bağlı olabilir ama olmayabilir de,sirozda sarılık son evrede görülür ama şart değil.

4 Mayıs 2021 05:53
Soru Sahibi

Merhaba hocam. Daha önce USG ve kan değerlerini paylaştığım babamın 20 Nisan 2021 tarihinde çekilen BT raporu: Karaciğer sağ lob boyutları azalmış, sol lob lateral segment ve kaudot lob hafif pertrofik görünümde, parankim heterojen dansitede olup konturları belirgin lobule izlenmektedir. (Kr karaciğer hastalığı?) Kronik karaciğer zemini bulunan olgunun olası premalign-malign lezyon değerlendirmesi ve takibi açısından kc spesifik kontrast ajan sonrası dinamik kc mrg ile korelasyon önerilir. Pankreas normal boyutlarda konturları nispeten düzenlidir. Safra kesesi semikontrakte olup lümende mm boyutlu birkaç taş izlenmektedir. Dalak 23×10×17 cm boyutunda homojen parankim yapısındadır. Splenik ven normal değerlendirilmiştir. Her iki surrenal bez normal ve homojen parankim yapısındadır. Her iki böbrek normal boyutlarda konturları hafif lobuledir. Perihepatik perisplenik alanda serbest mayi dansiteleri izlenmektedir. Umblikal düzeyde yaklaşık 2 cm kas-fasya defektinden alt altina herniye mezenter yağlı doku izlendi. Alt kadranlarda daha belirgin tüm kadranlarda kesit alanına giren suprapubik bölgede ve her iki uyluk proksimalde cilt-cilt altı yağlı dokuda ödemle uyumlu yaygın dansite artışları dikkat çekmiştir. Vasküler yapılarda kalsifik aterosklerotik değişiklikler izlendi. Karaciğerde premalign-malign lezyon açısından takibi istenmiş bu bulgularda malignite lehinde bulgu var mı? Bu kadar yaygın ödeme sebep ne olabilir? Son bulgular ışığında siroz diyebilir miyiz diyemez miyiz? Bu arada ödemde artış var azalma yok. Ama babam da tüm bu kliniğine rağmen yoğun bir şekilde alkol tüketmeye devam ediyor. Bu arada sol kalçada hareketle artan ağrı mevcut, dinlenme halinde ağrı yok. Aynı ayak parmağından su benzeri bir sıvı akışı oluyor bu neden olabilir? DAlak usgde 16 cm btde 23 cm değerlendirilmiş bu fark neden olabilir? Teşekkürler..

9 Mayıs 2021 21:12
Uzm. Dr. Hayri Karaarslan
Uzm. Dr. Hayri Karaarslan
Dahiliye - İç Hastalıkları , Gastroenteroloji

Ultrason değerlendirmede karaciğer içi vasküler yapılar değerlendirilmemiş(portal ven ve dalları,hepatik venler,vena cava inferior),bunlar çok önemli. Dalak büyük ama splenik ven normal.Paradoks bulgular var. Alfa fötoprotein değeri ne kadar? Siroz mu değil mi,belli olmuyor,ayrıca karaciğer içinde hcc var mı yok mu bu da belli değil. Dalak boyutları görüntüleme de farklı olmaması lazım,radyolog ne diyor?

10 Mayıs 2021 05:55
Soru Sahibi

BT kontrastsız yapıldı. Ana portal en ve hepatik dalları diğer dallar normal denilmiş usg de. Afp bütün kan tetkiklerine baktım hiç bakılmamış nedense. Hcc olsa usg de görünmez miydi? Bt kontrastsız çekildiği için görünür mü bilemiyorum. Bazı kan değerleri: Alkalen Fosfataz: 121 (40-150) Ca: 7.7 (8.8-10) GGT: 76 (8-64) Albümin: 2.8 (3.4-4.8) Magnezyum: 1.5- 2.5 (1.6-2.6) Na ve K normal değerlerde, ALT tüm tetkiklerde normal AST 40 -60 aralığında, total bilirubin direkt bilirubin kreatinin hepsi normal aralıkta, Total Protein: 5.9 (6.2- 8.1) LDH: 700 -800 araliginda oldukça yüksek, BUN: 20.56 (15-45) ama bazı tetkiklerde bıraz yüksek çıkmış, Aptt inr normal bazen minumum oynamalar var. O2, saturasyon düşük çıkıyor, hb htc düşük, WBC: 61.31 (4.3-10.3) Fibrinojen: 276.71 (150-350). Bütün bu veriler siroz veya başka bir hastalık konusunda fikir veriyor mu acaba? Bir de lasix işe yaramıyor ödemi artma eğiliminde. Bunu nasıl giderebiliriz? İki hastaneye götürdük biri inönü universitesi turgut özal tip merkezi sözüm ona bölgenin en büyük en büyük en iyi hastanesi. Çözümsüz taburcu ettiler. Ödemleri bile gitmedi. Bu kadar zor muydu? Ödem birikmesinden nefes alamıyor adam. Ne yapmalıyız? Ödemi çözmek için evde yapılacak bir şey var mı? Ödem ve nefes darlığı var.

10 Mayıs 2021 12:20
Uzm. Dr. Hayri Karaarslan
Uzm. Dr. Hayri Karaarslan
Dahiliye - İç Hastalıkları , Gastroenteroloji

Alfafötoprotein(afp)yapılırsa iyi olur,ilaçsız çekilen usg.de hcc varsa belli olmayabilir ama mr da belli olur. Diüretik olarak ben olsam şöyle bir tedavi uygulardım; aldacton tab. hergün lasix tab. salı ve perşembe günleri bir tane (Na normal,albumin kritik değerin altında olmadığını düşünerek) Siroz olan olgularda AST ,ALT den daha yüksektir,bu sirozu tutuyor ama tekbaşına bu kan tahlili ile tanı koymak doğru olmaz.

10 Mayıs 2021 12:42
Soru Sahibi

Merhaba hocam. Daha önce babamın durumunu anlatmıştım Son tahlilden sonra kan hastalığından şüphelendiler sizce bu veriler lösemi ya da başka bir kan hastalığı olabilir mi? WBC: 64,25 k yüksek, MO: 2.4 yüksek, NE:55.66 yüksek, EO: 0.81 yüksek, BA: 2.25 yüksek, LY: 4.9 düşük, NE: 86.6 yüksek, BA: 3.5 yüksek, RBC: 2.92 düşük, HGB: 6.7 k. düşük, HCT: 22.9 düşük, MCV: 75.3 düşük, MCH: 22.9 düşük, RDW-CV: 24.4 yüksek, RDW-SD: 63.9 yüksek, MCHC: 30.5 düşük, PLT: 525 yüksek, PT: 11.7 İNR: 1.1 PT%: 74.7 bunlar normal sadece APTT: 39.90 biraz yüksek çıkmış. Bu bulgular lösemi ya da başka bir kan hastalığı için ileri tetkikleri hak eder mi ve kc kalp dalak ve birçok organda fonksiyon bozukluğu yapmış olabilir mi?; Bu arada sizin önerinizi dikkate aldım. Aldactone yazmadıkları halde aldım lasix ile birlikte kullandım. Ödemİ inanılmaz şekilde çözdü kısa zamanda. K değeri bir miktar yükselmiş sınırın biraz üzerinde ve Na hafif düşük olduğu için bu ilacı kestiler. Ama lasix ile devam ettiğimiz halde ödem hızlı bir şekilde çözülmeye devam ediyor. Alkol de kullanıyor vazgeçmiyor. Ama alkol alınca daha rahat. Almayınca sıkıntı ve uykusuzluk çekiyor. Nefes darlığı da azalıyor sanki ama bu ödem çözülmesine bağlı olabilir. Albümin 2.3 e düşmüş ama idrar çıkışı daha da arttı. Normalde tam tersi olması gerekmez mi? Sizce lösemi ya da kan hastalıkları için ileri tetkikler yapılmalı mı? Wbc: 64 olması enfeksiyonlâ alakalı olabilir mi yoksa çok aşırı mi yüksek dramatik hb düşüklüğü ile birlikte değerlendirilince? Hala doğru tanıyı koyabildiklerini düşünmüyorum. Kc bozukluğu , kalp, dalak büyümesi, nefes darlıģi, ödem hepsine birden neden olan bir durum olmalı? Akciğerde de pnömoni lehine bulgular çıktı. Onu yazsam sistem kabul etmez uzunluktan dolayı.

11 Haziran 2021 01:01
Uzm. Dr. Hayri Karaarslan
Uzm. Dr. Hayri Karaarslan
Dahiliye - İç Hastalıkları , Gastroenteroloji

Lösemi veya başka kan hastalığı olabilir ama buna bir hematolog karar verebilir. Albumin kritik değerin altında(2,5 gm),albumin takviyesi yapılabilir. Organ tutulumları kan hastalığına bağlı olabilir.

11 Haziran 2021 05:44
Soru Sahibi

Merhaba hocam. karaciğer hasarı ve hb htc düşüklüğü olan babamın mide biyopsi sonucunu sormuştunuz şimdi ulaştım sonuçlara. Bu arada kanı hızlı bir şekilde azalmaya devam ediyor. Wbc: 64 den 36 ya düşmüş ama hala yüksek. Hb: 5.30 (15 günde 6.7 den düştü) Htc: 18.50 Rbc: 2.41 Mch:22 Rdw::23 Mcv: 76.80 Plt: 323 sadece plt normal çıkmış diğerleri hepsinde anormallikler var. Mide Biyopsi Raporu: Klinik Bilgi: Kist? Malignite:? Makroskobik Bulgular: Her biri 0.3 cm çapında kirli beyaz renkte 4 adet doku parçası. T2K Histopatolojik Tanı: -Reaktif gastropati ile uyumlu bulgular. -Mukozada dilate, konjesyone vasküler yapılar. -Folveolar epitelde reaktif değişiklikler. NOT: Mikrotrombüs ve stromal hiyalinizasyon izlenmemiş olmakla birlikte ayırıcı tanıya portal hipertansif gastropati ve g. antral vasküler ektazi alınmıştır. Klinik ve endoskopik bulgular eşliğinde değerlendirme önerilir. Anladığım kadarı ile tam tanı konulamamış tahmini tanılar saniyorum. Bu bulgular kan kaybına sebep olabilir mi? Kan aşırı düşük ve düşüyor. Demir ilacı kullanmasına rağmen. Gerçi demir depoları da boş görünmüyor. Babam şu an hastanede tetkikleri devam ediyor. Umarim bu defa tanı ve tedavi sağlayabilirler. Bu arada ast hafif yüksek çıkıyordu bu sefer o da normal çıkmış. Alt zaten normaldi o daha da düşmüş. Aradaki fark hala açık ama ikisi de normal ref aralığında çıkmış.

23 Haziran 2021 17:46
Uzm. Dr. Hayri Karaarslan
Uzm. Dr. Hayri Karaarslan
Dahiliye - İç Hastalıkları , Gastroenteroloji

Bulgular sanki karaciğer sirozu lehine gibi,tabi tam olarak desteklemekle birlikte. Mide biyopsisinde,kısaca karaciğer hastalığına bağlı mide bulguları denmektedir. Trombositlerin normal olması siroz lehine değil. Endoskopi raporunda özofagus varisi diye birşey var mı? Ayrıca endoskopi esnasında midede taze veya beklemiş kan görülmüş mü? Karaciğer sirozunda AST yüksek bulunabilir ama ALT normaldir. Protrombin zamanı ne kadar? Kan kaybı sanki karaciğer hastalığı sonucu gibi. Son AFP değeri ne kadardı?

23 Haziran 2021 18:24
Soru Sahibi

Hocam bütün verilere baktım ama endoskopi bulgularına dair bir rapor göremedim. Şu an babam Üniversite hastanesinin hematoloji servisinde yatıyor ve tetkikler yapılıyor. Pıhtılaşma ile ilgili plt normal Ptz-sn: 16.7 (10-14) , Ptz-inr: 1.4 (0.8-1.2) , Ptz %: 50.6 APTT: 26.8 (23-35) APTT normal diğerlerinde bu ölçümde bazı ufak sapmalar var ama önceki ölçümde normaldi. Hb htc düşük lökosit yüksek. Ast Alt Ggt son tetkikte hepsi normal. LDH: 382 Dolu tipleme flow: CD7 : 23.7 Yüksek denmiş Tıbbi lab yorum: Miyeloid Kapısı: %73.4 kemik iliği asp

25 Haziran 2021 00:00
Uzm. Dr. Hayri Karaarslan
Uzm. Dr. Hayri Karaarslan
Dahiliye - İç Hastalıkları , Gastroenteroloji

Tmm,kolay gelsin,tetkikler sonunda çıkacak olan tanıyı ben de merak ediyorum.

25 Haziran 2021 05:38
Soru Sahibi

Merhaba hocam tekrardan. Yeni bulgu amonyak yüksekliğı. Amonyak: 197.7 (31-123) yüksek denilmiş. Bu değer kabul edilebilir mi yoksa aşırı bir yüksekliği mi gösteriyor? Yalnız hematoloji doktorları sirozda kan düşmesinin bu boyutta olamayacağını lösemiden şüphelendilerini söylediler. Siz ne düşünüyorsunuz? Hb htc aşırı düşüklüğü sirozda mı görülür olası br kan hastalığı mı düşünülmeli? Bir de doku tipleme flow testinde CD 71 : 23.7 ile yüksek olarak değerlendirilmiş. Myeloid Kapısı: %73.4 kemik iliği asp olarak laboratuvar yorumu yapılmış Alanınıza giriyor mu bilmiyorum ama bu değer neyi ifade ediyor sizce? Birçok testin de daha sonucu çıkmamış. Kemik iliği biyopsi sonucunun da 15 20 gün ila 1 ay arasında çıkacağı söylendi. 4 ünite kan verildi daha verecekler mi bilmiyorum. Hepazec ve ferinject reçete edildi. Acaba amonyak yüksekliğı ne ile alakalıdir ve normal değerine düşürülmesi mümkün müdür? Bir de kanda promil bakmışlar neden buna gerek duydular acaba? Bu kan transfüzyonundan sonra Total bilirubin: 1.4 direkt bilirubin: 0.51 minimal yükselmeler var. Bu anlamlı mi acaba? 4 ünite kan verilmiş olmasından kaynaklanabilir mi? Albümin: 2.8 GGT 63 AST: 36 ALT: 17 ALP: 130 LDH: 422 Hb: 8.20 Htc: 27.5 Plt: 362 Plt tüm testlerde normal hatta üst sınıra yakın çıkıyor. Hb ve htc 4 ünite kan verilmesinden sonra dikkate değer biçimde yükselmiş görünüyor. Afp sormuştunuz ama bunlar da bakmamışlar.

26 Haziran 2021 01:56
Uzm. Dr. Hayri Karaarslan
Uzm. Dr. Hayri Karaarslan
Dahiliye - İç Hastalıkları , Gastroenteroloji

Karaciğerin yapım fonksiyonunu gösteren testler kötü değil,karaciğer fonksiyon görüyor,yani barsaktan kendine gelen amonyağı üreye çevirip atabilir durumda. Eğer amonyak yükselmesi karaciğer orjinli ise bunu önlemenin kolay yolu ağızdan proteinli gıdaları bir süreliğine kesmek ve barsakta amonyak meydana getiren bakterileri,barsaktan emilmeyen antibiotik ve bazı ilaçlarla baskılamaktır,yine ayni amaca yönelik olarak günde 2-4 kez lavman yapılabilir. Sanırım primer hastalık hematolojik orjinli.

26 Haziran 2021 05:57
Soru Sahibi

Hocam babamın kemik iliği biyopsi raporu çıktı. Bu raporu yorumlar mısınız? Lösemi mi demek oluyor? Herhangi bir tedavi alması gerekli midir? KLİNİK BİLGİ: Akut lökoz MAKROSKOPİK BULGULAR: Büyüğü 0.8 cm küçüğü 0.6 cm uzunluğunda krem kahve renkte 2 adet doku parçası. T2P1K İMMUNOHİSTOKİMYA: CD3,CD20, CD33, CD34, TdT, CD117, MPO, GlyA uygulandı. HİSTOKİMYA: Retikülin, Kongo red uygulandı. MİKROSKOPİK BULGULAR: - Kemik iliğine ait biyopsi materyalinde 10 adet intertrabeküler aralık incelendi. - Hücresellik %99'dur - Eritroid seri elemanları mevcut olup matürasyon ve differansiasyon izlenmektedir (GlyA) - Myelositer seri sayıca hafif artış mevcut olup hipo-monolobe formlar izlendi (CD61) - Seyrek dağınık T lenfositler izlendi (CD3, CD20) - Blastik hücre oranı CD117 %10-12, CD34 %5-7, TdT %1-2 - Retikülin lif artışı mevcuttur (Grade 1-2/4) - Kongo red ile amiloid yönünde birikim izlenmedi - İmprint yayma: Biyopsi ile uyumludur. HİSTOPATOLOJİK TANI: Kemik iliği, Trephine biyopsi ve imprint: Hipersellüler Kemik İliği YORUM: Histopatolojik bulgular ön planda Kronik Myelositer Lösemi ile uyumludur. Klinikopatolojik korelasyon önerilir

11 Temmuz 2021 19:22
Uzm. Dr. Hayri Karaarslan
Uzm. Dr. Hayri Karaarslan
Dahiliye - İç Hastalıkları , Gastroenteroloji

Evet lösemi demek oluyor kronik myelositer lösemi. Belki tedavisi var ama benim branşım değil,bunu bir hematologun değerlendirmesi uygun olur,geçmiş olsun.

11 Temmuz 2021 19:46
Soru Sahibi

Merhaba hocam uzun zaman sonra beni hatırlar mısınız bilmem ama siroz konusunda çelişkili bulguları olan babamla ilgili yazmıştım daha önce. En son kml tanısı alınca imavec 400 mg 1×1 başlandı. 13 gündür kullanıyor. Fakat birkaç gün önce ağır bir ishal durumu oldu. Hiçbir şey yemediği halde yoğun ve civık hatta zaman zaman su gibi diyebileceğim şekilde. Ama bunun alkole ve yemek yememeye bağlı oluştuğunu düşünüyorum ama ilaç yan etkisi de olabilir mi? Bulantı da vardı ama kusma pek olmadı. Birsey yememesinden de kaynaklanmış olabilir. Bir de gördüğü rüyanın etkisiyle gerçek sanmış ve doktora gittiğini ve son verilen kanın bozuk çıktığını bir kısmını geri aldıklarını ve doktora gitmek istediğini söylüyor. Şu an iyi durumu aslında. Hareket edince yoruluyormuş ve rüya görmüş bu gerekçelerle doktora gitmek istiyor? Rüya ile gerçek ayrımının yapılmaması neden olabilir? Son kan bulguları şu şekilde. Glukoz: 133 Wbc: 30.29 Rbc: 3.27 Hb: 6.7 Htc: 24.3 BUN: 10.75 Ürik Asit: 10.7 Total protein: 6.8 (uzun zamandır ilk defa normal çıkmış) Albümin: 3.1 (yükselmiş 2.8 idi önceki testte) Total bil: 1.4 direkt bil: 0.55 AST: 30 ALT: 16 ALP: 126 GGT: 57 LDH: 352 Na: 135 B12: 1058 Fe:11 Sedim: 9 Ptz: 50.3 Ptz sn: 16.8 inr: 1.4 Fibrinojen: 219 trombosit normal ama pıhtılaşma faktörlerinde neden oynamalar var? Sirozu dışlamalı mıyız lösemi kesin mı? Hb Htc düşüklüğü 5 6 yıldır var ama wbc yüksekliği son 5 6 aydır. Ve kendiliğinden düşme eğiliminde. 64 36 30 şeklinde bir seyir izledi tedaviden önce. İmatinib tedavisi doğru mu acaba? Lökositi aşırı şekilde düşürür mü?

21 Ağustos 2021 18:28
Uzm. Dr. Hayri Karaarslan
Uzm. Dr. Hayri Karaarslan
Dahiliye - İç Hastalıkları , Gastroenteroloji

Şimdi bazı sorulara benim yanıt vermem etik olmaz,birçok soruyu babanızı tedavi eden hematoloji uzmanına yöneltmeniz daha doğru olur. Ben ancak ishali konusunda yorum yapmak isterim,ishali kullandığı ilaca bağlı olabilir,dışkısının intaniye veya enfeksiyon hastalıkları uzmanınca değerlendirilmesi iyi olur,fırsatçı enfeksiyonlar da ishale neden olabilir,kan elektrolitlerinin takibi gerekir. Benden bu kadar,iyi akşamlar dilerim.

21 Ağustos 2021 18:51
Uzm. Dr. Hayri Karaarslan
Uzm. Dr. Hayri Karaarslan Dahiliye - İç Hastalıkları , Gastroenteroloji

Yazar toplam 2014 soru cevapladı.

Doktorun Cevapladığı Diğer Sorular
Mide ve bağırsak Uzm. Dr. Hayri Karaarslan
Kolon kanseri Uzm. Dr. Hayri Karaarslan
Karin agrisi Uzm. Dr. Hayri Karaarslan
Kan testii Uzm. Dr. Hayri Karaarslan
Distal özefagus Uzm. Dr. Hayri Karaarslan
Gastroenteroloji İle İlgili Diğer Uzmanlar
Uzm. Dr. Alp Atasoy Gastroenteroloji
Prof. Dr. Mustafa Güçlü Gastroenteroloji
Uzm. Dr. Mahmut Öztürk Gastroenteroloji
Prof. Dr. Barış Yılmaz Gastroenteroloji
Doç. Dr. Osman Özdoğan Gastroenteroloji
Facebook Twitter Instagram Youtube