Yeme bağımlılığı nedir ? nasıl tedavi edilir ?

Yeme bağımlılığı nedir ? nasıl tedavi edilir ?

Yeme bağımlılığı

Obezitenin bir alt tipi mi?

Yeme bozukluğu mu?

Davranışsal bağımlılık mı?

Ayrı bir fenomen mi?

Aç iken yemeklerin daha lezzetli algılanmasınin nedeni besinlerin haz verici etkileridir. Dopamin salınımının yemekten alınan keyifle doğru orantılı olduğu görülmüştür. İçerik olarak yağ ve şekerden zengin yiyecekler ödül merkezinin işlevini değiştirir. Farelerde yüksek şekerli besin tüketimi, bağımlılıktakine benzer yoksunluk, aşerme ve kompulsif arama davranışlarını ortaya çıkarmıştır. Şeker ve yağ oranı yüksek olan besinlerin tüketimi sırasında kontrolü kaybetme, zihnin sürekli yiyeceklerle meşgul olması, kompulsif olarak yemek, tıbbi bir hastalığa rağmen yemeye devam etmek bağımlılık tanı ölçütleri ile örtüşür. Obez ve tıkınırcasına yeme bozukluğu tanılı kişilerin %57 sinin yeme bağımlılığı tanı ölçütlerini karşıladığı bir çalışma yapılmıştır. Yemenin fizyolojik sınırların dışına çıktığı obezite ve tıkınırcasına yeme bozukluğu gibi hastaların ortak noktası yeme davranışının patolojik bir hal almasıdır. Obezitenin bir tür yeme bağımlılığı olduğu savunulurken, ödül sistemindeki bir bozukluğun kompulsif yemeye yol açtığı bir hastalık olduğu da savunulmaktadır. Sonuç olarak yeme bağımlılığının obezite, yeme bozuklukları ve bağımlılık bozukluklarıyla örtüşen yönleri vardır ancak ayrı bir davranışsal bağımlılık olmaya aday olabilir. Tedavisinde uzman eşliğinde diğer bağımlılıklarda uygulanan motivasyonel görüşme, BDT gibi teknikler önerilmektedir.

Bu makale 17 Nisan 2020 tarihinde güncellendi. 0 kez okundu.

Yazar

Prof. Dr. Murat Kuloğlu, lise öğreniminin ardından Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni 1989 yılında birincilikle tamamlamıştır. Uzmanlık eğitimini ise 1991-95 yılları arasında Atatürk Üniversitesi'nde yapmıştır. Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalın'da 2003 yılında doçent, 2009 yılında ise profesör ünvanını almıştır. 2004-2008 yılları arasında Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde klinik şef yardımcısı, başhekim yardımcısı ve 2006-2008 yılları arasında Sağlık Bakanlığı İlaç Eczacılık Genel Müdürlüğü Ruhsatlandırma Ana Komisyon Üyeliği görevlerinde bulunmuştur.  2013-2020 yılları arasında Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Ana Bilim Dalı'nda Öğretim Üyesi ve Alkol Madde Bağımlılığı Araştırma ve Uygulama Merkez Yöneticisi görevlerini yürütmüştür. Bu arada Akdeniz Üniversites ...

Etiketler
Yeme bozuklukları tedavisi
Prof. Dr. Murat Kuloğlu
Prof. Dr. Murat Kuloğlu
Antalya - Psikiyatri
Facebook Twitter Instagram Youtube