Yumurtalıklarda polikistik over

Yumurtalıklarda polikistik over

Polikistik Over Sendromu

PCO doğurganlık çağındaki kadınlarda en sık görülen endokrin bozukluktur. % 6-8 oranında görülür. İlk kez 1935 yılında Stein ve Leventhal tarafından 7 vakalık bir çalışmayla bildirilmiştir. Aradan geçen 78 yılda PCO da önemli gelişmeler kaydedilmiştir. PCO tanısı koymak için biyokimyasal ve klinik olarak bazı kriterlerin bulunması gerekir. En son yapılan çalışmalarla aşağıdaki kriterlerden en az ikisi varsa PCO tanısı konulabileceği bildirilmiştir.

1-Seyrek adet görme ve yumurtlama olmaması
2-Klinik veya laboratuar bulgularıyla hiperandrojenizm bulguları olması (erkek tipi kıllanma veya kanda androjen seviyesinin artması )
3-Ultrasonografide polikistik over saptanması

PCOS yumurtlama olmaması nedeniyle oluşan kısırlık sebebidir. Tip 2 diyabet, kanda yağ seviyesi bozuklukları, kardiyovasküler hastalıklar ve endometrium kanseri gibi uzun dönem sağlık riskleri taşıdığı için önemli bir sağlık problemidir.

 PCO puberte döneminden beri karşımıza çıkabilir. Düzensiz,seyrek adet kanaması, kıllanma, akne, ciltte yağlanma, kısırlığa sebep olabilir. Ayrıca bu tabloya obesite eşlik edebilir. PCOS lu vakaların % 20 sinde adetler düzenli olabilir. Obesite % 40-60 ında vardır. Kanda LH/FSH oranında artış vardır. %25-60 olguda insülin direnci ve kan insülin seviyesinde artış olur. PCOS li hastaların ultrasonografi incelemesinde yumurtalıklarda 2-9mm çaplı 12 ve daha fazlafollikül vardır veya over volümü 10 ml.üstündedir.  PCOS olan hastaların bulguları hipofiz ve adrenal bez hastalıklarıyla karıştırılabilir.

 PCOS olan kadınları uzun vadede şu riskler beklemektedir;
-İnsülin direnci,Tip 2 diyabet
-Yüksek tansiyon
-Dislipidemi
-Kalp rahatsızlıkları
-Kısırlık
-Endometrial hiperplazi (rahim iç tabakası kalınlaşması )
-Endometrial ca (rahim kanseri)

 Tedavi evli kadının çocuk istemi olup olmamasına göre değişir. Çocuk sahibi olmak istemiyorsa adetler düzenlenir. Kıllanma tedavisi yapılır. Kilo problemi halledilmeye çalışılır. Çocuk sahibi olmak isteyenlerde insülin direnci engellenir, yumurtlama olması sağlanır. Yumurtlatıcı ilaçlarla % 80 yumurtlama sağlanır ve % 40 ıda çocuk sahibi olur.

Bu makale 13 Mart 2019 tarihinde güncellendi. 0 kez okundu.

Yazar
Op. Dr. Ayşe Darama

Op. Dr. Ayşe DARAMA, Giresun'da doğmuştur. Lisans öncesi eğitimlerini Giresun'da tamlamıştır. Ardından Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde başladığı tıp eğitimini iyi bir derece ile bitirmiş ve tıp doktoru unvanı almıştır. 2 sene Karadeniz, 2 sene de Konya'da pratisyen hekim olarak görev yapmıştır. Bu sırada Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı'nda ihtisas eğitimini tamamlamış ve Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı olmuştur. Bir süre Ordu Doğum ve Çocuk Hastanesi'nde Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanı olarak görev yapmış, daha sonra İstanbul'a atanmıştır. Sağlık Bakanlığı Okmeydanı AÇSAP'dan emekli olmuştur. Daha sonra Özel GOP Hastanesi'nde çalışmalarına devam etmiştir. 1988 yılından günümüze kadar Ordu ve İstanbul olmak üzere aralıksız muayenehane hizmeti vermiştir. Hekimlik hizmeti süres ...

Etiketler
Polikistik over sendromu nedir
Op. Dr. Ayşe Darama
Op. Dr. Ayşe Darama
İstanbul - Kadın Hastalıkları ve Doğum
Facebook Twitter Instagram Youtube